P3 Liiketoiminta / Finaali

Finalistit

Sonja Hagert

Ammattiopisto Live

Peppi Kari

Ammattiopisto Spesia

Handan Kasap

Ammattiopisto Luovi

Janika Leppänen

Ammattiopisto Spesia

Oona-Maria Tirkkonen

Ammattiopisto Spesia

Mea Vartiainen

Kiipulan ammattiopisto

Finaalipaikka

Karhuhalli

Urheilutie 1

28500 Pori

Kilpailutehtävät

Yleiskuvaus kilpailulajista: 

Asiakaslähtöiseen liiketoimintaosaamiseen kuuluvat erilaiset asiakaspalvelutilanteiden sekä myymälätehtävien hoitamiseen liittyvät tehtävät. Liiketoiminnan perustutkinnon suorittanut toimii kaupan alan eri työtehtävissä.    

Asiakaspalvelun ammattilainen toimii asiakaslähtöisesti ja osaa palvella erilaisia asiakkaita erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän valmistautuu asiakaspalveluun osana asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokonaisuutta. Hänellä on hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot ja hänellä on riittävä kielitaito selviytyä palvelutilanteista. Alan taitaja tuntee myytävät tuotteet ja osaa myydä asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita. Asiakaspalvelutyön osaajalla on nykypäivän valmiudet toimia eri viestintäkanavissa tuottaen asiakkaalle laadukasta asiakaspalvelua. Hän huomioi kannattavuuden sekä myönteisen asiakaskokemuksen työssään. Liiketoiminnan taitaja viestii työyhteisössä ja toimii tiimin jäsenenä.    

Liiketoiminnan osaajia tarvitaan työelämässä eri aloilla. Perustutkinnon suorittaminen mahdollistaa monipuolisesti yrityksen tai muun organisaation työtehtävissä toimimisen. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden, toimisto- tai kirjastopalvelujen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa.   

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt 

Finaali on kaksipäiväinen ja kilpailu on yksilökilpailu. Kilpailuun osallistuvat erityisen tuen opiskelijat, jotka suorittavat tutkinnon ammatilliset osat valtakunnallisin tai mukautetuin tavoittein.   

Ammattitaitovaatimukset perustuvat ammatillisen perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin (liiketoiminnan perustutkinto, voimaantulo 1.8.2018).  Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman T1-taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota asiakaspalveluosaamiseen, työn suunnitelmallisuuteen, työturvallisuuden huomioimiseen, työergonomiaan, toimien yrittäjämäisesti ja tunnistaen liiketoiminnan kannattavuuteen liittyviä keskeisiä asioita, sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.   

Työtehtävä on liiketoiminnan perusosaamista, jossa huomioidaan kilpailijan asiakaspalvelutaidot ja myymälässä työskentelyn perustaidot. P3 Liiketoiminnan yhteistyökumppanina finaalitehtävässä toimii Satakunnan Osuuskauppa, VisitPori, Porin Ässät ja Porin Konttorikone, joihin kilpailija on ennakkoon tutustunut. Tavoitteena on palvella asiakkaita, saada myyntipisteet myyntikuntoon ja ylläpitää niiden siisteyttä sekä myyvyyttä. Tavoitteena on koko tehtävän suorittaminen annetussa kilpailuajassa.   

Ennen kilpailusuorituksen alkua kilpailijat perehdytetään tehtävän sisältöön, vaatimuksiin sekä heille kerrotaan keskeisimmät arvioinnin kohteet. 

Tehtävä   

 • Asiakaspalvelu ja myymälätyöskentely palvelupisteessä 
 • Tuotteiden myyntikunnostus ja esillepano ohjeiden mukaan   
 • Hinta-/ tuotetietojen ohjeenmukainen esillepano   
 • Kannattavuuden huomioiminen työskentelyssä   

Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, asiakaslähtöisyys, ergonominen työskentely, yrittäjämäinen toiminta sekä kestävä kehitys.   

Työskentelyn jälkeen kilpailija tekee jälkityöt ja arvioi omaa työskentelyään. Tuomarit antavat palautetta työskentelystä.   

Osaamisvaatimukset   

Osaamisvaatimukset perustuvat liiketoiminnan perustutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin.   

Lajin kilpailutehtävien laajuus perustuu ammatillisen perustutkinnon valtakunnallisiin tutkinnon perusteisiin (liiketoiminnan perustutkinto, voimaantulo 1.8.2018).  Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman T1-taso.  

