606 Styckegodsautomation / Semifinal

Tid

1.-3.2.2022

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Att bygga en mekanisk apparatur på aluminiumskivan till en pneumatikbänk som har i uppgift att sortera flaskor och burkar till olika linjer. En sensor identifierar om det är fråga om en flaska eller burk, och systemet ska sedan styra produkten till rätt linje. Systemet ska identifiera att produkten har anlänt till rätt linje och även hantera en situation då linjen är fylld, alltså att den inte längre kan ta emot fler produkter.  

Tävlingsparet ska installera mekanik, anordningar och givare, samt koppla dem till en styrenhet som tillverkats på förhand. Koppling av fältanordningarna görs med 4mm banankontakter och i styrenheten med radklämmor. Efter installationen eller under den ska den ena eller båda av tävlingsparets medlemmar skriva programmet för i styrenheten. Styrenheten med valfri PLC som tävlingsparet tar med sig tillverkas på förhand. 

Anvisningar och kopplingsdokument för styrenheten som ska tillverkas skickas till deltagarna på förhand. Funktionsbeskrivningen delas ut på tävlingsdagen. 

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p. I den kvalitativa bedömningen används i tillämpliga delar kriterier som används i internationella tävlingar. 

Beskrivning av bedömningens genomförande: 

Kvalitativ bedömning 20% 

Vid den kvalitativa bedömningen bedöms installationsarbetets och installationsplatsens snygghet och ordning (gäller inte styrenheten som tillverkats på förhand) samt användning av rätta verktyg och rätt skyddsutrustning. 

Kvantitativ bedömning 80% 

Vid den kvantitativa bedömningen granskas det att kopplingarna motsvarar de givna dokumenten och att apparaturen fungerar enligt beskrivningen. 

Bedömningen görs av 3 domare. 

 • Lärare i branschen 
 • Festos (företagets) representant 
 • Den grenansvariga i gren 606, Mästare2022 

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 4-6 timmar (9:00-15:00). 

Material och maskiner

 • Pneumatiska komponenter 
 • Sensorer 
 • Styrventiler 
 • Styrenhet tillverkad på förhand 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig: 

 1. Arbetskläder och skyddsutrustning 
 1. Bärbar PC med program och behövliga kablar för programmering av logiken 
 1. Styrenhet tillverkad på förhand, PLC enligt lagets val, drifts- och matningsspänning 24VDC, min. 12 in / 8 out, ingångar PNP och utgångar relä eller transistor 
 1. Skruvmejselserie för koppling av radklämmor och banankontakter samt för inställningen av sensorernas känslighet 
 1. Verktyg för dragning av ledningar och kablar och för pressning av ändhylsor 
 1. Insexnyckelsats (1- 8 mm) 
 1. Blocknyckelsats 6 – 14 mm 
 1. Tuschpenna med smal spets eller etikettskrivare för märkning 
 1. Isolerade ändhylsor 0,25 … 1,0 mm2 
 1. Verktyg för kapning av kabelkanaler 

Dessutom 

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)   
 • skisseringsredskap, pennor och papper 

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.