411 Infrastrukturbyggande / Semifinal

Tid

Tisdag 1.2.2022 kl. 8.00-16.00

Onsdag 2.2.2022 kl. 8.00-16.00

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Jani Vottonen, TTS Työtehoseura

jani.vottonen@tts.fi

044 714 3663

Tävlingsuppgifter

Modul 1. Tolkning av ritningarna och grunderna för arbetets genomförande  

I uppgiften ska man besvara frågor på tävlingsblanketterna gällande tolkningen av ritningar samt flervalsfrågor gällande allmän kunskap inom branschen. Läsningen av ritningar utgör normal tolkning av planer som används på jordbyggnadsplatser. Flervalsfrågorna har att göra med kännedom om jordkonstruktioner, säkert arbetssätt och schaktningsmaskinernas teknik och användning. Tävlingstiden för uppgiften är 50 min.  

Modul 2. Användning av mätverktyg 

Uppgiften går ut på att kunna använda en nivålaser på en byggplats och flytta höjdposition/höjdpositioner. Tävlingsuppgiften utförs med en nivålaser. Det reserveras 10 minuter för planering och för förberedelser samt 50 minuter för den egentliga tävlingsuppgiften.  

Modul 3. Användning av schaktningsmaskiner 

I uppgiften är målet en professionell maskinhantering och en arbetsmetod som är skonsam för både föraren och maskinen i användningen av schaktningsmaskiner och i arbetsuppgifter i anslutning till användningen av dessa. Den tävlande ska med en hjullastare (maskin 1) lasta en last på en lastbil enligt lastförmågans vikt samt skriva ut en fraktsedel (apparat 1).  

Sedan går den tävlande över till en grävmaskin (maskin 2), med vilken lasten ska utjämnas till given höjd. För bestämning av höjdläget får den tävlande använda en nivålaser (apparat 2) eller grävningsdjupmätare (apparat 3). I uppgiften ska maskinen inte granskas före användning. Det reserveras 5 minuter för planering och för att bekanta sig med maskinen samt 50 minuter för den egentliga tävlingsuppgiften. 

Modul 4. Daglig och förebyggande service 

I uppgiftsprestationen bedöms den tävlandes kännedom om maskinen samt förmåga att ha en verksamhet som är arbetssäker, systematisk, omsorgsfull och i enlighet med hållbar utveckling.  

I den första delen ska den tävlande identifiera en grävmaskins (maskin3) komponenter digitalt/i naturen. I den andra delen ska den tävlande utföra daglig ibruktagningskontroll av grävmaskinen och i samband med det lokalisera objekt i maskinen som ska servas. Sedan ska den tävlande utföra en uppgift som har med den dagliga servicen att göra. Det reserveras 5 minuter för planering och för att bekanta sig med maskinen samt 50 minuter för den egentliga tävlingsuppgiften. 

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Exempel på bedömningen 

Modul 1 / Tolkning av ritningarna och grunderna för arbetets genomförande

 • Tid för uppgiften: 50min
 • Poäng: 25p

Beskrivning av bedömningens genomförande 

Bedömningen av modulen baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i grundexamen inom byggnadsbranschen, bedömningsnivån berömliga.  

Modul 1. Domarna bedömer prestationen enligt den uppgjorda poängsättningen. 

Modul 2 / Användning av mätverktyg 

 • Tid för uppgiften: 50min
 • Poäng: 25p

Beskrivning av bedömningens genomförande 

Bedömningen av modulen baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i grundexamen inom byggnadsbranschen, bedömningsnivån berömliga. 

Modul 2. Domarna bedömer prestationen enligt den uppgjorda poängsättningen. 

Modul 3 / Användning av schaktningsmaskiner 

 • Tid för uppgiften: 50min
 • Poäng: 25p

Beskrivning av bedömningens genomförande 

Bedömningen av modulen baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i grundexamen inom byggnadsbranschen, bedömningsnivån berömliga. 

Modul 3. Domarna bedömer prestationen enligt den uppgjorda poängsättningen. 

Modul 4 / Daglig och förebyggande service 

 • Tid för uppgiften: 50min
 • Poäng: 25p

Beskrivning av bedömningens genomförande 

Bedömningen av modulen baserar sig på kraven på yrkesskicklighet i grundexamen inom byggnadsbranschen, bedömningsnivån berömliga. 

Modul 4. Domarna bedömer prestationen enligt den uppgjorda poängsättningen. 

Grenens tidtabell

Tävlingsdagarna hålls under tiden mellan 8-16. 

Material och maskiner

Material och utrustning 

 • Schaktningsmaskiner 
 • Nivålaser 
 • Normala verktyg som krävs vid service av schaktningsmaskiner 
 • Frågeformulär, ritningar, anteckningsredskap och skalstock 

Maskiner och apparater vid Gradia Jyväskylä, Lievestuore 

 • Maskin 1: Volvo L 110 F 
 • Maskin 2: JCB JS 210 
 • Maskin 3: Liebherr R920 
 • Apparat 1: Tamtron Power 300i 
 • Apparat 2: Nivålaser Spectra Precision LL300N-4 
 • Apparat 3: Novatron XsitePRO 

Maskiner och utrustning vid TTS, Rajamäki  

 • Maskin 1: Hitachi ZW180-5B  
 • Maskin 2: Hyundai R145LCR-9  
 • Maskin 3: Komatsu HB 215 LC Hybrid  
 • Apparat 1: Loadmaster Alpha 100  
 • Apparat 2: Nivålaser Trimble LL300n  
 • Apparat 3: Novatron XsitePRO  

Praktiska råd

Deltagarna i semifinalen får inte använda telefon, surfplatta e.d. under tävlingsdagen. 

Den tävlande ska ta med sig 

 • Den tävlande ska ta med sig lämpliga arbetskläder i varselfärg för arbete utomhus (enligt förordningen EN 471 eller EN ISO 20471), skyddsskor och annan personlig skyddsutrustning och utrustning som behövs på en byggarbetsplats och i servicearbete. 
 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även ett fotoförsett FPA-kort duger)  
 • Anteckningsmaterial, miniräknare och penna för mätuppgiften.  
 • För att säkerheten för hälsan ska vara tryggad ska den tävlande också ha med egna andningsskydd och engångsskyddshandskar.  

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.