315 Hyvinvointiteknologia / Finaali

Finalistit

Juliana Amaral Da Silva Baldivieso

Omnia

Milli Hänninen

Omnia

Anna Drozdova

Omnia

Kirsi Korpela

Omnia

Viivi Heljoranta

Ammattiopisto Tavastia

Saara Lehtiö

Ammattiopisto Tavastia

Tara Meriläinen

Omnia

Sanna-Maria Partanen

Omnia

Viivi Mäkilä

WinNova

Julia Saariniemi

WinNova

Kilpailutehtävät

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt 

Tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja arvioida hyvinvointiteknologian käyttöä ja mahdollisuuksia eri ikäryhmien hoito- ja ohjaustyössä. 

Lajin kilpailutehtävien laajuus perustuu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lähihoitajan tutkinnon perusteisiin. Arviointi perustuu Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisen, Kasvun ja osallisuuden edistämisen sekä Hyvinvointiteknologian–tutkinnon osan kiitettävän tason vaatimuksiin. 

Tehtävät pohjautuvat aiempien vuosien Taitaja tehtäviin. Finaalikuvauksen tehtävää voidaan muuttaa noin 30%.  

Arviointi

Pääasialliset arviointikriteerit 

Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Pisteytyksessä käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä.  

Kilpailusuoritusta arvioidaan päivittäin, lopullisista arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää. Kilpailusuorituksia arvioidaan myös kilpailutöiden suoritusaikana.

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

Kolme tuomaria kerrallaan osallistuu laadulliseen arviointiin. 

Laadullinen arviointi 20% ja määrällinen arviointi 80% 

Taitaja-kilpailun pakolliset teemat yhteensä 5% 

 • yrittäjyys 
 • kestävä kehitys 
 • työhyvinvointi ja työturvallisuus 

Lajin aikataulu

Kilpailuaika on 17.5.-19.5.2022. Tarkempi kilpailuaikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

 • Tiistai 17.5. klo 8-17, Paikka: Länsirannikon Koulutus Oy Winnova, Tiedepuisto 3, 28600 Pori
 • Keskiviikko 18.5. klo 8-17 Karhuhalli
 • Torstai 19.5. klo -12 Karhuhalli

 

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue 

Porin Karhuhallissa varattu kilpailualue, Winnova, Tiedepuisto 3:ssa sijaitseva simulaatioyksikkö. Hyvinvointiteknologiaratkaisuihin liittyvät materiaalit. 

Tehtävissä tarvittava materiaali jaetaan kilpailutehtävän ohjeistuksen yhteydessä. Kilpailupaikat arvotaan ensimmäisenä päivänä koko viikoksi. 

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle 

Henkilökohtaiset suojavälineet ja työvälineensä esim. kyniä, joita tarvitsee tehtävien luonnostelussa. 

Käytännön ohjeita

Tekniset ongelmat 

Jos sinulla on teknisiä ongelmia tai muuta kysyttävää, nosta kätesi ylös. 

Tuomarin ratkaistavaksi jää, voiko hän auttaa asiassa ja onko asia sellainen, josta tulee informoida muita kilpailijoita. 

Ulkoiset laitteistot 

Kaikenlaisten ulkoisten laitteiden (kovalevy, USB-muistitikku, tabletti, puhelimet yms.) kytkeminen kilpailukoneeseen on kielletty.  

Puhelimet 

Puhelimet on pidettävä suljettuna kilpailusuorituksen aikana. 

Tiedostot ja tulosteet 

Tiedostojen ja tulostettujen tehtävien vieminen kilpailualueen ulkopuolelle on kiellettyä. 

Musiikin kuuntelu 

Musiikin kuunteleminen kuulokkeilla omalla musiikkilaitteella on sallittua tai tietokoneeseen ennakkoon asennetun sovelluksen kautta. Soitinta ei saa liittää kilpailukoneeseen. 

