313 Ekonomiförvaltning / Semifinal

Tid

Torsdag 3.2.2022 kl. 9.00-15.00

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Modul 1. Bokföring, 55 p 

De tävlande gör bokföringen för en månad utgående från ett verifikatmaterial samt ett mellanbokslut.  

I uppgiften får man använda Internet, böcker och sina egna minnesanteckningar. 

Modul 2. Resultatinriktad verksamhet, 45 p 

I uppgiften ingår budgetering och/eller kostnadsberäkning och beräkning av nyckeltal för lönsamheten. 

Bedömning

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Tävlingsuppgifterna bedöms på basis av det material som de tävlande lämnat in. 

Bedömningen är objektiv och bygger på det material som inlämnats. Närmare bedömningskriterier fås efter semifinalen. 

Modul 1, Bokföring 

Tidtabell 

Tävlingen börjar kl. 9.00 och avslutas kl. 15.00. Under tävlingen hålls en 45 minuters lunchpaus. 

Poäng:  55 p 

Bedömningskriterier 

  • Försäljningsfakturor, inköpsfakturor och andra verifikat bokförs rätt. 
  • Periodiseringar bokförs rätt. 

Material som inlämnas 

  • Dagbok 
  • Huvudbok 
  • Resultaträkning kontovis 
  • Balans kontovis 

Modul 2, Resultatinriktad verksamhet 

Tidtabell 

Tävlingen börjar kl. 9.00 och avslutas kl. 15.00.  Under tävlingen hålls en 45 minuters lunchpaus. 

Poäng:  45 p 

Bedömningskriterier 

  • Budgetering och/eller kostnadsberäkning och beräkning av nyckeltal för lönsamheten. 

Material som inlämnas 

  • Excel-tabell, som det finns noggrannare uppgifter om när uppgiften delas ut. 

Grenens tidtabell

Tävlingen börjar kl. 9.00 och avslutas kl. 15.00. Under tävlingen hålls en 45 minuters lunchpaus. Under lunchpausen får de tävlande inte kommunicera med utomstående. 

Material och maskiner

För varje tävlande har det reserverats: en arbetspunkt och anteckningsredskap samt lite mellanmål och dricka.  

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.