405 Rörläggning / Final

Finalister

Viljami Ala-Fossi

Sedu

Julius Hauta

Sedu

Emil Joensuu

Optima

Mikko Motin

Tredu

Kaapo Peni

Kouvolan ammattiopisto, EduKo

Kalle Rantakupari

Ammattiopisto Lappia

Eetu Ravantti

Ammattiopisto Lappia

Viljami Turve

Tredu

Finalplats

Rakentamisen teltta

Ulkokenttä

Metsämiehenkatu

28500 Pori

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll 

Uppgiften gäller: 

 • Koppling av ett fjärrvärmeväxlarpaket.  
 • Installation av ett värmesystem.  
 • Installation av ett tappvattensystem.  
 • Vatten- och avloppsmöblemang.  
 • Installation av avloppsrör. 

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen i husteknik, kompetensområdet för rörmontering. Bedömningen grundar sig på kriterierna för berömliga nivån i grundexamen i husteknik. 

Uppgifterna bygger på uppgifter i Mästare under tidigare år.  

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier 

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng.   

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen, grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under den tid tävlingsarbeten utförs.

Beskrivning av bedömningens genomförande 

Tre domare åt gången deltar i den kvalitativa bedömningen. 

Kvalitativ bedömning 15% och kvantitativ bedömning 85% 

Mästare-tävlingens obligatoriska teman sammanlagt 5% 

 • företagsamhet 
 • hållbar utveckling 
 • arbetshälsa och arbetssäkerhet 

Installation allmänt 

 • tävlingsuppgiften utförs enligt god installationssed 
 • i arbetet ska man följa bestämmelser och anvisningar i Finlands Byggbestämmelsesamling och i Husteknik-RYL 
 • även apparattillverkarnas och varuleverantörernas installationsanvisningar ska följas 
 • i installationsarbetet bedöms rätt val och användning av verktyg så att de installerade apparaterna och delarna är som nya även efter installationen (värmeväxlarpaketet lånas för tävlingstiden och lämnas sedan tillbaka till försäljning) 
 • rörens och delarnas anslutningar spänns endast så mycket att anslutningen blir tät och snygg, man behöver inte använda all sin kraft, den största delen av kopplingarna demonteras efter tävlingen och används på nytt 
 • i gänganslutningar kan man använda rörtejp eller hampa, anslutningarnas prydlighet bedöms  
 • undvika att lämna spår och synliga märkningar på väggarna av installationen och de ska avlägsnas så noggrant som möjligt (fabriksmärkningar på röret behöver inte avlägsnas) 
 • kapning av rör och bearbetning av ändan för anslutning bedöms och de görs med tillverkarens verktyg och enligt tillverkarens instruktioner 
 • röranslutningarna görs enligt tillverkarens anvisningar och bedöms  
 • Geberit rören kopplas med presskopplingar med ett batteridrivet pressverktyg   
 • tätheten granskas med tryckprov 
 • föremål för bedömning är arbetssäkerhet, arbetsställets prydlighet, kundserviceförmåga, installationernas riktighet, ritningsenlighet, arbetets smidighet, användning av material (delar/bockning, spillstumpar), installationernas symmetriskhet, rörens rakhet, rörens lodräthet och vågräthet, måttnoggrannhet, rörens fastsättning och klamring, installationsplatsens städning och att man röjer undan verktygen dagligen efter tävlingsprestationen ingår i uppgiften 
 • vid hantering av föremål och sortering av avfall ska man följa principerna för hållbar utveckling 

Arbetssäkerhet 

 • allmänna säkerhetsbestämmelser för en byggarbetsplats ska följas  
 • på installationsplatsen ska man använda personlig skyddsutrustning (hjälm, skyddsglasögon, skärskyddshandskar, skyddsskor, andningsskydd) 
 • som arbetsbock använder man en modell som är godkänd för en byggarbetsplats  
 • använd endast säkra verktyg och arbetssätt 
 • uppmärksamma andra personer som är på tävlingsplatsen 
 • arbetsplatsens prydlighet är en del av arbetssäkerheten 

Grenens tidtabell

Den totala tävlingstiden är 20 timmar. 

