411 Infrarakentaminen / Semifinaali

Aika

Tiistai 1.2.2022 klo 8.00-16.00

Keskiviikko 2.2.2022 klo 8.00-16.00

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaali-koordinaattorit

Jani Vottonen, TTS Työtehoseura

jani.vottonen@tts.fi

044 714 3663

Kilpailutehtävät

Moduuli 1. Piirustusten tulkinta ja työn toteutuksen perusteet  

Tehtävänä on vastata kilpailulomakkeiden kysymyksiin liittyen piirustusten tulkintaan sekä alan yleistietoon liittyviin monivalintakysymyksiin. Piirustusten luku on normaalia maarakennustyömaalla käytettävien suunnitelmien tulkintaa. Monivalintakysymykset liittyvät maarakenteiden tuntemukseen, turvalliseen työskentelyyn ja maarakennuskoneiden tekniikkaan sekä maarakennuskoneiden käyttöön. Aikaa tehtävän tekemiseen on 50 min.  

Moduuli 2. Mittausvälineiden käyttö 

Tehtävänä on tasolaserin käytön osaaminen maarakennustyömaalla ja korkeusaseman/korkeusasemien siirto. Kilpailutehtävä suoritetaan tasolaserilla ja  aikaa on varattu tutustumiseen ja valmisteluun 10 minuuttia sekä varsinaiseen kilpailutehtävään 50 minuuttia.  

Moduuli 3. Maarakennuskoneiden käyttö 

Tehtävän tavoitteena on ammattimainen koneenkäsittely, kuljettajaa ja konetta säästävä työmalli maarakennuskoneiden käyttöön liittyvissä työtehtävissä. Kilpailija tekee pyöräkuormaajalla (kone 1) kantavuuskuorman kuorma-autoon ja tulostaa kuormakirjan (laite 1).  

Tämän jälkeen kilpailija siirtyy kaivukoneelle (kone 2), jolla hän tasaa kuorman annettuun korkoon. Korkeusaseman määrittämiseen kilpailija saa käyttää tasolaseria (laite 2) tai kaivusyvyysmittaria (laite 3). Tehtävässä ei tehdä alkutarkastuksia koneelle. Aikaa on varattu suunnitteluun ja tutustumiseen 5 min. sekä varsinaiseen kilpailutehtävään 50 min. 

Moduuli 4. Päivittäiset ja ennakoivat huollot 

Tehtävissä ja siinä arvioidaan kilpailijan koneen tuntemusta sekä kykyä työskennellä turvallisesti, järjestelmällisesti, huolellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.  

Ensimmäisessä osassa tehtävää kilpailija tunnistaa kaivukoneen (kone3) osia ja komponentteja. Toisessa osassa kilpailija tekee kaivukoneeseen päivittäisen käyttöönottotarkastuksen, jonka yhteydessä hän paikantaa koneesta huollettavat kohteet. Tämän jälkeen kilpailija tekee päivittäiseen huoltoon liittyvän tehtävän. Aikaa on varattu suunnitteluun ja tutustumiseen 5 min. sekä varsinaiseen kilpailutehtävään 50 min. 

Arviointi

Pääasialliset arviointikriteerit 

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0–100 p. 

Esimerkki arvioinnista 

Moduuli 1 / Piirustusten tulkinta ja työn toteutuksen perusteet 

 • Käytettävä aika: 50min
 • Pisteet: 25p

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

Moduulin arviointi pohjautuu rakennusalan perustutkinnon ammattitaitovaatimuskriteereihin, joista käytettävä taso on kiitettävä.  

Moduuli 1. Tuomarit arvioivat tehdyn suorituksen laaditun pisteytyksen mukaan. 

Moduuli 2 / Mittausvälineiden käyttö 

 • Käytettävä aika: 50min
 • Pisteet: 25p

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

Moduulin arviointi pohjautuu rakennusalan perustutkinnon ammattitaitovaatimuskriteereihin, joista käytettävä taso on kiitettävä. 

Moduuli 2. Tuomarit arvioivat tehdyn suorituksen laaditun pisteytyksen mukaan. 

Moduuli 3 / Maarakennuskoneiden käyttö 

 • Käytettävä aika: 50min
 • Pisteet: 25p

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

Moduulin arviointi pohjautuu rakennusalan perustutkinnon ammattitaitovaatimuskriteereihin, joista käytettävä taso on kiitettävä. 

Moduuli 3. Tuomarit arvioivat tehdyn suorituksen laaditun pisteytyksen mukaan. 

Moduuli 4 / Päivittäiset ja ennakoivat huollot 

 • Käytettävä aika: 50min
 • Pisteet: 25p

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

Moduulin arviointi pohjautuu rakennusalan perustutkinnon ammattitaitovaatimuskriteereihin, joista käytettävä taso on kiitettävä. 

Moduuli 4. Tuomarit arvioivat tehdyn suorituksen laaditun pisteytyksen mukaan. 

Lajin aikataulu

Kilpailupäivät sijoittuvat aikavälille 8–16. 

Materiaalit ja laitteet

 • Maarakennuskoneet 
 • Tasolaser 
 • Normaalit maarakennuskoneen huoltotöiden vaatimat työkalut 
 • Kysymyslomake, piirustukset, kirjoitusvälineet ja suhdeviivain 

Gradia Jyväskylän koneet ja laitteet, Lievestuore 

 • Kone 1: Volvo L 110 F 
 • Kone 2: JCB JS 210 
 • Kone 3: Liebherr R920 
 • Laite 1: Tamtron Power 300i 
 • Laite 2: Tasolaser Spectra Precision LL300N-4 
 • Laite 3: Novatron XsitePRO 

TTS koneet ja laitteet, Rajamäki  

 • Kone 1: Hitachi ZW180-5B  
 • Kone 2: Hyundai R145LCR-9  
 • Kone 3: Komatsu HB 215 LC Hybrid  
 • Laite 1: Loadmaster Alpha 100  
 • Laite 2: Tasolaser Trimble LL300n  
 • Laite 3: Novatron XsitePRO  

Käytännön ohjeita

Semifinaalin osallistujalla ei saa olla puhelin, tabletti tms. käytössään kilpailupäivänä. 

Kilpailija tuo tullessaan 

 • Kilpailijalla tulee olla mukana ulkona tapahtuvaan työskentelyyn sopivat (asetuksen EN 471 tai EN ISO 20471) mukaiset huomioväriset työvaatteet, turvakengät ja muut rakennustyömaalla ja huoltotyössä tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet ja varusteet. 
 • Henkilökortin, ajokortin tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös valokuvallinen KELA-kortti kelpaa) 
 • Mittaustehtävää varten muistiinpanovälineet, laskin ja kynä.  
 • Terveysturvallisuuden vuoksi kilpailijalla on oltava myös omat hengityssuojaimet ja kertakäyttöiset suojakäsineet. 

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.