306 Rengöringsservice / Semifinal

Tid

1.-2.2.2022 kl. 7.30-16.00

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Leena Sinervaara, Turun Ammatti-instituutti

leena.sinervaara@turku.fi
044 907 3478

Tävlingsuppgifter

MODUL 1. Igenkänningsuppgift 

Tävlingstid för uppgiften 30 min., 20 p. 

Igenkänning av märkningar som inverkar på ytmaterial, maskindelar och städarbete 

MODUL 2. Underhållsstädning i ett omklädningsrum och periodiska arbetsuppgifter 60 min., 35 poäng 

 • Planering av arbetet 
 • Genomförande av arbetet 
 • Avslutande av arbetet 

MODUL 3. Grundrengöring av säkerhetsgolv med skurmaskin 90 min., 45 poäng 

 • Planering av arbetet 
 • Genomförande av arbetet 
 • Avslutande av arbetet 

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

Tävlingsuppgiften bedöms enligt skalan 0–100 p. Som grund används de obligatoriska examensdelarna av kompetensområdet för hemarbetsservice och för lokalvård i grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Kraven på kunnande baserar sig på den berömliga nivån inom grundexamen.  

Beskrivning av hur bedömningen ska genomföras: 

Kvantitativ bedömning 100 %. 

Bedömningen utförs av 2 domare/uppgift. 

Bedömningsexempel: 
MODUL 1. Igenkänningsuppgift 20 poäng 

 • Känner till ytmaterialen 
 • Behärskande av yrkesterminologin inom rengöringsbranschen 

MODUL 2. Underhållsstädning i ett omklädningsrum och periodiska arbetsuppgifter 35 poäng 

 • Planering av arbetet 
 • Utförande av arbetet 
 • Arbets- och kundsäkerhet 
 • Ergonomi 
 • Hållbar utveckling 
 • Företagsamhet 
 • Avslutande av arbetet 

MODUL 3. Grundrengöring av säkerhetsgolv med skurmaskin, 45 poäng 

 • Planering av arbetet 
 • Utförande av arbetet 
 • Arbets- och kundsäkerhet 
 • Ergonomi 
 • Hållbar utveckling 
 • Avslutande av arbetet 

Den tävlande utför uppgifterna individuellt. 30 % av arbetsuppgiften kan eventuellt ändras, vilket meddelas varje tävlande när dennes tävlingstid börjar. 

Grenens tidtabell

Tiden för tävlingsuppgiften är 9.00–15.30. 

Material och maskiner

På tävlingsområdet finns tävlingspunkter och städcentra som innehåller basutrustningen för underhålls- och grundstädning. 

Praktiska råd

De tävlande ska ha med sig: 

 • Id-kort, körkort eller liknande för att bevisa sin identitet (också FPA-kortet fungerar). 
 • Den tävlande använder sina egna arbetskläder och -skor. 
 • Under själva tävlingen är användning av egen mobiltelefon och andra mobila apparater förbjuden.  

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.