603 CNC-koneistus / Semifinaali

Aika

Tiistai 1.2.2022

Kilpailupaikat

Kilpailija suorittaa semifinaalin oman koulunsa työstökoneilla. Tuomarit valvoo kameran avulla työskentelyä.  Kilpailupaikkakunnalla semifinaalivastaava on varannut koneisiin tehtävässä käytetyt työkalut esiasetettuina ja kiinnitysvälineet sekä mittavälineet. 

Semifinaali-koordinaattori

Pekka Suominen, Turun ammatti-instituutti

pekka.suominen@turku.fi

040 181 2704

Kilpailutehtävät

Semifinaalissa kilpailija valitsee ennakolta, suorittaako kilpailusuorituksen CNC-sorvilla tai vaihtoehtoisesti CNC-koneistuskeskuksella. 

CNC-Sorvaus 

CNC-sorvauksessa kilpailija tekee NC-ohjelman, tarvittavat koneasetukset ja kappaleen sorvauksen valmistamaansa ja tuomarin leimaamaan aihioon. Kappaleessa on ulkomuodon sorvausta, pistämistä, ulkokierteen ja sisäkierteen sorvausta ja sisäsorvausta. Kilpailija täyttää piirustuksessa olevaa mittauspöytäkirjaa kilpailun aikana.  Ohjelmoinnissa saa käyttää oppilaitoksen käytössä olevia CAD- ja CAM-ohjelmistoja sekä keskustelevia ohjauksia.  Kilpailija saa A3-piirustuksen sekä perusmitoilla olevan 3D-mallin-tiedostomuotona käyttöönsä. 

CNC-Sorvaus-semimalli 2022 

CNC-Jyrsintä 

CNC-jyrsinnässä kilpailija tekee NC-ohjelman, tarvittavat koneasetukset ja kappaleen jyrsinnät valmistamaansa ja tuomarin leimaamaan aihioon. Kappaleessa on muodon jyrsintää, porausta, tapilla kierteytystä, viistejyrsintää ja taskunjyrsintää. Kilpailija täyttää piirustuksessa olevaa mittauspöytäkirjaa kilpailun aikana. Ohjelmoinnissa saa käyttää oppilaitoksen käytössä olevia CAD- ja CAM-ohjelmistoja sekä keskustelevia ohjauksia.  Kilpailija saa A3-piirustuksen sekä perusmitoilla olevan 3D-mallin-tiedostomuotona käyttöönsä. 

CNC-Jyrsintä-semimalli 2022 

Arviointi

Pääasialliset arviointikriteerit: 

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p. 

 1. Kilpailijan tekemä mittauspöytäkirjan merkintä vastaa kappaleen todellista mittaa 5 p (Mittauspöytäkirjaan merkittävät mitat on merkattu piirustukseen numeroinnilla!) 
 2. Pinnanlaatu 5 p 
 3. Päämitat 50 p 
 4. Apumitat 25 p 
 5. Työturvallisuus, törmäykset kappaleeseen ym. ja työkalun rikkoutuminen 5 p 
 6. Tuote on piirustuksen osoittamalla tavalla muodoltaan valmiina 10 p 

Pisteet yhteensä 100 p 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta: 

Tuomarit valvoo kameran avulla kilpailijoiden suoritusta. Kilpailupäivän aamuna semifinaalivastaava leimaa kilpailukappaleen tuomarien seuratessa toimitusta kameran avulla. Jonka jälkeen kilpailukappaleen vaihtaminen on kiellettyä. Kilpailija suorittaa kappaleen koneistukset valitsemallaan työstökoneella. Semifinaalivastaava on varannut koneisiin tehtävässä käytetyt työkalut esiasetettuina ja kiinnitysvälineet sekä mittavälineet. Muiden työkalujen ja mittavälineidenkäyttö on kielletty. Kilpailija vastaa kiinnittimien suoruudesta ja kappaleiden turvallisesta kiinnittämisestä kilpailun aikana. 

Kilpailuajan jälkeen kilpailukappaleet valokuvataan semifinaalivastaavan toimesta kilpailualueella. Semifinaalivastaava pakkaa kilpailukappaleet ja piirustuksen sekä valokuvaa mittauspöytäkirjan. Semifinaalivastaava lähettää kappaleet ja pöytäkirjat rahtina Turkuun. Mittauksen suorittaa Koneteknologiakeskus Turku Oy, jossa ne mitataan CNC-koordinaattimittakoneella ja arvioidaan kaikki yhdellä kertaa. Jokaisessa mitan arviointikohteessa on huomioitu kilpailijan mittavälineen mittausepävarmuus laajentamalla toleranssialuetta 0,005 mm suuntaansa. 

