404 Ytbehandling / Semifinal

Tid

Tisdag 1.2.2022

Torsdag 3.2.2022

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Mari Jokinen, Turun Ammattiopistosäätiö

mari.jokinen@taos.fi

041 549 8011

Tävlingsuppgifter

Beskrivning av tävlingsmodulerna 

 • Skarvspackling och utjämning  
 • Tapetsering  
 • Behandling av träytor  
 • Teorikunskap  

Ritning på tävlingsvägg (pdf)

Modul 1/Skarvspackling och utjämning av gipskartongskiva  

Tidtabell 

Tävlingstid för utförandet är ca 6 h  

Modulerna inplaceras på arbetsdagen enligt uppgiftens uppbyggnad, bedömning och den tävlandes egen plan. 

Bedömningskriterier 

Bedömningen görs på CIS import-blanketten, på skalan 0-100p.  

Bedömningen görs kontinuerligt under hela tävlingsdagen och den egna arbetspunktens snygghet, arbetssäkerheten och underhållet och/eller förvaringen av arbetsredskapen kommer också att bedömas. 

 
Modul 2/ Tapetsering 

Tidtabell 

Tävlingstid för utförandet är ca 6 h  

Modulerna inplaceras på arbetsdagen enligt uppgiftens uppbyggnad, bedömning och den tävlandes egen plan.  

Bedömningskriterier 

Bedömningen görs på CIS import-blanketten, på skalan 0-100p.  

Bedömningen görs kontinuerligt under hela tävlingsdagen och den egna arbetspunktens snygghet, arbetssäkerheten och underhållet och/eller förvaringen av arbetsredskapen kommer också att bedömas. 

Modul 3/Ytbehandling av träytor  

Tidtabell 

Tävlingstid för utförandet är ca 6 h  

Modulerna inplaceras på arbetsdagen enligt uppgiftens uppbyggnad, bedömning och den tävlandes egen plan.  

Bedömningskriterier 

Bedömningen görs på CIS import-blanketten, på skalan 0-100p.  

Bedömningen görs kontinuerligt under hela tävlingsdagen och den egna arbetspunktens snygghet, arbetssäkerheten och underhållet och/eller förvaringen av arbetsredskapen kommer också att bedömas. 

Modul 4/Teorikunskap   

Tidtabell 

Tävlingstid för utförandet är ca 6 h  

Modulerna inplaceras på arbetsdagen enligt uppgiftens uppbyggnad, bedömning och den tävlandes egen plan.  

Bedömningskriterier 

Bedömningen görs på CIS import-blanketten, på skalan 0-100p.  

Bedömningen görs kontinuerligt under hela tävlingsdagen och den egna arbetspunktens prydlighet, arbetssäkerheten och underhållet och/eller förvaringen av arbetsredskapen kommer också att bedömas. 

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Beskrivning av bedömningens genomförande: 

Kvalitativ bedömning 10% 

Kvantitativ bedömning 90% 

Bedömningen görs av ca 7 domare. 

Exempel på bedömningen: 
Domarna bedömer tävlingsprestationerna på tävlingsplatsen på tävlingsdagen. 

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 4-6 timmar (9:00-15:00). 

Material och maskiner

 • Tikkurila Oy målfärger och spackel, CE.Lindgren arbetsredskap, som finns färdigt på tävlingsplatsen, Sandudd Nowo tapet 
 • lampor, arbetsbockar och 2 tapetbord för gemensam användning 
 • bild av tävlingsväggen som bilaga 

De tävlande får lunch och mellanmål under kaffepausen på platsen.  

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig: 

 • Arbetskläder och personlig skyddsutrustning godkända för allmän och gemensam arbetsplats 
 • fotograferingstillstånd, med målsmans underskrift för en minderårig  
 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)  
 • skisseringsredskap, pennor och papper 
 • linjelaser om den tävlande vill använda en sådan 

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.