Tuomarit

 • Päätuomari, Inga Pöntiö, Tredu
 • Marika Leppänen, Novida
 • Maija Sundell, Satakunnan sairaanhoitopiiri
 • Joonas Mäkinen, Kris Satakunta
 • Jukka Koivisto, Diakoniaopisto
 • Niina Mäkelä, Porin kaupunki
 • Stina Isberg, Ruskatalojen palveluyhdistys Ry
 • Lauri Lindholm, Vak Ry
 • Heli Saarinen, Superliitto
 • Jaana Korkeila-Långsjö, Menumat Oy
 • Tommi Lunden, Everon Oy
 • Mari Salmi, Tredu
 • Elina Tarkki, Tredu
 • Taija Salonen, Tredu
 • Mervi Vähätalo, Samk

Kilpailutehtävän moduulit

Moduuli A/Hyvinvointiteknologiset ratkaisut ikäihmiselle, WinNova 

Tehtäväkuvaus

Moduuli A. Iäkkäälle pariskunnalle suunnitellaan hyvinvointiteknologian ratkaisuja kotiin, 20 pistettä.

Arviointiperusteita

Työn suunnittelu hyvinvointiteknologian käyttöönotossa asiakastyössä, hyvinvointiteknologian tarjonnan monimuotoisuus, hyvinvointiteknologian työmenetelmät, -välineet ja materiaalit asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä ja arvioinnissa.

Asiakkaiden ohjaaminen hyvinvointiteknologialaitteiden hankintaan ja käyttöön, asiakaslähtöisyys. Oman työn arvioiminen ja kehittäminen.

HUOM.

Lajissa 315, Hyvinvointiteknologia, suoritetaan moduuli A ti 17.5.2022 varsinaisen kilpailualueen ulkopuolella WinNovan oppilaitoksen simulaatioyksikössä (osoitteessa: Tiedepuisto 3, 28600 Pori).

Moduuli B/ Osallisuutta edistävä ryhmäohjaustilanne hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen, Karhuhalli

Tehtäväkuvaus

Moduuli B. Osallisuutta edistävä ryhmäohjaustilanne hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen, 30 pistettä 

Arviointiperusteita

Työn suunnittelu hyvinvointiteknologian käyttöönotossa asiakastyössä, hyvinvointiteknologian työmenetelmät, -välineet ja materiaalit asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä ja arvioinnissa sekä vuorovaikutustaitojen käyttäminen asiakasohjaamisessa.

Asiakkaan toimintakyvyn ja osallisuuden edistäminen.

Turvallisuuden, kestävän kehityksen, työkyvyn ja työhyvinvoinnin huomioiminen.

Oman työn arviointi ja kehittäminen.

Moduuli C/ Asiakkaan kotona asumisen tukemisen hyvinvointiteknologiset ratkaisut, Karhuhalli

Tehtäväkuvaus

Moduuli C. Asiakkaan kotona asumisen tukemisen hyvinvointiteknologiset ratkaisut, 30 pistettä 

Arviointiperusteita

Työn suunnittelu hyvinvointiteknologian käyttöönotossa asiakastyössä, hyvinvointiteknologian työmenetelmät, -välineet ja materiaalit asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä ja arvioinnissa sekä vuorovaikutustaitojen käyttäminen asiakasohjaamisessa.

Asiakkaiden ohjaaminen hyvinvointiteknologian käyttöönottoon.

Asiakkaan omatoimisuuden ja turvallisuuden edistäminen ja laitteiden käyttöturvallisuuden huomioiminen.

Oman työn arviointi ja kehittäminen.

Moduuli D/Unelmien hyvinvointiteknologia, Karhuhalli

Tehtäväkuvaus

Moduuli D. Unelmien hyvinvointiteknologia, 20 pistettä 

Arviointiperusteita

Työn suunnittelu hyvinvointiteknologian käyttöönotossa asiakastyössä, hyvinvointiteknologian työmenetelmät, -välineet ja materiaalit asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä ja arvioinnissa sekä vuorovaikutustaitojen käyttäminen asiakasohjaamisessa.

Asiakkaiden ohjaaminen hyvinvointiteknologian käyttöönottoon.

Asiakkaan omatoimisuuden ja turvallisuuden edistäminen ja laitteiden käyttöturvallisuuden huomioiminen.

Oman työn arviointi ja kehittäminen.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.