P3 Affärsverksamhet / Semifinal

Tid

Tisdag 1.2.2022

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Marika Carlborg, Ammattiopisto Live

marika.carlborg@inlive.fi

040 198 9273

Margit Heimo, Ammattiopisto Live

margit.heimo@inlive.fi

040 643 0730

Marketta Keituri, Ammattiopisto Live

marketta.keituri@inlive.fi

040 676 4475

Jouni Orkoneva, Kiipulan Ammattiopisto

jouni.orkoneva@kiipula.fi

040 4571 749

Tävlingsuppgifter

Semifinalen pågår under en dag och är en individuell tävling.   

I tävlingen deltar specialstuderande som avlägger yrkesinriktade examensdelar enligt nationella eller anpassade mål. 

Kraven på yrkesskicklighet baserar sig på de nationella examensgrunderna i den yrkesinriktade grundexamen (grundexamen i affärsverksamhet som trädde i kraft 1.8.2018). Bedömningens målnivå är läroplanens N1-nivå. I bedömningen fästs uppmärksamhet vid kundservicekunnande, arbetets planmässighet, beaktande av arbetssäkerheten, arbetsergonomin samt vid ett omsorgsfullt slutresultat. 

I arbetsuppgifterna beaktas den tävlandes kundbetjäningsförmåga, grundläggande kunskaper i butiksarbete samt kommunikationsfärdigheter. 

Innan prestationen inleds får de tävlande en redogörelse och introduktion i innehållet och kraven i uppgiften samt de centrala föremålen för bedömning. 

Den tävlande ska sätta sin arbetspunkt i försäljningsbart skick samt betjäna kunder inom given tidsram. Det centrala innehållet i uppgiften är: 

 • ställa iordning försäljningspunkten 
 • framsättning av produkter 
 • kontroll av produktinformation och -priser 
 • kundbetjäning i olika situationer och genom att använda olika redskap 
 • efterarbete så som städning av arbetspunkten görs i slutet av uppgiften 

Den tävlande ska beakta en verksamhet som utgår från kunden, ergonomi, hållbar utveckling och ett företagarmässigt arbetssätt. 

Om en tävlande utsätter sig själv eller andra för fara så kan tävlingsprestationen avbrytas.  

Efter prestationen ska den tävlande bedöma sitt eget arbete tillsammans med domarna som även ger muntlig respons åt den tävlande.

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p. Tävlingsprestationerna bedöms när den tävlande har utfört sitt arbete samt själv utvärderat sin insats. 

Beskrivningen över bedömningens genomförande: 

Kvalitativ bedömning 30 % 

Kvantitativ bedömning 70 % 

Bedömningen görs av 3 domare. Domarkåren består av representanter för arbetslivet och för specialundervisningen. Domarna bedömer de tävlandes ordningsföljd genom att fastställa poäng utgående från varje tävlandes tävlingsprestation. I en steady-state situation ligger tyngdpunkten på butiksarbete.

Exempel på bedömningen: 

 • Arbetets inledning 8 p 
 • Kundbetjäningssituationen 42 p 
 • Butiksarbete 42 p 
 • Hållbar utveckling och bedömning av det egna arbetet 8 p 

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 30 minuter. Domaren meddelar den tävlande när det återstår 5 minuter.  

Material och maskiner

Tävlingsarrangören skaffar tillsammans med den tävlandes läroanstalt fram de arbetsredskap, tävlingsmaterial, möbler, telefon samt pris- och produktetiketter. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig: 

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet är ok) 
 • Skisseringsverktyg, pennor och papper 
 • den tävlande använder läroanstaltens kläder 
 • det är tillåtet att använda personliga hjälpmedel under tävlingen förutsatt att man meddelat om detta på förhand eller reglerna godkänner dem. 

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål. 

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.