101 Fordonsteknik / Final

Finalister

Jussi Ala-Ketola

Sedu

Jani Kajava

Tredu

Antti Korhonen

Kainuun ammattiopisto

Matias Linna

SASKY

Sisu Numminen

Forssan ammatti-instituutti

Matias Peltola

Sedu

Tomi Pulkkinen

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Jetro Virta

Savon ammattiopisto

Finalplats

Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue

Ilmailuopistontie 226

28540 Pori

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Tävlingen består av sex (6) fristående teoretiska och praktiska uppgifter som har utarbetats i samarbete med olika aktörer inom bilbranschen.

Uppgift 1, Byte av framhjulslager (Bilreparation)

Tävlingstid för uppgiften är 2 h, 15 poäng

Uppgift 2. Mätning och justering av hjulvinklarna på en bil (Bilreparation) Tävlingstid för uppgiften är 2 h, 15 poäng

Uppgift 3. Intervallservice och luftkonditioneringsservice (Bil- eller motorcykelservice och Bilreparation.)

Tävlingstid för uppgiften är 4 h, 25 poäng.

Uppgift 4. Byte av lågspänningsbatteriet i en hybridbil + avgasmätning (Bil- eller motorcykelservice och Bilreparation)

Tävlingstid för uppgiften är 2 h, 20 poäng.

Uppgift 5. Felsökning i extraljuskopplingen och reparation av felet (Mätning och reparation av elutrustning)  

Tävlingstid för uppgiften är 2 h, 15 poäng.

Uppgift 6. Teoriuppgift (Bil- eller motorcykelservice och Bilreparation.) Tävlingstid för uppgiften är 30 min 10 poäng

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Under tredagarstävlingen utförs sex (6) olika uppgifter. Tid för utförandet är 2–4 timmar per uppgift. Den maximala arbetstiden är därmed 13 timmar.

De tävlandes arbetstid, pauser inräknade:

 ❖ måndag14.00 – 16.00
     ❖ tisdag ❖ onsdag ❖ torsdag8.00 – 17.00 8.00 – 17.00 8.00 – 12.00

Internationella tävlande deltar i tävlingen som utomstående och de utför en del av tävlingsuppgifterna som tävlande. Tävlingsspråket för dem är engelska.

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier

Vid bedömningen fäster man uppmärksamhet vid arbetets kvalitet, korrekta arbetsmetoder samt vid den tävlandes färdigheter och kunskaper att fungera som bilmekaniker och inom kundservice som en del av verksamheten inom bilbranschen. I en del av tävlingsuppgifterna kan man utöver finska använda svenska eller engelska.

Mästare-tävlingens obligatoriska teman företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet har en andel på totalt ca 8 % av hela bedömningen.

Bedömningskriterierna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna för kompetensområdet för bilteknik.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Vid varje uppgift finns två domare. Den ena kan fungera som kund eller arbetsledare. 

Alla domare har yrkeserfarenhet och är erkända yrkesmänniskor inom branschen.

Bedömningen genomförs som kvantitativ bedömning. Maxpoängen är 100 poäng.  Poängen för varje uppgift har angetts i uppgiftsbeskrivningen. Vid poängräkningen används CIS-systemet.

Exempel på bedömningen:

Bil- eller motorcykelservice, däck, 25 p

•      Sätta sig in i uppgiften, 1p

•      Lösgörning av ett däck på bilen utan skador (rätt hylsa), 2p

•      Granskning med ögonmått av det yttre skicket på däck, 1p

•      Avlägsnande av gamla balanseringsvikter, 1p

•      Lösgörning av däck från fälgen, utan att skada fälgen/däcket, 4p

•      Granskning med ögonmått av det inre skicket på däck, 1p

•      Val av nytt däck, 1p

•      Montering av ett däck på fälgen, utan att skada fälgen/däcket, 4p

•      Rätt fastsättning i däckmaskinen, rätta vikter, montering av vikter, hur  

       balanseringen lyckades, 2p

•      Montering av hjul på bilen, momentåtdragning på aluminiumfälg med lämplig hylsa, 2p

