102 Bilskadereparation / Final

Finalister

Roope Hintikka

Gradia

Marko Mandra

Omnia

Niko Parkkonen

Gradia

Jonne Rahikainen

Etelä-Savon Ammattiopisto

Danil Rudenko

Etelä-Savon Ammattiopisto

Janne Saarinen

Riveria

Joona Salminen

Turun Ammatti-instituutti

Ville Tynkkynen

Turun Ammatti-instituutti

Finalplats

Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue

Ilmailuopistontie 226

28540 Pori

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

I planeringen av tävlingsuppgifterna har man stävat efter att följa med hur bilkarosstekniken och reparationskraven har utvecklats och tävlingsuppgifterna är arbetslivsinriktade.

I tävlingsuppgiften repareras ett fordon i Mercedes-Benz C-serie (W206), som har varit med om en krock med ett hjortdjur.

I krocken har fordonets framparti skadats efter att det har träffat en större hjort och dessutom har fordonet på grund av chaufförens väjningsrörelse också stött i en sten vid sidan av vägen, och då har fordonets hjulupphängningar och instegsdel skadats.

I uppgiften ska den tävlande göra upp en kostnadskalkyl över reparationen. Reparera fordonets fasta karosskonstruktioner samt montera löstagna delar tillbaka så att fordonet är färdigt att överlämnas till billackeringen. Dessutom några andra uppgifter som väsentligt hör ihop med reparationen, såsom karossmätning, reparation av plast, reparation av stenskott i vindrutan samt kalibrering av ett system som assisterar chauffören.

Den tävlande ska ha avlagt utbildningen i elarbetssäkerhet SFS 6002och ha kompletterat den med märkesspecifik utbildning. Tävlingsuppgiften kan eventuellt ändras 30% från de uppgifter som ovan beskrivits.

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen inom bilbranschen, kompetensområdet för bilplåtslagning. Bedömningen grundar sig på kriterierna för berömliga nivån i examensdelarna för bilplåtslagning.

Tävlingstiden är sammanlagt 18 timmar.

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng. 

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen, grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under den tid tävlingsarbeten utförs. Grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna vid sitt möte.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Bedömningen är 100% kvantitativ (Measurment). Uppgiftens arbetsprocess och slutresultat mäts och bedöms med metoder som lämpar sig för den ifrågavarande uppgiften. Tävlingsuppgiften kan eventuellt ändras 30% från de uppgifter som ovan beskrivits. 

Mästare-tävlingens obligatoriska teman sammanlagt 5%

 • företagsamhet, hållbar utveckling och arbetshälsa och arbetssäkerhet

I planeringen av tävlingsuppgifterna har man satt sig in i hur produkternas livscykel kan förlängas. T.ex. så fortsätter Mercedes-Benz fordonets råkarosser sin färd till de följande tävlingarna i Esbo, och också de ställningar som gjorts för dem. Dessutom repareras alla produkter i uppgiften, och de byts inte till nya (reparation av stötfångarens plastdel, riktning av aluminiumdelen, reparation av stenskott i vindrutan osv.)

I bedömningen fäster man särskild uppmärksamhet vid reparationens kvalitet, mängden material som används, återvinning och arbetssäkerhet.

Dessutom har man satsat på de tävlandes arbetshälsa bl.a. med tillräckliga pauser och genom att undvika att ha för långa tävlingsdagar.

I planeringen av tävlingsuppgiften har man strävat efter att man kvalitativt och ekonomiskt ska utföra en autentisk reparation av en krockskada som liknar en sådan som man kan ställas inför i arbetslivet. I bedömningen fäster man uppmärksamhet vid bl.a. hur den tävlande beaktar företagsamhetssynvinkeln samt en ekonomisk verksamhet i att betjäna kunden

Grenens tidtabell

Tävlingens tidtabell

Måndag 16.5.2022

     9.00-> grenens domarpalaver på tävlingsområdet

   11.00-> de tävlande anmäler sig i Isomäki Areena (Metsämiehenkatu 21, 28500 Pori)

   13.00    de tävlande anmäler sig på uppgiftsområdet (Ilmailuopistontie 226, 28540 Pori)   

                granskning av eventuella egna verktyg samt guidning när man bekantar sig med

                uppgifterna

   18.00-> öppningsceremoni, de tävlande lagvis till Areena kl. 17.00 ->

Tisdag 17.5.2022

     7.45    de tävlande anmäler sig på uppgiftsområdet   

     8.00    FM-tävlingarna i yrkesskicklighet, dag 1 börjar

   17.00     tävlingsdag 1 avslutas och anvisningar ges för följande dag

Onsdag 18.5.2022

     8.00    FM-tävlingarna i yrkesskicklighet, dag 2 börjar

   17.00    tävlingsdag 2 avslutas och anvisningar ges för följande dag

Torsdag 19.5.2022

     8.00    FM-tävlingarna i yrkesskicklighet, dag 3 börjar

   12.00    Tävlingsdag 3 avslutas

   14.30    man bildar grupper grenvis för avslutningsceremonin i Areena

Material och maskiner

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde

På tävlingsplatsen finns färdigt alla maskiner och apparater, allt material och personlig skyddsutrustning som behövs för att utföra uppgifterna.

