405 Putkiasennus / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 9.2.2022

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaali-koordinaattori

Kilpailutehtävät

Semifinaalitehtävä on kaksiosainen. 

Moduulit ovat hitsaus- ja asennustyö. Molempien tehtävien työaika on sama 2 h 45 min. Mittatarkkuus on +/- 2 mm  

Moduuli 1.  

Hitsaustyö -tehtävään käytettävä kilpailuaika 2h 45min, 40p  

Työssä katkotaan annettuihin mittoihin mustaa DN32 putkea.  

Hitsauksessa käytetään puikkohitsausta, jolla hitsataan putken päähän teräslevyt ja putkien päittäisliitoksia. 

Kaasuhitsauksella hitsataan valmiiden käyrien ja DN32 putken päittäisliitoksia sekä hitsattava teräshaara. Haaran päähän hitsataan supistusosa, supistusosaan hitsataan takorauta muhvi. Lisäksi hitsaustyössä juotetaan messinkinippa ja tehdään juotosliitos kupariputkeen. 

Hitsausjärjestys ja asento ovat vapaat. Kilpailija täyttää työn vedellä ja mikäli esiintyy vuotoja ja työaikaa on jäljellä, hän saa korjata saumoja, mutta sähköisten työkalujen käyttö on kielletty. Saumoista täytyy olla kuonat puhdistettuna. Kilpailija saa käyttää myös omaa tuomaansa hitsauskonetta (valovirta tai 16A 3-vaihe). Kukin kilpailija tuo omat puikot, langat, juoksutteen, tiivistykseen tarvittavan hampun ja putkikitin sekä henkilökohtaiset suojaimet. 

Kilpailija voi tuoda mukanaan kolmijalan, jos haluaa suorittaa hitsaustyön siinä.  

Työ perustuu edellisten vuosien semifinaalitöihin.  

Moduuli 2. 

Asennustyö -tehtävään käytettävä kilpailuaika 2h 45min. 60p.  

Työssä käytetään DN10 mustaa putkea ja Cu12 putkea. Työhön tulee yliheittoja ja muita suunnan muutoksia, jotka tehdään taivutintyökalua käyttäen. Työssä ei käytetä tulityömenetelmiä. Liitosmenetelminä käytetään kierreliitoksia ja puserrusliittimiä. Työ koeponnistetaan paineilmalla. Kilpailija itse asentaa tarvittavan liittimen koeponnistusta varten. Työ asennetaan levyseinälle jalkaruuvein ja eristetyin kannakkein. Mittatarkkuus on +/- 2 mm.  

Työ perustuu edellisten vuosien semifinaalitöihin. 

Arviointi

Pääasialliset arviointikriteerit 

Piirustusten mukainen mittatarkkuus on +/- 2 mm (täydet pisteet), +/- 2-4 mm (puolet pisteistä). Työn tulee olla kuvan mukainen ja symmetrinen. Molempien töiden tulee olla pitäviä (hitsaustyö vedenpitävä, asennustyö paineilman pitävä). Työssä arvioidaan vaaka- ja pystymittoja, työturvallisuutta, kannakointia, tiiviyttä, materiaalin taloudellista käyttöä, oikeiden työkalujen käyttämistä, hitsaussaumojen laatua ja työn piirustuksen mukaisuutta.  

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta  

 • Kaksi tuomari mittaa hitsauksia ja arvioi saumojen laatua sekä tarkistavat työn pitävyyden vedellä. Kaksi tuomaria mittaa töitä ja toinen tekee kirjauksia. Avustavat opiskelijat suorittavat painekokeen paineilmalla. 
 • Arvioinnissa toteutetaan pisteparemmuusjärjestystä paikkakunnittain. 
 • Mikäli 4. ja 5. kilpailija ovat tasapisteissä, ratkaistaan loppukilpailupaikka seuraavasti: 
 • 1.asennustyön pistemäärän perusteella. 
 • 2. painekokeen perusteella, asennus/hitsaus 
 • 3. kaarihitsauksen pisteytyksen perusteella  
 • Loppukilpailupaikat jakautuvat semifinaalikilpailijoiden toteuman mukaan kahden paikkakunnan välillä. 
 • Kilpailijat ja huoltajat eivät saa olla paikalla, kun arviointia suoritetaan 
 • Tuloksista tiedotetaan viimeisen kilpailupäivän jälkeen 
 •  Lopullinen arviointi tehdään CIS- import lomakkeelle.  

Lajin aikataulu

Kilpailutehtävien kokonaisaika on max. 5,5 tuntia. Kokonaisaika jaetaan moduulien kesken.  

Materiaalit ja laitteet

Materiaalit ovat lueteltu edellisessä kohdassa kuten työvaiheet. Hitsaustyössä kullakin kilpailijalla on käytössä hitsauskoppi missä on hitsauspöytä. Asennustyössä on kullekin riittävä työtila ja kukin kilpailija tuo tullessaan normaalit putkiasentajan käsityökalut sisältäen mm.  

 • käsikäyttöinen kierrekone 3/8”  
 • putken taivuttimet DN10 ja CU12 putkille  
 • kulmamitta  
 • suorakulma 
 • akkuporakone ja ruuvikärkisarja  
 • kuonavasara 
 • sytytin 
 • poltinputkisarja ja puhdistussarja 
 • suojalasit   
 • hitsauslasit 
 • hitsausmaski  
 • hitsauspuikot ja –langat sekä foscu ja juoksutepasta, hamput, putkikitit, kierreöljy 
 • turvakengät  
 • kypärä (suotava, mutta ei pakollinen)  
 • työasu  
 • hitsauskäsineet ja asennuskäsineet 
 • vatupassi  
 • Työpöytä 

Kummassakaan työssä ei sallita ennakkoon valmistettuja sapluunoja eikä ennakkoon tehtyjä asennusapuvälineitä. Töissä ei sallita laservalon käyttöä.  

Molemmissa töissä on käytettävä koko ajan turvakenkiä ja asianmukaisia suojalaseja sekä suojakäsineitä. 

Käytännön ohjeita

Molemmat moduulit tehdään annettavan piirustuksen mukaisesti, piirustuksesta voi kysyä menettämättä pisteitä. Piirustukset eivät ole mittakaavassa, niissä esiintyvät mitat ovat tärkeitä arviointia suoritettaessa. 

Kilpailun aikana on huomioitava työturvallisuus. Henkilökohtaisia suojavälineitä on käytettävä jatkuvasti; suojalasit, turvakengät, suojakäsineet ja asianmukainen työvaatetus.  

Työpisteen on pysyttävä siistinä työsuorituksen aikana. Työturvallisuus otetaan huomioon arvioinnissa. Kilpailijat saavat töihinsä X määrän materiaalia, jolla työn voi suorittaa. Jos kilpailija tarvitsee ylimääräistä materiaalia, se huomioidaan arvioinnissa alentavasti.  

Voit tuoda työkalusi ja muut tarvikkeet kilpailupaikalle edellisenä päivänä klo: 17.00 mennessä.  

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.