P3 Liiketoiminta / Semifinaali

Aika

Tiistai 1.2.2022

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaali-koordinaattori

Marika Carlborg, Ammattiopisto Live

marika.carlborg@inlive.fi

040 198 9273

Margit Heimo, Ammattiopisto Live

margit.heimo@inlive.fi

040 643 0730

Marketta Keituri, Ammattiopisto Live

marketta.keituri@inlive.fi

040 676 4475

Jouni Orkoneva, Kiipulan Ammattiopisto

jouni.orkoneva@kiipula.fi

040 4571 749

Kilpailutehtävät

Semifinaali on yksipäiväinen ja yksilökilpailu.  

Kilpailuun osallistuvat erityisopiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein.  

Ammattitaitovaatimukset perustuvat ammatillisen perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin (liiketoiminnan perustutkinto, 1.8.2018). Arvioinnissa tavoitetasona on Tyydyttävä 1-taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota asiakaspalveluun, työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuteen, ergonomiaan ja huolelliseen lopputulokseen.  

Työtehtävässä huomioidaan asiakaspalvelutaidot, myymälätyöskentelyn perustaidot sekä viestintätaidot.   

Ennen kilpailusuoritusta kilpailijalla on mahdollisuus tutustua kilpa-alueeseen sekä työvälineisiin, hänelle selvitetään tehtävän sisältö, ja vaatimukset.  

Tarkoituksena on saada työpiste myyntikuntoon sekä palvella asiakkaita annetussa ajassa. Tehtävän keskeiset sisällöt ohjeiden mukaan:  

 • myyntipisteen kunnostus  
 • tuotteiden esillepano  
 • tuotetietojen/-hintojen tarkastus  
 • asiakaspalvelu eri tilanteissa ja eri välineitä käyttäen  
 • jälkitoimet kuten työpisteen siisteys suorituksen lopussa  

Kilpailijan tulee ottaa huomioon asiakaslähtöisyys, ergonomia, kestävä kehitys sekä yrittäjämäinen työskentely.   

Mikäli kilpailija vaarantaa omaa tai muiden turvallisuutta voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.  

Suorituksen jälkeen kilpailija arvioi omaa suoritustaan WhatsApin välityksellä.  

Arviointi

Pääasialliset arviointikriteerit:  

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p. Kilpailusuoritukset arvioidaan, kun kilpailija on tehnyt työnsä sekä arvioinut itse omaa suoritustaan.  

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta:  

 • Laadulliset arviot noin  30 %  
 • Määrälliset arviot noin 70 %  

Arvioinnin suorittaa 3 tuomaria. Tuomaristo koostuu työelämän sekä ammatillisen erityisopetuksen edustajista. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpasuorituksen perusteella. Tasapistetilanteessa painotus on myymälätyöskentelyssä. 

Esimerkki arvioinnista:  

 • Työn aloitus 8 p  
 • Myymälätyöskentely 45 p 
 • Asiakastilanteen hoitaminen 39 p  
 • Kestävä kehitys ja oman työn arviointi 8 p  

Lajin aikataulu

Kilpailutehtävään käytettävä aika on 30 minuuttia. Tuomari ilmoittaa kilpailijalle, kun suoritusaikaa on 5 minuuttia jäljellä. 

Semifinaalin kesto 1.2.20222 klo klo 08.30 – 16.30 

 • 08.30 linjojen testaus 
 • 09.00 – 09.30 Kilpailija 1 Kiipula ja kilpailija 1 Live 
 • 09.30 -10.00 kilpailuhuoltaja ennallistaa kilpailupisteen 
 • 10.00 – 10.30 Kilpailija 2 Kiipula ja kilpailija 2 Live 
 • 10.30 -11.00 kilpailuhuoltaja ennallistaa kilpailupisteen 
 • 11.00 – 11.30 Kilpailija 3 Kiipula ja kilpailija 3 Live 
 • 11.30 -12.00 kilpailuhuoltaja ennallistaa kilpailupisteen 
 • Lounas 
 • 13.00 – 13.30 Kilpailija 4 Kiipula ja kilpailija 4 Live 
 • 13.30 -14.00 kilpailuhuoltaja ennallistaa kilpailupisteen 
 • 14.00 – 14.30 Kilpailija 5 Kiipula ja kilpailija 5 Live 
 • 14.30 -15.00 kilpailuhuoltaja ennallistaa kilpailupisteen 
 • 15.00 – 15.30 Kilpailija 6 Kiipula ja kilpailija 6 Live 
 • 15.30 -16.00 kilpailuhuoltaja purkaa kilpailupisteen ja huolehtii kilpailusuoritukseen liittyvän sovittujen tallenteiden toimittamiesta sovittuun palautuskansioon.  

2.2.2022 klo 9.00 kilpailun yhteenveto ja yleinen palaute Teamsissa  

Alustavat tulokset lähetetään sähköpostilla kilpailuhuoltajille  2.2.2022 klo 17 mennessä. 

Materiaalit ja laitteet

Kilpailijan oppilaitos varaa kilpailupaikalle tehtävässä tarvittavat työvälineet ja kalusteet sekä kilpailumateriaalin semifinaalin järjestäjän ohjeiden mukaan. Semifinaalin järjestäjä toimittaa hintaetiketit ja muut kirjalliset materiaalit.  

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo tullessaan: 

 • henkilökortin, ajokortin tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös KELA-kortti kelpaa) 
 • luonnosteluvälineet, kynät ja paperia 
 • oman oppilaitoksen antama työvaatetus 
 • oma kännykkä sekä laturi 
 • kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden käyttö on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritelty 

Halutessaan voi tuoda pikku purtavaa.  

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.