Kilpailijat saavat ennakkotehtävät, jotka ovat osa arviointia. Kilpailupäivien tehtävät on ajoitettu kahdelle päivälle. Suoritusaikaa on varattu ensimmäisen kilpailupäivän osalta 45 minuuttia ja toisen kilpailupäivän osalta 25 minuuttia. Kilpailuaika on yhteensä 70 minuuttia (45 + 25).   

Päätuomari ilmoittaa kilpailijoille, kun suoritusaikaa on jäljellä viisi (5) minuuttia. Kilpailusuorituksen jälkeen on kilpailijan itsearviointi ja lyhyt keskustelu tuomareiden kanssa.    

Kilpailun tehtävänannot ennen kilpailusuoritusta ja suorituksen jälkeiseen palautteeseen kuluva aika eivät kuulu suoritusaikaan. Kilpailusuoritukset tullaan tarvittaessa tallentamaan tuomariston käyttöön.    

Tehtävät pohjautuvat aiempien vuosien Taitaja tehtäviin. Finaalikuvauksen tehtävää voidaan muuttaa noin 30%.

Arviointi

Osaamisvaatimukset   

Osaamisvaatimukset perustuvat liiketoiminnan perustutkinnon perusteisiin ja työelämän vaatimuksiin.   

Liiketoiminnan osaaja   

 • valmistautuu palvelutilanteisiin   
 • palvelee asiakkaita asiakaslähtöisesti   
 • kartoittaa asiakkaan tarpeet   
 • tarjoaa asiakkaan tarpeita vastaavia tuotteita tai palveluita sekä huomioi lisätarjonnan   
 • neuvoo ja opastaa asiakkaita   
 • hoitaa asiakaspalvelutilanteet tavanomaisissa kanavissa monikanavaisesti   
 • toimii asiakaspalvelutilanteissa toisella kotimaisella sekä yhdellä vieraalla kielellä (englanti)   
 • edistää omalla työllään asiakastyytyväisyyttä   
 • hoitaa asiakaspalvelutilanteiden jälkitoimet    
 • huolehtii tuotteiden esillepanosta ja myyntikuntoon saattamisesta   
 • tuntee myytävät tuotteet ja kertoo niistä asiakkaille   
 • ylläpitää myyntiympäristöä ja huolehtii sen siisteydestä sekä turvallisuudesta   
 • käyttää oikeita laitteita ja työvälineitä   
 • tekee työtehtävät tärkeysjärjestyksessä ja on oma-aloitteinen   
 • noudattaa työturvallisuutta   
 • huomioi kestävän kehityksen   
 • toimii liiketoiminnalle kannattavalla tavalla   
 • työskentelee yrittäjämäisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti   
 • työskentelee ergonomisesti ja huolehtii omasta jaksamisestaan   
 • työskentelee työyhteisön jäsenenä  

Pääasialliset arviointikriteerit 

Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Pisteytyksessä käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä.  

Kilpailusuoritusta arvioidaan päivittäin, lopullisista arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää.  

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

Kolme tuomaria kerrallaan, joista yksi on työelämätuomari, osallistuu laadulliseen arviointiin. 

Laadullinen arviointi 30 % ja määrällinen arviointi 70 % 
 

Taitaja-kilpailun pakolliset teemat yhteensä 5 % 

 • yrittäjyys 
 • kestävä kehitys 
 • työhyvinvointi ja työturvallisuus 

Lajin aikataulu

Ennakkotehtävien palautus 9.5.2022 mennessä 

Ennakkotehtävät (2kpl) ja ohjeet on toimitettu sähköpostilla kilpailijoille ja niiden viimeinen palautuspäivä ohjeen mukaisesti on ma 9.5.2022 kello 12.00 mennessä. 

Maanantai 16.5.2022 

klo 14.00-15.30 

Taitaja Plus P3 Liiketoiminnan yhteinen tapaaminen Teamsissa  

 • tuomareiden ja kilpailupaikan esittely 
 • yhteinen info kilpailupäivien kulusta 
 • kilpailujärjestyksen arvonta, ohjeistus ja aikataulu 

Keskiviikko 18.5.2022 
Klo 8.00- Taitaja-finaalin 1. kilpailupäivä  

 • aamupäivän kilpailijat, kilpailuaika 45 min / kilpailija 
 • henkilökohtainen aikataulu annetaan kilpailijoille ja huoltajille 

Klo 11.00-13.00 Lounas porrastetusti  
Klo 12.45-17.00 Taitaja-finaalin 1. kilpailupäivä jatkuu  

 • iltapäivän kilpailijat, kilpailuaika 45 min / kilpailija 
 • henkilökohtainen aikataulu annetaan kilpailijoille ja huoltajille  

