P3 Affärsverksamhet / Final

Finalister

Sonja Hagert

Ammattiopisto Live

Peppi Kari

Ammattiopisto Spesia

Handan Kasap

Ammattiopisto Luovi

Janika Leppänen

Ammattiopisto Spesia

Oona-Maria Tirkkonen

Ammattiopisto Spesia

Mea Vartiainen

Kiipulan ammattiopisto

Finalplats

Karhuhalli

Urheilutie 1

28500 Pori

Tävlingsuppgifter

Allmän beskrivning av tävlingsgrenen:

I kundcentrerat affärsverksamhetskunnande ingår uppgifter som att sköta olika kundbetjäningssituationer samt butiksuppgifter. Den som har avlagt grundexamen i affärsverksamhet arbetar inom olika arbetsuppgifter inom affärsbranschen.   

En yrkeskunnig inom kundservice arbetar kundcentrerat och kan betjäna olika kunder i olika verksamhetsmiljöer. Hen förbereder sig inför kundservicen som en del av helheten för kundcentrerad affärsverksamhet. Hen har goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter och har tillräckliga språkkunskaper för att klara sig i servicesituationer. Den som har färdigheter i branschen känner till de produkter som säljs och kan sälja produkter som motsvarar kundens behov. Den som har kunskaper i kundservicearbete har de färdigheter som behövs i dag att arbeta via olika kommunikationskanaler och ge kunderna kvalitativ kundservice via de här kanalerna. Hen tar hänsyn till lönsamhet och en positiv kunderfarenhet i sitt arbete. Den som har färdigheter i affärsverksamhet kommunicerar inom arbetsgemenskapen och fungerar som en teammedlem.   

Den som har kunskaper i affärsverksamhet behövs inom olika branscher i arbetslivet. Efter avlagd grundexamen är det möjligt att arbeta mångsidigt med arbetsuppgifter inom ett företag eller en organisation. Den som har avlagt examen kan arbeta exempelvis inom olika organisationer med uppgifter inom kundservice och försäljning, marknadsföringskommunikation, servicedesign, ekonomi, kontors- eller bibliotekstjänster.  

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och det centrala innehållet i uppgiftsmodulerna

Finalen varar två dagar och tävlingen är en individuell tävling. I tävlingen deltar studerande som får särskilt stöd och som avlägger de yrkesinriktade delarna inom examen med nationella eller anpassade mål.  

Kraven på yrkesskicklighet grundar sig på de nationella examensgrunderna för grundläggande yrkesexamen (grundexamen i affärsverksamhet, ikraftträdande 1.8.2018).  Bedömningens målnivå är läroplanens N1-nivå. I bedömningen fästs uppmärksamhet vid centrala frågor som gäller kundservicekunskaper, arbetets planenlighet, hänsyn till arbetssäkerhet, arbetsergonomi, företagarmässigt agerande och identifierande av affärsverksamhetens lönsamhet. Uppmärksamhet fästs också vid ett omsorgsfullt slutresultat. Arbetsprestationen bedöms på ett heltäckande och övergripande sätt.  

Arbetsuppgiften består av grundläggande uppgifter i affärsverksamhet och uppmärksamhet fästs vid den tävlandes kundservicefärdigheter och arbete i butiken. Samarbetspartners inom finaluppgiften för P3 Affärsverksamhet är Satakunnan Osuuskauppa, VisitPori, Porin Ässät och Porin Konttorikone, vilka den tävlande har bekantat sig med på förhand. Målet är att betjäna kunder, göra försäljningspunkterna redo för försäljning samt hålla dem snygga och säljbara. Målet är att hela uppgiften ska avläggas inom den givna tävlingstiden.  

Innan tävlingsprestationen börjar sätter sig de tävlande in i uppgiftens innehåll och krav samt informeras om de mest centrala föremålen för bedömning. 

Uppgift  

 • Kundservice och arbete i affär vid servicepunkten
 • Produkterna görs i ordning för försäljning och sätts fram enligt anvisningarna  
 • Pris-/produktinformationen sätts fram enligt anvisningarna  
 • Hänsyn till lönsamheten i arbetet.  

Under arbetet ska den tävlande beakta arbetarskydd, kundorientering, ergonomiskt arbete, företagsamhet samt hållbar utveckling.  

Efter arbetet gör den tävlande efterarbete och bedömer sitt arbete. Domarna ger respons på arbetet.  

Bedömning

Krav på kunnande  

Kunskapskraven baserar sig på grunderna inom grundexamen i affärsverksamhet och på arbetslivets krav.  