 • Ti 17.5. kl. 10:30 – 18:30 tävlingsdag 1 (8h) 
 • Ons 18.5. kl. 8:30 – 17:30 Tävlingsdag 2 (8h) 
 • To 19.5. kl. 8:30 – 12:30 Tävlingsdag 3/lunch (4h) 

Material och maskiner

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde

 • Rören levereras av CUPORI
 • Kranar och ventiler Oras Oy
 • Avloppsrör peh, Geberit Oy
 • Tappvattens- och värmeledningsrör Cu-kopparrör
 • Rördelar, Geberit Oy
 • Vatten- och avloppsmöblemang, Geberit Oy
 • Värmeväxlare J-Steel Oy 
 • Golvvärme fördelare Rauheat Oy
 • Värmeelement Radiaattoritehdas Salomaa Oy
 • Klamring Würth Oy 
 • Installationstillbehör Onninen Oy

Det material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. Tävlingsplatserna lottas den första dagen för hela veckan.

Den tävlande ska ta med sig

 • arbetsbord med rörskruvstycke och skruvstäd / trefot för rörarbete
 • röravskärare samt rörfräs för Cu-kopparrör
 • järnsåg, kapsåg för avloppsrör samt rörfräs
 • bockare för kopparrör 12 mm och 15 mm 
 • batteridriven skruvdragare + bitssats
 • skiftnycklar 2 st., käftbredd 0 – 40 mm
 • blocknyckel 13 och 19 mm
 • polygrip
 • rörtänger
 • vattenpass
 • vinkelhake
 • rullmåttband
 • märkningstusch + penna + kalkylator
 • normala verktyg för en rörmontör
 • arbetsdräkt i varselfärg eller varselväst, skyddshjälm, skyddsskor, skärskyddshandskar, skyddsglasögon
 • låg arbetsbock

Praktiska råd

Tekniska problem 

Om du har tekniska problem eller något annat att fråga, ska du markera med handen. 

Domaren avgör om han eller hon kan hjälpa dig i saken och om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om. 

Extern utrustning 

Koppling av all slags extern utrustning (hårdskiva, USB, pekplatta, telefoner e.d.) till tävlingsdatorn är förbjudet.  

Telefoner 

Telefonerna ska vara avstängda under tävlingsprestationen. 

Datafiler och utskrifter 

Det är förbjudet att föra datafiler och tävlingsmaterial utanför tävlingsområdet. 

Att lyssna på musik   

Det är tillåtet att lyssna på musik med hörlurar via en egen musikspelare eller via en på förhand installerad app på datorn. Musikspelaren får inte kopplas till tävlingsdatorn. 

Domare

 • Huvuddomare, Jari Niinimäki  EduKo
 • Tommi Mäntylä Tredu
 • Jyrki Holpainen Lappia
 • Jussi Vuoti Osao
 • Mika Syväniemi Osao
 • Jani Koivistoinen Omnia
 • Markus Kaihia Redu
 • Domare från samarbetsföretag
 •  Bent Andersson Geberit Oy
 •  Kimmo Ruotsalainen CUPORI Oy

Tävlinguppgiftens moduler

Modul A/Avloppsrör, vatten- och avloppsmöblemang, fjärrvärme- och golvvärmerör, företagsamhet

Uppgiftbeskrivning

Modul A / Avloppsrör, vatten- och avloppsmöblemang, fjärrvärme- och golvvärmerör, företagsamhet

Tidtabell och poäng    8 h 30 p
Bedömningskriterier        Måttnoggrannhet, arbetets slutresultat, arbetsutförande allmänt, installationsarbetets snabbhet

Modul B/Tappvattensystem, vatten- och avloppsmöblemang

Uppgiftbeskrivning

Modul B / Tappvattensystem, vatten- och avloppsmöblemang

Tidtabell och poäng      8 h 50 p
Bedömningskriterier        Måttnoggrannhet, arbetets slutresultat, arbetsutförande allmänt, installationsarbetets snabbhet

Modul C/Värmesystem

Uppgiftbeskrivning

Modul C / Värmesystem

Tidtabell och poäng      4 h 20 p
Bedömningskriterier        Måttnoggrannhet, arbetets slutresultat, arbetsutförande allmänt, installationsarbetets snabbhet

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.