601 Automationsteknik / Semifinal

Tid

Onsdag 2.2.2022 kl. 8-16

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Semifinaluppgiften bygger på tävlingsuppgifter från de föregående åren och apparaturmiljön är den samma som i semifinalen 2021.  

Modul 1  

Uppgiften är att installera en manövercentral, frekvensomriktare, motor, närhetssensor (ind. el kap) och en sändardosa enligt mått och att dra kablar. När kabeldragningen för 400/230VAC är klar, görs en ibruktagningsmätning under övervakning av domarna. Efter ibruktagningsmätningarna dras svagströmskablar.  

Modul 2 

När installationen är klar utförs programmering och/eller nödvändiga programförändringar.  

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Beskrivning av bedömningens genomförande: 

Installationsuppgiften, installation av manövercentral och elkomponenter/-apparater. 70% 70 p 

Programmering av automationen, (manuell körning) (automatisk körning) 30% 30 p 

Bedömningen görs av 6-8 domare. 

 • Ville Torvinen, Huvuddomare 
 • Leevi Pousi, FlexFactor OY 
 • Jarmo Kainumaa Luksia 
 • Harri Mäkitalo, Grenansvarig  
 • Timo Lehmusvuori, semifinalkoordinator 
 • Tuomo Kälviäinen, Careeria OY 

Exempel på bedömningen: 
I installationsdelen är bedömningsobjekten Mått, Installationens kvalitet, Ibruktagningsmätningar, Arbetssäkerhet och Hållbar utveckling. Installationsdelens vikt är 70%.  

I programmeringsdelen bedöms Manuell körning och Automatisk körning. Programmeringsdelens vikt är 30%. Bedömningen av programfunktioner och installationer görs i regel efter arbetsdagens slut. Saker som har med arbetssäkerheten att göra bedöms i samband med att arbetsuppgifterna utförs. Maximala tiden för ibruktagningsmätningen är 20 min. 

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 6 timmar (9:00-16:00). 

ankomst till tävlingsplatsen från 7.30 på tävlingsdagen. 

Material och maskiner

 • El/automations manövercentral, behövliga kablar 
 • Motor, frekvensomriktare, säkerhetsbrytare, temperatursändare, och behövliga kablar.  
 • Elarbetssal installation elinstallation övningsbås 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig: 

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)  
 • skisseringsredskap, pennor och papper 
 • central som tillverkats på förhand och tillhörande apparater i enlighet med semifinalen 2021 

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.