310 Företagsamhet / Final

Finalister

Alexi Angelis 

Mercuria

Kasperi Lehtilä

Mercuria

Henri Sääskilahti

Gradia

Viivi Reponen

Gradia

Karri Haverinen

Omnia

Amanda Sieppi

Omnia

Joanna Minkkinen

Koulutuskeskus JEDU

Heli Torssonen

Koulutuskeskus JEDU

Roope Pillikko

Keuda

Joonatan Tonttila

Keuda

Sini Salminen

SASKY

Pihla Viita-aho

SASKY

Olivia Hietanen

OSAO

Arttu Tyni

OSAO

Erika Tanninen

Business College Helsinki

Ellen Ylimartimo

Business College Helsinki

Finalplats

Karhuhalli

Urheilutie 1

28500 Pori

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Modul 1: Gruppens kunnande /förhandsuppgift (8p)

 • Man ska göra en presentationsvideo
 • Gruppens kunnande, styrkor och utvecklingspunkter framförs

Modul 2: Idékläckning av affärsverksamhetsmöjligheter (15p)

 • Gruppen utvecklar nya affärsidéer enligt uppdraget med beaktande av hållbar utveckling och väljer en idé bland dessa.

Modul 3: Snabbetapp (12p)

 • Gruppen utför ett praktiskt uppdrag som samarbetspartnern gett.

Modul 4: Från idé till affärsverksamhetsplan (30p)

 • Utgående från sin valda affärsidé utvecklar gruppen en fungerande affärsverksamhetsmodell och en affärsverksamhetsplan utifrån sina styrkor enligt uppdraget och beaktar hållbar utveckling.

Modul 5: Affärsidéns lönsamhet och finansiering (15p)

 • Gruppen uppgör en realistisk lönsamhetskalkyl. I lönsamhetskalkylen bedöms företagets försäljningsmål och kostnader. 
 • Gruppen utreder sina investeringsbehov samt uppgör en tydlig och enkel finansieringskalkyl. 

Modul 6: Snabbetapp (5p)

 • Gruppen utför det givna uppdraget. 

Modul 7: Presentation och försäljning av idén och affärsverksamheten (15p)

 • Gruppen förbereder och presenterar samt säljer sin affärsidé och sin affärsverksamhetsplan för domarna.

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kriterierna för berömliga nivån i den yrkesinriktade valbara examensdelen planering av företagsverksamhet.

Den affärsverksamhetsplan (senare också AVP, på fi. LTS; på svenska ofta kallad Affärsplan) som ska produceras görs på ett AVP-underlag. Som underlag i tävlingen används samma affärverksamhetsplan som i semifinalen.

Observera: Det AVP-underlag som ska kompletteras och bedömas i semifinalen / finalen kommer inte att bygga på Business Model Canvas.

I anslutning till tävlingsuppgiften har man nytta av att bekanta sig med FN:s mål för hållbar utveckling (Agenda 2030).  

https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet

Under den första tävlingsdagen (tisdag 17.5.) publiceras en 30% ändring i de uppgifter som publicerats på förhand. Ändringen gäller tävlingens tema/ämnesområde/verksamhetsmiljö.

Bedömning

Beskrivning av bedömningens genomförande

Företagsamhetsgrenen har tre domare (+1 reserv), som bedömer tävlingslagens inlämnade produkter och presentationer.

