P2 Kiinteistönhoito / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 2.2.2022

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaali-koordinaattori

Petri Seppänen, Ammatiopisto Live

petri.seppanen@inlive.fi

040 035 4656

Kilpailutehtävät

Kilpailija suorittaa Klippo- ruohonleikkurin huollon suullisen ja kirjallisen ohjeistuksen mukaan (öljyn vaihto, suodattimen vaihto, tulpan vaihto). Tehtävä sisältää työpisteen jätteiden kierrätyksen. 

Pihavajan työntösalvan ja vasteen kiinnittäminen, oikeat välineet ja kiinnitystarvikkeet. 

Kilpailijan perehtyy annettuihin tehtäviin, valitsee oikeat työvälineet ja lisälaitteet sekä suorittaa työ loogisena kokonaisuutena annetussa ajassa saattaen työt valmiiksi ja työpisteen kuntoon. Työskentelyssä kilpailijan tulee huomioida työturvallisuus, ergonominen työskentely sekä kestävä kehitys. Kilpailijan tulee myös huomioida toiminnassaan työn asiakaspalveluluonne. Suoritusta ennen kilpailijoille selvitetään vielä lyhyesti tehtävän sisältö ja vaatimukset sekä keskeisimmät arvioinnin kohteet. Kilpailijan tulee olla varautunut siihen, että tuomaristo esittää kilpailusuorituksen aikana tai jälkeen tehtävään liittyviä kysymyksiä. Kilpailupaikalla on samanaikaisesti kaksi erillistä työpistettä. Työskentelypisteessä työskentelevät eivät ole näköyhteydessä toisiinsa. Kilpailutehtävässä näytetään kiinteistönhoidon perusosaamista ja pääpaino on tehtävän oikeassa suoritustavassa ja lopputuloksessa. Kilpailijalla on mahdollisuus pyytää tarvitessaan apua. Kilpailijalle kerrotaan, miten annettu ohjaus vähentää arvioinnista saatavia pisteitä. Jos kilpailija vaarantaa tehtävän aikana omaa tai muiden turvallisuutta, voidaan kilpailusuoritus tarvittaessa keskeyttää. Tehtävän suorituksen jälkeen kilpailija arvioi omaa suoritustaan, jonka jälkeen tuomarit antavat työskentelystä palautteen. 

Jokaiselle huoltajalle lähetetään oma Teams-kokous linkki ja kilpailijalle varattu aika. Kilpailuhuoltaja avaa linkin esimerkiksi omalla puhelimellaan, jonka jälkeen hän kuvaa kilpailusuorituksen Teams-yhteydellä. Tuomarit ovat etäyhteyden päässä ja suorittavat arvioinnin Teamsin välityksellä.

Arviointi

Pääasialliset arviointikriteerit: 

Työn aloitus, 15p 

Työskentely ja yrittäjyys, 35p 

Kestävä kehitys, 10p  

 • Suunnitelmallinen, joustava taloudellinen työskentely ja eteneminen (4p)  
 • Kierrätys ja jätteiden lajittelu (3p)  
 • Työympäristön siisteys (3p)  

Ergonomia ja työturvallisuus, 10p  

 • Työskentelyasennot eri työvaiheissa (3p) 
 • Työvälineiden ja osien käsittelyotteet (2p)  
 • Työturvallisuus ja työvälineiden turvallinen käsittely (5p)  

Työn laatu, 25p  

Itsearviointi, 5p  

 • Asenne omaan työhön ja sen arviointi (3p)  
 • Kehittäminen (2p)  

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta Arvioinnissa tavoitetasona on opetussuunnitelman T2 taso. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota työn suunnitelmallisuuteen, työ- ja asiakasturvallisuuden huomioimiseen, oikeisiin työtapoihin sekä huolelliseen lopputulokseen. Työsuoritus arvioidaan kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti.  

Tuomaristo koostuu työelämän työnantajien ja työntekijöiden edustajasta sekä ammatillisen opetuksen edustajasta. Tuomarit arvioivat kilpailijoiden järjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kilpailusuorituksen perusteella.  


Arvioinnissa tukeudutaan tehtäväkohtaiseen arviointiohjeeseen, jonka mukaan arvioinnin kohteita aiemmin mainittujen lisäksi ovat 

 • ammattikäsitteistön hallinta ja tuntemus 
 • työ- ja suojavaatetuksen käyttäminen  
 • annettuun työohjeeseen tutustuminen ja sen mukaan toimiminen. 
 • kestävän kehityksen sekä taloudellisen työskentelyn huomiointi.  
 • työpisteen ja työvälineiden järjestäminen työskentelyn jälkeen  
 • työskenteleminen annetussa ajassa sekä työskentelyn sujuvuus  
 • asenne omaan työskentelyyn ja työskentelyn mahdollinen kehittäminen 

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle.

Lajin aikataulu

Semifinaalikilpailu suoritetaan yhden kilpailupäivän aikana. Suoritusaikaa on varattu 55 minuuttia/kilpailija, joista kilpailutehtävän osuus 40 minuuttia. Tuomari ilmoittaa kilpailijoille, kun suoritusaikaa on jäljellä 5 minuuttia. Lopullinen aikataulu ja kilpailun pituus riippuvat kilpailijamäärästä, joten ne ilmoitetaan kilpailijoille kutsukirjeessä. 

Materiaalit ja laitteet

Kilpailunjärjestäjä varaa kilpailupaikalle tehtävässä tarvittavat työvälineet sekä kilpailumateriaalin. 

Käytännön ohjeita

Kilpailija tuo tullessaan: 

 • henkilökortin, ajokortin tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös KELA-kortti kelpaa) 
 • oman oppilaitoksen suojahousut ja turvakengät 

Henkilökohtaisista apuvälineistä on ilmoitettava etukäteen. Halutessaan voi tuoda pikku purtavaa. 

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.