Klo 16.30-17.00 Yhteinen tapaaminen kilpailualueella 

 • kilpailualueeseen tutustuminen 
 • info (kilpailijoille, huoltajille ja tuomareille) lajin 2. kilpailupäivästä  

Torstai 19.5.2022 

Klo 8.00-12.00 Taitaja-finaalin 2. kilpailupäivä 

 • käänteinen kilpailujärjestys, kilpailuaika on 25 min / kilpailija  
 • henkilökohtainen aikataulu annetaan kilpailijoille ja huoltajille 

Klo 12.00-13.30 Lounas porrastetusti  
klo 12.30-13.00 Vastalauseaika 

Klo 15.00 Taitaja-finaalin päättäjäiset ja palkintojen jako

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue 

Kilpailujärjestäjä varaa mahdolliset materiaalit lajialueelle. Tehtävissä tarvittava materiaali jaetaan kilpailutehtävän ohjeistuksen yhteydessä ohjeen mukaan.  

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle 

 • Ota mukaan kilpailupaikalle molempina kilpailupäivinä oma matkapuhelimesi ja matkapuhelimen laturi 
 • Huolehdi, että puhelimessa on akku ladattuna ennen kilpailutehtävää 
 • Harjoittele käyttämään puhelimen tekstiviesti- ja WhatsApp-toimintoja. Teams-sovellus kannattaa ladata valmiiksi kilpailijan puhelimeen ja harjoitella sen käyttöä (Teams -kokous ja puhelu). 

Käytännön ohjeita

YLEISIÄ HUOMIOITA: 

 • Ota kilpailupaikalle mukaan henkilökortti, ajokortti tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös KELA-kortti kelpaa) 
 • Kilpailijat ja huoltajat ovat saaneet tiedon toimittaa valokuvat kilpailijoista ennakkoon. 
 • Kilpailussa henkilökohtaisten apuvälineiden ja/tai avustajan käyttäminen on hyväksytty, sikäli kuin niistä on ilmoitettu etukäteen tai säännöissä määritelty.  
 • Kilpailijoita ja huoltajia pyydetään huomioimaan, että P3 Liiketoiminnassa on ennakkotehtävät. Ennakkotehtävien yhteispistemäärä on 20 pistettä (pisteet ilmoitettu ennakkotehtävän yhteydessä) 
 • Kilpailijat ja huoltajat käyttävät kilpailupaikalla mahdollisia maskeja tai visiirejä, huomioiden viranomaisten antamat turvallisuusohjeet. 
 • Kilpailijoille ja huoltajille annettuja tarkkoja henkilökohtaisia aikatauluja pyydetään noudattamaan tarkasti. Tällä takaamme porrastetut ihmisten liikkumiset P3 Liiketoiminnan lajialueella ja noudatamme annettuja turvallisuusohjeita. 
 • Tutustu ennakkoon Taitaja-tapahtuman kilpailualueeseen ja Porin Karhuhallin karttaan  

Tekniset ongelmat 

Jos sinulla on teknisiä ongelmia tai muuta kysyttävää, nosta kätesi ylös. 

Tuomarin ratkaistavaksi jää, voiko hän auttaa asiassa ja onko asia sellainen, josta tulee informoida muita kilpailijoita. 

Ulkoiset laitteistot 

Kaikenlaisten ulkoisten laitteiden (kovalevy, USB-muistitikku, tabletti, puhelimet yms.) kytkeminen kilpailukoneeseen on kielletty.  

Puhelimet 

Puhelin on käytössä vain kilpailutehtävään liittyen ohjeiden mukaisesti. Henkilökohtaisia asioita ei voi hoitaa kilpailutehtävän aikana. 

Tiedostot ja tulosteet 

Tiedostojen ja tulostettujen tehtävien vieminen kilpailualueen ulkopuolelle on kiellettyä. 

Musiikin kuuntelu 

Musiikin kuunteleminen ei ole sallittua kilpailutehtävän aikana. 

Huom!

Huomioi, että mikäli 20.4.2022 jälkeen finaaliin valittu kilpailija peruu osallistumisensa finaaliin, niin emme ota korvaavaa kilpailijaa enää tilalle.

