313 Ekonomiförvaltning / Final

Finalister

Eemeli Aaltonen

Gradia

Leander Byggmästar

Optima

Hampus Enlund

Vamia

Sofia Jokinen

Hyria

Tuomas Martti

Novida

Aada Ojala

OSAO

Anna Palm

Mercuria

Jere Piipponen

OSAO

Finalplats

Karhuhalli

Urheilutie 1

28500 Pori

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll 

Tävlingsppgiften är att klara av olika uppgifter i ekonomiförvaltning gällande löneräkning, bokföring och bokslutsnoteringar. 

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna för kompetensområdet i ekonomiförvaltning i grundexamen i affärsverksamhet. Bedömningen baserar sig på kriterierna för nivån berömliga i examensdelar i merkonom-examen. 

Uppgifterna bygger på uppgifter i Mästare under tidigare år. Finalbeskrivningen kan ändras med ca 30%.  

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier 

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng.   

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen, grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under den tid tävlingsarbeten utförs. Grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna vid sitt möte. 

Beskrivning av bedömningens genomförande 

Tre domare åt gången deltar i den kvalitativa bedömningen. 

Kvalitativ bedömning 10% och kvantitativ bedömning 90% 
 

Mästare-tävlingens obligatoriska teman har beaktats i uppgifternas innehåll (5 %) 

  • företagsamhet 
  • hållbar utveckling 
  • arbetshälsa ja arbetssäkerhet 

Grenens tidtabell

Ti 17.5 kl. 10-15 

On 18.5 kl. 8-17 

To 19.5 kl. 8-12 

Material och maskiner

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde 

Egen dator samt ekonomiförvaltningsapp samt MS-Office -program. De tävlande får använda Internet som hjälp samt allt möjligt annat material (böcker o.d. läromaterial). Det är inte tillåtet att använda telefon under tävlingen. 

Det material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. Tävlingsplatserna lottas den första dagen för hela veckan. 

Den tävlande ska ta med sig  

Personlig skyddsutrustning och egna arbetsredskap, t.ex. pennor som den tävlande behöver vid skissering av uppgifterna. Den tävlande tar med sin egen dator. På tävlingsplatsen finns en annan skärm som man får använda. 

Praktiska råd

Tekniska problem 

Om du har tekniska problem eller något annat att fråga, ska du markera med handen. 

Domaren avgör om han eller hon kan hjälpa dig i saken och om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om. 

Telefoner 

Telefonerna ska vara avstängda under tävlingsprestationen. 

Datafiler och utskrifter 

Det är förbjudet att föra datafiler och tävlingsmaterial utanför tävlingsområdet. 

Att lyssna på musik   

Det är tillåtet att lyssna på musik med hörlurar via en egen musikspelare eller via en på förhand installerad app på datorn. Musikspelaren får inte kopplas till tävlingsdatorn. 

Domare

  • Huvuddomare, Mikko Kurunsaari, Samiedu 
  • Eila Autio, Omnia 

Tävlinguppgiftens moduler

Modul A/Löneräkning, 30 poäng  

Uppgiftbeskrivning

Modul A. löneräkning, 30 poäng  

I uppgiften räknas löner som ska betalas åt arbetstagarna och företagets övriga prestationer som har med löneräkning att göra, i varierande situationer. 

Modul B/Bokföring, 40+10 poäng 

Uppgiftbeskrivning

Modul B. bokföring, 40+10 poäng 

I uppgiften görs en månadsbokföring med bokslutsnoteringar. (40 p) 

De tävlande ska också klara av kundbetjäningssituationer i ekonomiförvaltning genom att muntligt och skriftligt för domarna utreda teman som har med ekonomiförvaltning att göra. (10 p) 

Modul C/Bokslutsnoteringar, 20 poäng

Uppgiftbeskrivning

Modul C, bokslutsnoteringar, 20 poäng 

I uppgiften granskas ett företags bokföring. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.