Den som är kunnig i affärsverksamhet  

 • förbereder sig inför servicesituationerna  
 • betjänar kunderna på ett kundorienterat sätt  
 • kartlägger kundens behov  
 • bjuder till kunden ut produkter eller tjänster som motsvarar kundens behov samt beaktar tilläggsutbudet  
 • ger råd och handledning till kunderna  
 • sköter kundbetjäningssituationer i de vanliga kanalerna och i flera kanaler samtidigt  
 • sköter kundbetjäningssituationer på det andra inhemska samt på ett främmande språk (engelska)  
 • bidrar genom sitt eget arbete till att kunden blir nöjd  
 • sköter efterarbetet efter kundbetjäningssituationerna   
 • sköter om att sätta fram produkterna och ser till att de är i försäljningsskick  
 • känner till de produkter som är till salu och berättar om dem för kunderna  
 • upprätthåller försäljningsmiljön och ser till att den är prydlig och säker  
 • använder rätt apparater och arbetsredskap  
 • utför arbetsuppgifterna i viktighetsordning och tar egna initiativ  
 • iakttar arbetssäkerhet  
 • beaktar hållbar utveckling  
 • arbetar på ett sätt som är lönsamt för affärsverksamheten  
 • arbetar företagarmässigt, effektivt och resultatrikt  
 • arbetar ergonomiskt och sköter om sig själv så att hen orkar arbeta  
 • arbetar som medlem av arbetsgruppen. 

Huvudsakliga bedömningskriterier

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängsättningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoäng för grenen är 100 poäng.

Tävlingsprestationen bedöms dagligen, grenens domare avgör de slutliga bedömningskriterierna. Om den tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i fara kan tävlingsprestationen avbrytas.

Beskrivning av hur bedömningen ska genomföras

Tre domare i taget, varav en är arbetslivsdomare, deltar i den kvalitativa bedömningen.

Kvalitativ bedömning 30 % och kvantitativ bedömning 70 %

Obligatoriska teman i Mästare-tävlingen sammanlagt 5 %

 • företagsamhet
 • hållbar utveckling
 • trivsel på arbetet och arbetssäkerhet.

Grenens tidtabell

Måndag 16.5.2022

kl. 14.00–15.30

Gemensam träff för Mästare Plus P3 Affärsverksamhet i Teams

 • presentation av domarna och tävlingsplatsen
  • allmän info om tävlingsdagarnas förlopp
  • utlottning av ordningsföljd i tävlingen, anvisningar och tidtabell.

Onsdag 18.5.2022
Kl. 8.00–     Mästarefinalens första tävlingsdag

 • förmiddagens tävlande, tävlingstid 45 min./tävlande
  • den individuella tidtabellen ges till de tävlande och följeslagarna

Kl. 11.00–13.00 Lunch i etapper
Kl. 12.45–17.00 Mästarefinalens första tävlingsdag fortsätter

 • eftermiddagens tävlande, tävlingstid 45 min./tävlande
  • den individuella tidtabellen ges till de tävlande och följeslagarna

Kl. 16.30–17.00 Gemensam träff på tävlingsområdet

 • deltagarna bekantar sig med tävlingsområdet
  • info (till de tävlande, följeslagarna och domarna) om grenens andra tävlingsdag

Torsdag 19.5.2022

Kl. 8.00–12.00 Mästarefinalens andra tävlingsdag

 • omvänd tävlingsordning, tävlingstiden är 25 min./tävlande
  • den individuella tidtabellen ges till de tävlande och följeslagarna

Kl. 12.00–13.30 Lunch i etapper
Kl. 12.30-13.00 Tid för invändningar Kl. 15.00 Avslutning av Mästarefinalen och utdelning av priser

Material och maskiner

Material som används i tävlingen, utrustning, arbetsskeden och grenområde

Tävlingsarrangören reserverar eventuellt material till grenområdet. Det material som behövs för uppgifterna delas enligt anvisning ut i samband med att instruktionerna för tävlingsuppgiften ges.

Egen utrustning som den tävlande ska ha med

 • Ta för båda tävlingsdagarna till tävlingsplatsen med din egen mobiltelefon och mobiltelefonens laddare.
 • Se till att telefonens batteri är laddat före tävlingsuppgiften.
 • Träna på att använda telefonens textmeddelande- och Whatsappfunktioner. Det är bra att ladda ner Teams-applikationen färdigt till telefonen och att öva på att använda den (Teamsmöte och samtal).

Praktiska råd

ALLMÄNT ATT OBSERVERA:

 • Ta med dig id-kort, körkort eller liknande till tävlingsplatsen för att bevisa din identitet (också FPA-kortet fungerar).
 • De tävlande och följeslagarna har fått information om att skicka in fotografier av de tävlande på förhand.
 • Det är tillåtet att använda personliga hjälpmedel och/eller assistent under tävlingen förutsatt att man meddelat om detta på förhand eller det finns reglerat i reglerna. 
 • De tävlande och följeslagarna ombeds observera att det finns förhandsuppgifter inom P3 Affärsverksamhet. Förhandsuppgifternas sammanlagda antal poäng är 20 poäng (poängen uppges i samband med förhandsuppgiften).
 • På tävlingsplatsen använder de tävlande och följeslagarna eventuella munskydd eller visir enligt myndigheternas säkerhetsanvisningar.
 • Vi ber de tävlande och följeslagarna att noggrant följa de precisa individuella tidtabellerna. På det viset kan vi garantera att folk rör sig i etapper på grenområdet för P3 Affärsverksamhet och att vi följer säkerhetsanvisningarna.
 • Bekanta dig på förhand med Mästare-evenemangets tävlingsområde och med kartan över Björneborgs Karhuhalli.

