202 Mediateknik / Semifinal

Tid

1.-3.2.2022 kl. 9.00-16.00 

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal- koordinator

Timo Hurme, Stadin AO 

timo.hurme@edu.hel.fi

050 401 3648

Tävlingsuppgifter

 • Digitaltryck: positionering och utskrift av en broschyr 
 • Arkskärningsuppgift, t.ex. ett postkort  
 • Utskrift och avskärning av etiketter från ett färdigt material, och tejpning. 

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

Vid bedömningen beaktas produktens kvalitet, produktionseffektivitet, använd tid, arbetsutförande, arbetssäkerhet och hållbar utveckling. 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. 

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Beskrivning av bedömningens genomförande: 

Kvalitativ bedömning 10% 

Kvantitativ bedömning 90% 

Bedömningen görs av 4 domare. 

Exempel på bedömningen:  

 • Vid den kvantitativa bedömningen bedöms t.ex. noggrannhet i avskärningens och utskriftens inriktning, som kan mätas, eller andra saker, som man kan konstatera att har utförts rätt eller fel. T.ex. tid som använts i tävlingen är kvantitativ bedömning, eftersom den kan mätas.  
 • Vid den kvalitativa bedömningen bedömer tre domare tillsammans t.ex. kvaliteten på tejpningen, såsom veck eller skråmor. 

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 3 timmar (9:00-16:00). 

Material och maskiner

 • Digital tryckpress Ricoh 7210x, Fiery 
 • Arkskärare Grafcut G73H 
 • Skrivare Roland SP-300i, VersaWorks 
 • Papper; Xerox 
 • Etiketter; Avery 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig: 

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)   
 • Om man vill får man ta med sig lite mellanmål.  

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.