204 Databehandling / Semifinal

Tid

Tisdag 1.2.2022

Tävlingsplats

På distans med fjärruppkoppling vid deltagarnas egna läroanstalter 

Semifinal-koordinator

Stephanus Vermeulen, Omnia 

stephanus.vermeulen@omnia.fi

050 514 8313

Tävlingsuppgifter

Uppgifterna har utarbetats med Microsoft Office 365 skrivbordsappar på engelska. Uppgifterna är på finska eller svenska, men Office-programmets termer och de filer som ska behandlas i uppgifterna är på engelska. I tävlingen får man använda egen datorutrustning och egna program på det språk man väljer.  

Modul 1. Excel 

 • Funktioner  
 • Diagram  
 • Dataverifiering  
 • Inspelning av makron  
 • Pivot 

Modul 2. Word 

 • Dokumentstandard  
 • Långa dokument  
 • Massutskick och formulär  

Modul 3. Powerpoint 

 • Planering och genomförande av ett bildspel  

Bedömning 

Huvudsakliga bedömningskriterier  

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.   

Beskrivning av bedömningens genomförande 

Kvantitativ bedömning 100%  

Bedömningen görs av 2 domare.  

Exempel på bedömningen  

Word: rätt font och formatering, dokumentstandarden följs   

Excel: funktionen rätt vald och rätta cellreferenser.  

Powerpoint: logotypen placerad på det sätt som bestämts i uppgiften. 

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 4 timmar 15 minuter. 

 • Powerpoint 1 h, 9.15 – 10.15  
 • Paus 15 min, 10.15 – 10.30   
 • Word 1 h 15 min, 10.30 – 11.45  
 • Lunchpaus 1 h, 11.45 – 12.45  
 • Excel 2 h, 12.45 – 14.45 

Material och maskiner

I tävlingen används datorer med operativsystemet Windows och verktygsprogrampaketet Microsoft Office. Datorn ska ha internetanslutning och hörlurar/mikrofon-headset. 

Tävlingsområdet kan vara ett klassrum eller ett annat rum i den egna läroanstalten, dit inga utomstående har tillträde under tävlingen. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig: 

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)   
 • skisseringsredskap, pennor och papper 

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.