Tekniska problem

Om du får tekniska problem eller har andra frågor ska du räcka upp handen.

Domaren avgör om hen kan hjälpa dig i ärendet samt om det är en sådan fråga som de andra tävlande bör informeras om.

Extern apparatur

Det är förbjudet att koppla extern utrusning (hårdskiva, usb-minne, surfplatta, telefoner o.d.) till tävlingsdatorn.

Telefoner

Telefonen är i användning endast när tävlingsuppgiftens anvisningar tillåter. Egna ärenden kan inte skötas under tävlingsuppgiften.

Filer och utskrifter

Det är förbjudet att föra ut filer och utskrifter utanför tävlingsområdet.

Musiklyssnande

Det är inte tillåtet att lyssna på musik under tävlingsuppgiften.

Domare

Tävlingens domare

 • Huvuddomare Hennamari Antila, Kiipulan ammattiopisto
 • Arbetslivsdomare, Maria Nurmi, SOK
 • Arbetslivsdomare, Markku Rajala, Kello ja Kulta Rajala
 • Arbetslivsdomare, Sari Lätti, Suomen Ravintolalaite Oy
 • Domare Heidi Viertola, Ammattiopisto Luovi
 • Domare Päivi Palviainen, Ammattiopisto Luovi
 • Domare Marika Carlborg, Ammattiopisto Live
 • Domare Margit Heimo, Ammattiopisto Live
 • Domare Jouni Orkoneva, Kiipulan Ammattiopisto
 • Domare Merja Rikala, Sataedu

Modul A. /Modul A. Förhandsuppgifter, 20 poäng

Modul A.

TIDTABELL OCH POÄNG:

Noggranna anvisningar för förhandsuppgiften skickas i början av vecka 17 ut till finalisterna och följeslagarna delges om detta. Det finns två (2) förhandsuppgifter och deras poäng uppgår sammanlagt till 20 poäng (12 p. + 8 p.) Förhandsuppgifterna ska enligt anvisningarna ha returnerats senast 9.5 på fastslaget klockslag.

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Förhandsuppgifterna bedöms enligt anvisningarna i förhandsuppgiften.

Det sammanlagda antalet poäng för förhandsuppgifterna är maximalt 20 poäng, vilket utgör 20 % av den totala poängmängden.

Innehållet i förhandsuppgiften enligt anvisning (sänds ut vecka 17):

 1. Lindkedinprofil
 2. Presentationsvideo av tjänsten (ca 2 min.)
 3. Sök information på nätet. Sätt dig färdigt in i principen för hur S-gruppens tjänst Butikskasse (Kauppakassi) fungerar.

Förhandsuppgifterna hör ihop med yrkesskicklighetskraven ”den studerande kan nätverka professionellt och utveckla arbetsgemenskapens verksamhet” i examensdelen Arbete i en arbetsgemenskap på 15 kp samt med ”den studerande förbereder sig inför varierande servicesituationer” i examensdelen Kundservice på 20 kp.

Modul B. / Inledande av arbetet, 10 poäng

Modul B.

TIDTABELL OCH POÄNG:

Modulerna B–E:s totala längd uppgår till 70 minuter (första tävlingsdagen 45 min. och andra tävlingsdagen 25 min.)

BEDÖMNINGSGRUNDER:

 • sätta sig in i arbetsgemenskapen
 • bekanta sig med anvisningarna och produkterna
 • att välja arbetsredskap.

Modul C./Arbete i affär, 38 poäng

Modul C.

TIDTABELL OCH POÄNG:

Modulerna B–E:s totala längd uppgår till 70 minuter (första tävlingsdagen 45 min. och andra tävlingsdagen 25 min.)

BEDÖMNINGSGRUNDER:

 • mottagande av produkter och att göra dem i ordning för försäljning
 • produkterna sätts fram enligt hyllkartan
 • arbete i affär vid servicepunkten
 • att se till att affären är prydlig och tillgänglig
 • sopsortering och hänsyn till hållbar utveckling
 • pris- och produktinformation.

Modul D./Kundservice, 26 poäng

Modul D.

TIDTABELL OCH POÄNG:

Modulerna B–E:s totala längd uppgår till 70 minuter (första tävlingsdagen 45 min. och andra tävlingsdagen 25 min.)

BEDÖMNINGSGRUNDER:

 • kundserviceuppgifter vid servicepunkten
 • beställning och hämtningsservice, hantering av beställningar enligt anvisningar
 • beaktande av kunden i olika kanaler
 • interaktion och språkkunskap
 • efterarbete.

Modul E./Självvärdering, 6 poäng

Modul E.

TIDTABELL OCH POÄNG:

Modulerna B–E:s totala längd uppgår till 70 minuter (första tävlingsdagen 45 min. och andra tävlingsdagen 25 min.)

BEDÖMNINGSGRUNDER:

 • utvärdering och utvecklande av sitt arbete.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.