Saadut mittaustulokset, pinnankarheusmittauksen tulokset ja muut arviointikohteet  talletetaan CIS-pistelaskuohjelmaan, jonka antamien pisteiden perusteella kilpailijat asetetaan paremmuusjärjestykseen. Tasatuloksen sattuessa CIS-pöytäkirjan ensimmäinen parempi pistemäärä ratkaisee sijoituksen. Tulosten valmistuttua jokaiselle kilpailijalle ja huoltajalle toimitetaan oman kilpailijansa CIS-pöytäkirja Skills-sääntöjen mukaisesti. 

Määrälliset arviot 100% 

Lajissa 603 tarjolla olevien finaalipaikkojen määrä jaetaan CNC-sorvaus ja CNC-jyrsintä lajeihin ilmoittautuneiden määrän suhteessa. 

Esimerkki arvioinnista: 
Suojalasien käyttäminen ohjelmoinnin aikana ei ole pakollista, mutta kun työstötila avataan, niin silloin lasit pitää olla silmillä. Näiden käyttöä valvotaan/arvioidaan ja tämä pitää ilmoittaa kilpailijoille ennen kilpailun alkua. Suojavälineiden käyttämättä jättäminen huomautetaan kilpailijalle ja tuomari kirjoittaa raportin huomautuksesta. Myös tapahtuneista törmäyksistä ja työkalurikoista  kirjoitetaan raportti tuomarin toimesta. Piirustus toimitetaan kilpailukappaleen mukana semifinaalikoordinaattorille. Tieto huomautuksesta ja törmäyksestä ym. tulee arvioitsijoiden tietoon tuomarin raportissa. 

Henkilökohtaisia opiskeluvälineitä, muistiinpanoja, oppikirjoja, taulukkokirjoja ja laskimia kilpailija saa käyttää vapaasti. 

Huomio! Kännykän käyttö kilpailun aikana on kielletty! (tuomarin valvonnassa voi kilpailija käyttää esimerkiksi työstöarvojen laskennassa käytettäviä App-ohjelmistoja tai nettisivustoja). 

Kilpailijan on täytettävä piirustuksessa olevaa mittauspöytäkirjaa kilpailuajan puitteissa, koska se on yksi arvioitava kohde. Kukin pöytäkirjaan merkittävä mittatulos on numeroitu piirustukseen. Kierretulkin mittaus merkitään ok/ei-sanoilla 

Noin 15 minuuttia ennen kilpailuajan päättymistä kilpailijoille kerrotaan jäljellä oleva aika. Kun suoritusaika (6h) on täynnä käsketään lopettamaan työskentely välittömästi. Jos työstökoneella on työkierto kesken, pysäytetään kone siihen pisteeseen, kun terä irtoaa kappaleesta. Kappale irrotetaan kiinnittimestä ja puhdistetaan. Kappaleelle ei saa tehdä viimeistelyä (viilaus ym. toimenpiteitä) kilpailuajan jälkeen. Kilpailija palauttaa tekemänsä tuotteen ja piirustuksen saatuaan tuotteen valmiiksi tai ajan loppuessa. Kilpailijoita kehotetaan kysymään aina, kun heillä on ongelmia, ennen kuin käy vahinkoja. Jos jollakin  kilpailijalla on ongelma, hän ottaa yhteyttä tuomariin. Tuomari tekee päätöksen voiko vastata vai ei. 

Jos kilpailijalla on ongelma kilpailun aikana, hän pyytää tuomarin keskusteluyhteyteen. Tällöin ensimmäinen tehtävä on katsoa kelloa ja sitten vasta aloittaa selvittämään ongelmaa. Kun ongelma on ratkaistu, katsotaan taas kelloa. Tämän jälkeen tuomari päättää oliko ongelma kilpailijan omasta toiminnasta johtuvaa vaiko välineistä johtuvaa. Jos ongelma johtui välineistä, saa kilpailija lisäaikaa. Tarvittaessa tuomari tekee tarvittaessa päätuomarin kanssa päätöksen lisäajasta. 

Kilpailusuorituksen jälkeen semifinaalivastaava valokuvaa kilpailukappaleen, piirustuksen mittauspöytäkirjan ja piirustuksen taustapuolen, mikäli siellä on merkintöjä. Hän pakkaa kilpailukappaleet huolellisesti semifinaalivastaavan varaamaan pahvilaatikkoon, lisää sinne kilpailijoiden piirustukset ja sinetöi laatikon teipillä kuljetusvalmiiksi. 