Alla svetsningsuppgifter görs med tävlingsarrangörens apparater. 

 • Mig-svetsning: MinarcMig Evo 200, med 0,8mm tråd samt AirLiquide koldioxidgas
 • Punktsvetsning: Gys Gyspot inverter evolution PTI s-7
 • Ytreparation: Gys Gyspot Arc Pull 200

Övriga utrustning som används i tävlingen:

 • karossmätning: Autorobot EzCalibre med 3D mätanordning
 • styrvinklar: Hunter HawkEye Elite -riktningsapparat
 • justering av ett system som assisterar chauffören: Würth
 • platsreparation 3M- metoder

OBS!

Den tävlande får använda en verktygsvagn som Würth levererar med alla verktyg och anordningar som den tävlande behöver i uppgiften. Info om det noggranna innehållet skickas till följeslagarna.

De verktyg som de tävlande själva tar med granskas och särskilt uppmärksammar man slipskivor och maskiner i vilka de används.

Det material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. Tävlingsplatserna lottas den första dagen för hela veckan.

Den tävlande ska ta med sig

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger) 
 • skisseringsredskap, pennor och papper
 • om den personliga skyddsutrustningen: overall samt skyddsskor står arrangören för, och den tävlande får dem som egna efter tävlingen.
 • om man vill får man ta med sig lite mellanmål.

Den tävlande ska ha avlagt utbildningen i elarbetssäkerhet SFS 6002

Praktiska råd

OBSERVERA:

Tekniska problem

Om du har tekniska problem eller något annat att fråga, ska du markera med handen.

Domaren avgör om han eller hon kan hjälpa dig i saken och om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om.

Extern utrustning

Koppling av all slags extern utrustning (hårdskiva, USB, pekplatta, telefoner e.d.) till tävlingsdatorn är förbjudet.

Telefoner

Telefonerna ska vara avstängda under tävlingsprestationen.

Datafiler och utskrifter

Det är förbjudet att föra datafiler och tävlingsmaterial utanför tävlingsområdet.

Modul A./Mottagande av det skadade fordonet

Modul A.

 • Uppgiften är att göra en kostnadskalkyl för ett skadat fordon, Mercedes-Benz (W206)
 • kostnadskalkylen görs med cabas-programmet
 • föremål för bedömning är bl.a. behärskande av programmet, korrigering av de fel som finns i uppgiften, med beaktande av företagsamhet och kundens fördel.

Modul B./Byte av svetsad karossdel

Modul B.

 • uppgiften är att byta en fast karossdel enligt tillverkarens anvisningar.
 • Mercedes Benz C-seriens råkaross (W206)
 • uppgiften fördelas på två olika dagar, den första dagen lösgörs delen och den andra dagen monteras den nya delen.
 • föremål för bedömning är bl.a. löstagning av delen, förbehandling av reservdelen, rengöringar, grundning, positioneringar, svetsningar, limningar, nitningar, finish, prestationstid, arbetssäkerhet, prydlighet samt hållbar utveckling

Modul C./Ytreparation

Modul C.

 • uppgiften är att reparera en lös aluminium-del som skadats  
 • den riktade delen går till billackeraren för målning, dvs. arbetet färdigställs för det.
 • föremål för bedömning är bl.a. den riktade ytans form, den riktade ytans kvalitet, arbetets färdigställande, riktningstid och arbetssäkerhet.

Modul D./Reparation av plastdel

Modul D.

 • uppgiften är att reparera främre stötfångaren som skadats i krocken 
 • arbetena utförs enligt normerna för platsreparationer så att de är klara för målning
 • föremål för bedömning är bl.a. rengöringar, förberedelser/slipningar, limningar, använd arbetstid och slutresultat, områdets prydlighet och arbetssäkerhet.

Modul E./Karossmätning

Modul E.

 • den skadade bilen undersöks med olika metoder och en arbetsplan för skadereparation görs.
 • mätningen utförs med mätanordningen Autorobot Ezcalibre.
 • föremål för bedömning är bl.a. användning av apparaterna samt observerade reparationsobjekt 

Modul F. /Mätning av styrvinklar

Modul F.

 • i uppgiften justeras styrvinklarna på det skadade fordonet
 • föremål för bedömning är bl.a. kundbetjäning, slutresultat, områdets prydlighet och arbetssäkerhet.

Modul G./Kalibrering av ett system som assisterar chauffören

Modul G.

 • efter styrvinklarna ska i uppgiften ett system som assisterar chauffören regleras enligt tillverkarens anvisningar
 • föremål för bedömning är bl.a. arbetets utförande, iakttagande av reparationsanvisningarna och arbetssäkerhet 

Modul H./Montering av lösa karossdelar

Modul H.

 • montering tillbaka på fordonet av delar som lösgjorts och reparerats i uppgifterna enligt tillverkarens anvisningar
 • föremål för bedömning är bl.a. delarnas lämplighet, iakttagande av reparationsanvisningarna och arbetssäkerhet 

Modul I./Reparation av trasigt glas 

Modul I.

 • i uppgiften repareras stenskott i vindrutan med Würth-apparatur
 • föremål för bedömning är bl.a. arbetets utförande, iakttagande av reparationsanvisningarna och arbetssäkerhet 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.