302 Frisering / Semifinal

Tid

Tisdag 1.2.2021 kl. 8.00–16.00. 

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Semifinalen består av två delar där de tävlande visar upp sina yrkesfärdigheter i barberarens och frisörens arbete. Tävlingen genomförs individuellt. Tävlingsarbetena görs enligt modellbild och färgningsarbetet enligt en inspirationsbild. Modellarbetena offentliggörs på tävlingsdagen.  

Vid den egna arbetspunkten har de tävlande bilder av klippningarna, tagna från fyra olika håll, samt inspirationsbild för frisörarbetet utgående från vilken de tävlande genomför färgningsarbetet. Alla bilder och tävlingsnummer skickas till läroanstalterna som arrangerar semifinalerna och den tävlande öppnar kuvertet med sitt eget namn när tävlingstiden startar.  

I semifinalen används produkter från Four Reasons och färger från Optima.

Bedömning

Modul 1

Tidtabell 3h.

I frisörarbetet görs en helhet i business-stil inklusive hårklippning och finish enligt modell. Färgningen görs enligt en inspirationsbild. I arbetet ingår färgning, klippning och finish. 

Bedömningsgrunder 

Frisörarbete 57 p (kvantitativ och kvantitativ bedömning)  

 • Hur väl klippningen är utförd enligt modellen, 16 p     
 • Färgningens helhet, 12 p   
 • Hur väl finishen följer modellen, 12 p   
 • Hur väl kamningsriktningarna är utförda enligt modellen, 12 p  
 • Företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet, 5 p   

Modul 2

Tidtabell 1h 45min.

I barberararbetet görs en helhet i business-stil enligt modell. I arbetet ingår klippning och skäggformning. 

Bedömningsgrunder 

Barberararbete 43 p (kvalitativ bedömning)  

 • Hur väl klippningen är utförd enligt modellen, 12 p 
 • Hur väl skäggformingen följer modellen, 9 p   
 • Hur väl finishen följer modellen, 8 p   
 • Hur väl kamningsriktningarna är utförda enligt modellen, 8 p   
 • Finish vid hårfästet, 4 p   
 • Företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet,  
  2 p   

Grenens tidtabell

 • Barberarbete 1h 45 min 
 • Frisörarbete 3 h 

Material och maskiner

Deltagarna i semifinalen ska ta med sig följande personliga arbetsredskap:  

 • egna personliga arbetsredskap (saxar, rakkniv, kammar, borstar, sprayflaska o.s.v.)  
 • fön, plattång  
 • en fotställning som ställts på golvet för övningshuvudet (om man vill kan man ta med en egen fotsällning) 
 • färgkoppar och penslar  
 • färgkappa; fås från huvudsamarbetspartnern (får vara kortklippt)  
 • arbetskläder (svart nedre del och T-shirt fås av huvudsamarbetspartnern) samt arbetsskor  
 • skyddsprodukter för övningshuvudets ”hud”  
 • klocka för tidtagning, armbandsklocka ok (inte ”smart” klocka) 

På tävlingsplatsen finns följande produkter 

 • produkter för styling och finish; Four Reasons 
 • tvätt- och vårdprodukter; Four Reasons 
 • sortiment av färger, blekningsprodukter och oxidationsmedel; Four Reasons, Optima 
 • övriga produkter som behövs tillsammans med färg; Four Reasons 

På tävlingsplatsen bör följande tillbehör finnas 

 • folie, plastfilm, handskar, vadd, skyddsdukar 
 • våg för blandning av färger 
 • arbetsskjorta, fås av samarbetspartnern 
 • färgningsförkläde, fås av samarbetspartnern 
 • skild printad färgkarta som levereras till varje tävlande 
 • varje tävlande har en arbetsvagn, hjälpbord vid behov och en arbetsstol till sitt förfogande 
 • för styling och finish används de produkter som har levererats till tävlingsplatsen 
 • värmeapparater får inte användas 

Praktiska råd

För alla anmälda deltagare och deras följeslagare arrangeras ett utbildningstillfälle via webben. Under skolningstillfället den 24.11 kl. 9-14 praktiska anvisningar och info. Tillfället bandas.  

Såhär föreberder sig semifinalarrangören för tävlingen 

 • Tvätta övningshuvudena med Four Reasons produkterna och ta bort eventuella fastsättnings-trådar samt kamma håret på övningshuvudet bakåt så att det torkar.  
 • Tävlingshuvudena numreras och ställs börjar färdigt vis arbetspunkterna när tävlingen.  
 • Reservera arbetsvagnar till arbetspunkterna, samt vid behov hjälpbord och arbetsstol.  
 • Reservera produkter, tillbehör, skyddsmaterial och annat som behövs för de tävlande 
 • Informera assistenterna enligt givna direktiv, se nedan 
 • Endast de produkter som levererats för tävlingen får användas 
 • Four Reasons tvätt- och vårdprodukter färdigt för de tävlande på tvättplatsen  
 • Semifinalskolorna skaffar 5 domare som ska bedöma det färdiga arbetet. För frisörarbetet genomför 3 domare den kvalitativa bedömningen och 2 domare den kvantitativa bedömningen. I barberararbetet genomför 4 domare den kvantitativa bedömningen. 
 • Som scendomare fungerar 4 följeslagare 
 • En domarskolning arrangeras tisdagen den 18.1.2022 kl. 18–20 via Teams (gäller ej scendomarna) 
 • Omnia kommer att skapa en egen Teams-grupp för de tävlande och för följeslagarna. Teams öppnas den 24.11.2021. 

Fotografering av de färdiga tävlingsarbetena 

De färdiga arbetena fotograferas och laddas genast upp på Teams med den tävlandes nummer. Bilderna tas från fyra olika håll. Bilderna får ej redigeras.  

Övningshuvuden som används i tävlingen 

I frisörarbetet görs en helhet i business-stil (färgning, klippning och finish). Tävlingshuvudet är Pivot Point (Hårologi), Britney, produktnummer 124700. Pris 59,90 € (0% moms.), 5% rabatt från listpriset för beställda övningshuvuden som träning inför Mästare2022. 

I barberararbetet görs en helhet enligt modell i business-stil (klippning, skäggformning, finish). Tävlingshuvudet är Sibel Leif Jemex Oy. Pris 69,- + moms. Med koden Taitajat. Beställningar direkt till info@jemex.fi.

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.