Lajin aikataulu

Kilpailutehtävään käytettävä aika on 6 tuntia (8:00-15:00). 

Aika laitetaan käyntiin siinä vaiheessa, kun työpiirustus annetaan kilpailijalle. Piirustukseen kirjoitetaan kilpailijan ID-numero. 

CNC-koneistus aikataulu 1.2.2022 

Materiaalit ja laitteet

Kilpailija koneistaa itselleen kilpailuaihion (S355) oman koulunsa materiaaleista etukäteen julkaistun piirustuksen mukaisesti. 

Sorvaus-aihio 2022 

Jyrsintä-aihio 2022 

Kilpailupäivän aamuna semifinaalivastaava leimaa kilpailukappaleen  tuomarien valvonnassa kilpailijan ID-numerolla. Aihiossa on koneistettu lovi johon leimaus suoritetaan. Jonka jälkeen kilpailukappaleen vaihtaminen on kiellettyä. 

Kilpailussa käytettävät työkalut 

CNC-SORVAUS työkalut: 

 • ULKOROUHINTATERÄ esim. DDJNR2525M11 
 • ULKOVIIMEISTELYTERÄ OIKEA esim. SVJBR2525M11 
 • ULKOVIIMEISTELYTERÄ VASEN esim. SVJBL2525M11 
 • ULKOKIERRETERÄ esim. NTS-SER2525-16 
 • ULKOPISTOTERÄ 3mm esim. G1011.2525R-3T21GX24 
 • SISÄROUHINTATERÄ Ø25mm VARSI esim. A25T-SCLCR12 
 • SISÄVIIMEISTELYTERÄ Ø25mm VARSI esim. A25T-SVUBR11 
 • SISÄKIERRETERÄ Ø25mm VARSI esim. S25R-NTS-IR16-29 

CNC-JYRSINTÄ työkalut: 

 • KULMAJYRSIN Ø50mm esim. M4132-050-B22-04-09 
 • VARSIJYRSIN Ø6mm esim. MC232-06.0W4B-WJ30ED 
 • VARSIJYRSIN Ø12mm esim. MC232-12.0W4B-WJ30ED 
 • VARSIJYRSIN Ø20mm esim. MC232-20.0W4B-WJ30ED 
 • VIISTEJYRSIN Ø12mm esim. MC501-12.0A4L-WJ30TF 
 • Esireikäpora M8 kierteelle esim. DC150-05-06.500A0-WJ30 
 • Pohjakierretappi M8 esim. TC115-M8-C0-WY80AA  

Oheisen listan lisäksi on työkalut työkalupitimen/terän vaihtoa varten.  Sekä työkalut kappaleen viimeistelyä varten. Esimerkiksi Viila, Hiomapaperia, käsikaavari, (Karahiomakone varusteineen ym). 

Käytettävissä olevat mittavälineet 

CNC-sorvaus 

 • Työntömitta 0-145 mm 
 • Ulkopuolinen mikrometri 0-145 mm 
 • Ulkopuolinen kierremikrometri M60x2 kierteelle 
 • Lautasmikrometri 0-20 mm 
 • Syvyystyöntömitta 0-100 mm 
 • Sisäpuolinen kolmipistemikrometri halkaisijoille 40-50 mm 
 • R1, R2, R15 sädetulkki 
 • Pinnankarheuden vertailusarja tai mittalaite 
 • Mittapalasarja 
 • Kierretappitulkki M40x2 Meno/Hylky 

CNC-jyrsintä 

 • Työntömitta 0-130 mm 
 • Ulkopuolinen mikrometri 0-130 mm 
 • Syvyystyöntömitta 0-50 mm 
 • Syvyysmikrometri 0-50 mm 
 • Sisäpuolinen kolmipistemikrometri halkaisijalle 30-50mm 
 • Sisäpuolinen kaksipistemikrometri  5-10mm tai mittapalasarja 
 • Suorakulmain 
 • R2 ja R160 sädetulkki 
 • Pinnankarheuden vertailusarja tai mittalaite 
 • Paikoituslaite (3D tai vastaava) 
 • Mittakello magneettijalalla 
 • Suuntaispalasarja 
 • Kierretappitulkki M8x1,25 Meno/Hylky 

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo tullessaan: 

 • henkilökortin, ajokortin tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös KELA-kortti kelpaa) 
 • Henkilökohtaisia opiskeluvälineitä, muistiinpanoja, oppikirjoja, taulukkokirjoja ja laskimia 
 • Henkilökohtaiset suojavälineet ja työvaatteet tuo jokainen kilpailija mukanaan. 

Halutessaan voi tuoda pikku purtavaa.  

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.