Teknologia-aloilla ammattiosaamista tarvitaan ja arvostetaan laajasti

Selvitimme Teknologiateollisuudessa viime vuonna laajasti yritystemme osaamistarpeita. Syyskuussa 2021 julkaistun Osaamispulssin mukaan teknologia-aloille tarvitaan yli 5 300 ammatillisen koulutuksen suorittanutta vuosittain. Suurin tarve on kone- ja metallituoteteollisuudessa, jonka arvioidaan työllistävän lähes 3 400 uutta ammattiosaajaa vuosittain, mutta myös muilla teknologiateollisuuden toimialoilla tarve on useita satoja osaajia vuodessa.

Kun ammatillisten osaajien tarvetta verrataan tällä hetkellä ammatillisista oppilaitoksista vuosittain valmistuvien ja teknologia-aloille töihin hakeutuvien määrään, on tekniikan tai ICT:n alan ammatillisen koulutuksen suorittaneista peräti 1 500 henkilön vaje.

Tekniikan tai ICT:n alan ammatillisen koulutuksen suorittaneista on vuosittain peräti 1 500 henkilön vaje.

Osaamistarpeissa ei ole kysymys pelkistä tutkinnon suorittavien määristä, vaan Osaamispulssin laatimiseen osallistuneet yritykset korostivat vastauksissaan laadukkaan osaamisen merkitystä. Kone- ja tuotantotekniikan ammattiosaaminen nousi yritysten arvioissa erityisen tärkeäksi osaamisalueeksi: kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksistä piti sitä tärkeänä 83 %, minkä lisäksi myös elektroniikka- ja sähköteollisuudessa 43 % nosti sen esiin tärkeänä osaamisalueena.

Erityisesti yritykset korostivat vastauksissaan taidoiltaan erinomaisten hitsaajien ja koneistajien merkitystä liiketoiminnalleen. Yleisiä tutkintoja teknologia-alalla ovat myös sähkö- ja automaatioalan, autoalan, teknisen suunnittelun, maanmittausalan, tieto- ja viestintätekniikan, liiketoiminnan, prosessiteollisuuden ja kaivosalan perustutkinnot.

Kolme neljästä yrityksestä näkee, että työntekijöiden kyky ja motivaatio jatkuvaan oppimiseen kasvattaa merkitystään tulevina vuosina.

Teknisen osaamisen rinnalla Osaamispulssissa näkyvät tarpeet yleisemmille taidoille. Kolme neljästä yrityksestä näkee, että työntekijöiden kyky ja motivaatio jatkuvaan oppimiseen kasvattaa merkitystään tulevina vuosina.

Huomionarvoista on myös, että yhä useamman ammattiosaajan työyhteisö on monikulttuurinen, jolloin jo opintojen aikana on hyvä kehittää positiivista asennetta ja kykyä erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa työskentelyyn. Taitaja-kilpailu on vakiintunut oivaksi näytön paikaksi ja näyteikkunaksi monipuoliselle ammattiosaamiselle jolle on paikkansa – kysyntää teknologia-alan ammattiosaamiselle nimittäin riittää!

Tutustu Osaamispulssiin, joka kertoo tuoreimman tiedon teknologiateollisuuden yritysten osaamistarpeista.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös

Ilo ja kunnia olla mukana ammattimaisessa tapahtumassa

Rajupaja ja Vuokrakaluste olivat mukana tuottamassa Taitaja 2022 -tapahtuman kokonaisilmettä […]

Missä ihmisiä, siellä sähköä

Prysmian Group Finland on jälleen tukemassa Taitaja-kilpailua. Suomen johtavana kaapelialan […]

Wihuri Oy Tekninen Kauppa tukee Taitajia ja tarjoaa mahdollisuuksia

Wihuri Oy Tekninen Kauppa on jo saanut vuosia toimia yhtenä […]

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.