•      Hur anvisningarna följs, inga farliga situationer, använder personlig skyddsutrustning, 1,5p

•      Granskar skicket på bilens övriga däck, 1,5p

•      Använder material på ett genomtänkt sätt, städar efter sig på sin arbetsstation, 1,5p

•       Uppmärksammar ergonomiaspekter i sitt arbete, 1,5p

Grenens tidtabell

Under tredagarstävlingen utförs sex (6) olika uppgifter. Tid för utförandet är 2–4 timmar per uppgift. Den maximala arbetstiden är därmed 13 timmar.

De tävlandes arbetstid, pauser inräknade:

 ❖ måndag14.00 – 16.00
     ❖ tisdag ❖ onsdag ❖ torsdag8.00 – 17.00 8.00 – 17.00 8.00 – 12.00

Internationella tävlande deltar i tävlingen som utomstående och de utför en del av tävlingsuppgifterna som tävlande. Tävlingsspråket för dem är engelska.

Material och maskiner

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde

  • Området är i indelat i sex (6) uppgiftsområden. På alla områden finns de verktyg, maskiner och apparater som behövs för uppgiften. En del av utrustningen finns samlad på en central plats på området.
  • Det finns också omklädningsrum för de tävlande, men de är inte nödvändigtvis placerade på själva tävlingsområdet.
  • Det material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges.
  • De tävlande ska ha avlagt kursen i elarbetssäkerhet (SFS6002).
  • Den tävlande får inte vistas på tävlingsområdet vid andra tider än när hen utför tävlingsuppgiften.
  • Den tävlande kan avlägga yrkesprov i en examensdel under tävlingen.
  • Den tävlande ska ta med sig
  • Den tävlande ska ta med sig personlig skyddsutrustning som behövs. Det är också bra att ta med en ficklampa.
  • Den tävlande representerar sin egen bakgrundsorganisation, så egna arbetskläder ska tas med.

Domare

Tävlingens domare

•       Huvuddomare, Markku Suonpää, Kainuun ammattiopisto KAO

•       domare, Teemu Savolainen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia

•       domare, Juha Hämäläinen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä, Omnia

•       domare, Juha Heikkilä, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu

•       domare, Jani Mikkilä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu

•       domare, Mika Saroma, Stadin ammattiopisto, Stadin AO

•       domare, Ari Katila, Diagno

•       domare, Marko Iltanen, Diagno

•       domare, Mikko Perkökangas, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu

•       domare, Mikko Siekkinen, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu

•       domare, Matti Lahtinen, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu

•       domare, Rami  Kantola, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu

•       domare, Denise Hohtari, Lappia

•       domare, Juha  Kuusamo, Satakunnan koulutuskuntayhtymä, Sataedu

•       domare, Tuomo Jokinen,  Wihuri

•       domare, Marko Hahto, Raision seudun  koulutuskuntayhtymä, Raseko

Praktiska råd

OBSERVERA:

Tekniska problem

Om du har tekniska problem eller något annat att fråga, ska du markera med handen.

Domaren avgör om han eller hon kan hjälpa dig i saken och om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om.

Extern utrustning

Koppling av all slags extern utrustning (hårdskiva, USB, pekplatta, telefoner e.d.) till tävlingsdatorn är förbjudet.

Telefoner

Telefonerna ska vara avstängda under tävlingsprestationen.

Datafiler och utskrifter

Det är förbjudet att föra datafiler och tävlingsmaterial utanför tävlingsområdet.

Att lyssna på musik 

Det är tillåtet att lyssna på musik med hörlurar via en egen musikspelare eller via en på förhand installerad app på datorn. Musikspelaren får inte kopplas till tävlingsdatorn.

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.