Tuomarit

 • Päätuomari Hennamari Antila, Kiipulan ammattiopisto 
 • Työelämätuomari, Maria Nurmi, SOK 
 • Työelämätuomari, Markku Rajala, Kello ja Kulta Rajala 
 • Työelämätuomari, Sari Lätti, Suomen Ravintolalaite Oy 
 • Heidi Viertola, Ammattiopisto Luovi 
 • Päivi Palviainen, Ammattiopisto Luovi 
 • Marika Carlborg, Ammattiopisto Live 
 • Margit Heimo, Ammattiopisto Live 
 • Jouni Orkoneva, Kiipulan Ammattiopisto 
 • Merja Rikala, Sataedu 

Kilpailutehtävän moduulit:

Moduuli A/Ennakkotehtävät, 20 pistettä

Tehtäväkuvaus

Moduuli A. Ennakkotehtävät, 20 pistettä  

AIKATAULU JA PISTEET: 

Ennakkotehtävän tarkat ohjeet lähetetään viikon 17 alussa finalisteille ja tiedoksianto huoltajille. Ennakkotehtäviä on kaksi (2) kappaletta ja niiden pistemäärä on yhteensä 20 pistettä (12 p + 8 p). Ennakkotehtävät tulee olla palautettuna ohjeen mukaisesti 9.5. mennessä annettuna kellonaikana. 

ARVIOINTIPERUSTEET: 

Ennakkotehtävät arvioidaan ennakkotehtävässä annetun ohjeen mukaisesti. 

Ennakkotehtävien yhteispistemäärä on maksimissaan 20 pistettä, mikä on kokonaispistemäärästä 20 %. 

Ennakkotehtävän sisältö ohjeen mukaan (toimitetaan viikolla 17): 

 1. LinkedIn -profiili 
 1. Palvelun esittelyvideo (n. 2 min.) 
 • Etsi tietoa netistä. Perehdy valmiiksi S-ryhmän Kauppakassi-palvelun toimintaperiaatteeseen 

Ennakkotehtävät liittyvät Työyhteisössä toimiminen 15 osp -tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin “Opiskelija osaa verkostoitua ammatillisesti ja kehittää työyhteisön toimintaa” sekä Asiakaspalvelu 20 osp -tutkinnon osan ”Opiskelija valmistautuu vaihteleviin palvelutilanteisiin”. 

Moduuli B/Työn aloitus, 10 pistettä

Tehtäväkuvaus

Moduuli B. Työn aloitus, 10 pistettä 

AIKATAULU JA PISTEET: 

Moduulien B-E yhteiskesto on 70 minuuttia (1. kilpailupäivä 45 min ja 2. kilpailupäivä 25 min). 

ARVIOINTIPERUSTEET: 

 • Työyhteisöön perehtyminen  
 • Ohjeisiin ja tuotteisiin tutustuminen 
 • Työvälineiden valinta 

Moduuli C/Myymälätyöskentely, 38 pistettä

Tehtäväkuvaus

Moduuli C. Myymälätyöskentely, 38 pistettä  

AIKATAULU JA PISTEET: 

Moduulien B-E yhteiskesto on 70 minuuttia (1. kilpailupäivä 45 min ja 2. kilpailupäivä 25 min). 

ARVIOINTIPERUSTEET: 

 • Työskentelyn suunnitelmallisuus, yrittäjämäinen työskentely ja järjestelmällisyys 
 • Työturvallisuus ja ergonomia 
 • Tuotteiden vastaanotto ja myyntikunnostus 
 • Hyllykartan mukainen esillepano 
 • Palvelupisteen myymälätyöskentely  
 • Myymälän siisteydestä ja esteettömyydestä huolehtiminen 
 • Jätteiden lajittelu ja kestävän kehityksen huomioiminen 
 • Hinta- ja tuotetiedot 

Moduuli D/Asiakaspalvelu, 26 pistettä

Tehtäväkuvaus

Moduuli D. Asiakaspalvelu, 26 pistettä  

AIKATAULU JA PISTEET: 

Moduulien B-E yhteiskesto on 70 minuuttia (1. kilpailupäivä 45 min ja 2. kilpailupäivä 25 min). 

ARVIOINTIPERUSTEET: 

 • Palvelupisteen asiakaspalvelutehtävät 
 • Tilaus ja noutopalvelu, tilausten käsittely ohjeen mukaan 
 • Asiakkaan huomioiminen eri kanavissa 
 • Vuorovaikutus ja kielitaito 
 • Jälkitoimet 

Moduuli E/Itsearviointi, 6 pistettä

Tehtäväkuvaus

Moduuli E. Itsearviointi, 6 pistettä 

AIKATAULU JA PISTEET: 

Moduulien B-E yhteiskesto on 70 minuuttia (1. kilpailupäivä 45 min ja 2. kilpailupäivä 25 min). 

ARVIOINTIPERUSTEET: 

 • Oman työn arviointi ja kehittäminen 

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.