Kvalitativ bedömning 60% och kvantitativ bedömning 40%

Mästare-tävlingens obligatoriska teman sammanlagt minst 5%

 • företagsamhet
 • hållbar utveckling
 • arbetshälsa och arbetssäkerhet

Grenens tidtabell

Tävlingsdag 1 / Tisdag 17.5.2022

 • 8:00-8:45 Instruktioner och uppdraget
 • 8:45-10:00 Modul 1: Gruppens kunnande / genomgång av förhandsuppgiften
 • 10:00-11:00 Modul 2: Idékläckning av affärsverksamhetsmöjligheter
 • 11:00-12:00 Lunch (då utförs ingen tävlingsuppgift)
 • 12:00-13:00 Modul 2 fortsätter: Idékläckning av affärsverksamhetsmöjligheter
 • 13:00-13:30 Paus                              
 • 13:30-17:00 Modul 3: SNABBETAPP

Tävlingsdag 2 / Onsdag 18.5.2022

 • 8:00-10:00 Modul 3: SNABBETAPP presentation, domarnas frågor/ kommentarer
 • 10:00-11:30 Modul 4: Från idé till affärsverksamhetsplan (4A inlämnas före lunch)
 • 11:30-12:30 Lunch
 • 12:30-14:00 Modul 4 fortsätter: Från idé till affärsverksamhetsplan (4B och 4C)
 • 14:00-16:00 Modul 5: Affärsidéns lönsamhet och finansiering
 • 16:00-17:00  Modul 6: SNABBETAPP

Tävlingsdag 3 / Torsdag 19.5.2022

 • 8:00-10:00 Modul 7: Förberedelser av presentationen
 • 10:00-12:00 Modul 7: Presentation – live
 • 12:00-13:30 Lunch
 • 15:00-16:30 Avslutningsceremoni och prisutdelning

Material och maskiner

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde

Från finalarrangörens sida får man använda två datorer per lag. Laget får också använda egna datorer, surfplattor eller andra smarta enheter.

De appar som eventuellt används i smarta enheter under finalen ska vara gratis att använda.

Viktigt att observera: Med undantag för förhandsuppgiften ska alla produkter som bedöms i finalen produceras i sin helhet under finaldagen.

Tävlingsarrangören skaffar till tävlingsplatsen bl.a. tejp, tuschpennor, USB-minnen, AVP-underlag både utskrivna och i elektronisk (.docx) form, papper, pennor och post-it-lappar.

Till finalen får man inte ta med egna USB-minnen. USB-minnen som eventuellt behövs under dagen utdelas från arrangörens sida. De filer som ska inlämnas till domarna i elektronisk form sparas i en på förhand bestämd nätverksmiljö eller på USB-minnen, och instruktioner om detta ges på tävlingsdagens morgon.

Tävlingsplatserna anvisas för lagen den första dagen för hela tävlingstiden.

Den tävlande ska ta med sig

 • brusreducerande hörlurar / proppar
 • En egen bärbar dator

Praktiska råd

OBSERVERA:

Tekniska problem

Om du har tekniska problem eller något annat att fråga, ska du lyfta upp handen.

Domaren avgör om han eller hon kan hjälpa dig i saken och om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om.

Extern utrustning

Koppling av all slags extern utrustning (hårdskiva, USB, pekplatta, telefoner e.d.) till tävlingsdatorn utan uttryckligt tillstånd är förbjudet.

Datafiler och utskrifter

Det är förbjudet att föra datafiler och tävlingsmaterial utanför tävlingsområdet.

Att lyssna på musik 

Det är tillåtet att lyssna på musik med hörlurar via en egen musikspelare eller via en på förhand installerad app på datorn. Musikspelaren får inte kopplas till tävlingsdatorn.

Domare

 • Mimmi Heiniö, lärare Omnia, Esbo, grenansvarig i företagsamhet 2023 (huvuddomare)
 • Jukka Hurrila, ordf. Satakunnan Yrittäjät
 • Antti Kokkila, företagsamhetsexpert Prizztech Oy
 • Juha Jokinen, lehtori Omnia, yrittäjyyden lajipäällikkö
 • Pekka Karukka, lehtori OSAO, yrittäjyyden lajivastaava 2021
 • Henri Pälkäs, Nuori Yrittäjyys talous- ja hallintokoordinaattori, yrittäjä HP Economics Oy
 • Risto Pulkka, Lehtori Omnia Espoo, yrittäjyyden lajivastaava 2023
 • I bedömningen av snabbetappen deltar en domare från det företag som ger etappuppgiften.

Tävlinguppgiftens moduler

Modul 1 /Gruppens kunnande (förhandsuppgift)

Uppgiftbeskrivning

Tidtabell och poäng                         Förhandsuppgiften inlämnas senast 5.5.2022 kl. 14.00.

Senare inlämnade förhandsuppgifter tas inte emot.

  Tid för uppgiften:inte begränsad (förhandsuppgift)
  Poäng:8 p
 • Man ska göra en presentationsvideo
 • Gruppens kunnande, styrkor och utvecklingspunkter framförs

Bedömningskriterier

 • Presentation av lagets och dess medlemmars styrkor 2p (kvantitativ)
 • Presentation av lagets och dess medlemmars utvecklingspunkter, 1p (kvantitativ)
 • Relevant kunnande utanför skolan har beaktats (t.ex. hobbyer och andra intressen), 1p (kvantitativ)
 • Tidigare nämnda styrkor stödjer varandra på ett motiverat sätt, 2p (kvalitativ)
 • Dokumentet är innehållsmässigt kvalitativt, 1p (kvalitativ)
 • Dokumentet är visuellt kvalitativt, 1p (kvalitativ)

Modul 2/Idékläckning av affärsverksamhetsmöjligheter

Uppgiftbeskrivning

Tidtabell och poäng

  Tid för uppgiften:120 min
  Poäng:  15p
 • Gruppen utvecklar nya affärsidéer enligt uppdraget med beaktande av hållbar utveckling och väljer en idé bland dessa.

Bedömningskriterier

Noggrannare bedömningskriterier presenteras på tävlingsdagen.

Modul 3/Snabbetapp

Uppgiftbeskrivning

Tidtabell och poäng

  Tid för uppgiften:210 min
  Poäng:  12 p
 • Gruppen utför ett praktiskt uppdrag som samarbetspartnern gett.  

Bedömningskriterier

Noggrannare bedömningskriterier presenteras på tävlingsdagen.

Modul 4/Från idé till affärsverksamhetsplan

Uppgiftbeskrivning

Tidtabell och poäng

  Tid för uppgiften:  180 min
  Poäng:  30 p
 • Utgående från sin valda affärsidé utvecklar gruppen en fungerande affärsverksamhets-modell och en affärsverksamhetsplan utifrån sina styrkor enligt uppdraget och beaktar hållbar utveckling.

Bedömningskriterier

Noggrannare bedömningskriterier presenteras på tävlingsdagen.

Modul 5/Affärsidéns lönsamhet och finansiering

Uppgiftbeskrivning

Tidtabell och poäng

  Tid för uppgiften:120 min
  Poäng:15 p
 • Gruppen uppgör en realistisk lönsamhetskalkyl. I lönsamhetskalkylen bedöms företagets försäljningsmål och kostnader. 
 • Gruppen utreder sina investeringsbehov samt uppgör en tydlig och enkel finansieringskalkyl. 

Bedömningskriterier

Noggrannare bedömningskriterier presenteras på tävlingsdagen.

Modul 6/Snabbetapp

Uppgiftbeskrivning

Tidtabell och poäng

  Tid för uppgiften:  60 min
  Poäng:  5 p
 • Gruppen utför det givna uppdraget. 

Bedömningskriterier

Noggrannare bedömningskriterier presenteras på tävlingsdagen.

Modul 7/Presentation och försäljning av idén och affärsverksamheten

Uppgiftbeskrivning

Tidtabell och poäng

  Tid för uppgiften:  120 min + presentation 4min + 2min kommentarer
  Poäng:  15 p
 • Teamet förbereder och presenterar sin affärsidé och sin affärsverksamhetsplan för domarna.

Bedömningskriterier

Noggrannare bedömningskriterier presenteras på tävlingsdagen.

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.