315 Välfärdsteknologi / Final

Finalister

Juliana Amaral Da Silva Baldivieso

Omnia

Milli Hänninen

Omnia

Anna Drozdova

Omnia

Kirsi Korpela

Omnia

Viivi Heljoranta

Ammattiopisto Tavastia

Saara Lehtiö

Ammattiopisto Tavastia

Tara Meriläinen

Omnia

Sanna-Maria Partanen

Omnia

Viivi Mäkilä

WinNova

Julia Saariniemi

WinNova

Finalplats

Karhuhalli

Urheilutie 1

28500 Pori

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Uppgiften är att planera, genomföra och bedöma användning av och möjligheter för välfärdsteknologi i vård- och handledningsarbetet för olika åldersgrupper.

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna för närvårdare i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. Bedömningen bygger på kriterierna för berömliga nivån i examensdelarna Att främja välbefinnande och funktionsförmåga, Att främja utveckling och delaktighet samt Välfärdsteknologi.

Uppgifterna bygger på uppgifter i Mästare under tidigare år. Finalbeskrivningen kan ändras med ca 30%.

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängbedömingen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng. 

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen, grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna.  Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under den tid tävlingsarbeten utförs. Grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna vid sitt möte.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Tre domare åt gången deltar i den kvalitativa bedömningen.

Kvalitativ bedömning 20% och kvantitativ bedömning 80%

Mästare-tävlingens obligatoriska teman sammanlagt 5%

  • företagsamhet
  • hållbar utveckling
  • arbetshälsa ja arbetssäkerhet

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 17.5-19.5.2022. En noggrannare tidtabell för tävlingen meddelas senare.

Material och maskiner

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde

Tävlingsområdet är en simulationsenhet som reserverats i Porin Karhuhalli, Winnova, Tiedepuisto 3.

Material som har med välfärdsteknologiska lösningar att göra.

Det material som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. Tävlingsplatserna lottas den första dagen för hela veckan.

Den tävlande ska ta med sig

Personlig skyddsutrustning och egna arbetsredskap, t.ex. pennor som den tävlande behöver vid skissering av uppgifterna.

Praktiska råd

OBSERVERA:

Tekniska problem

Om du har tekniska problem eller något annat att fråga, ska du markera med handen.

Domaren avgör om han eller hon kan hjälpa dig i saken och om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om.

Extern utrustning

Koppling av all slags extern utrustning (hårdskiva, USB, pekplatta, telefoner e.d.) till tävlingsdatorn är förbjudet.

Telefoner

Telefonerna ska vara avstängda under tävlingsprestationen.

Datafiler och utskrifter

Det är förbjudet att föra datafiler och tävlingsmaterial utanför tävlingsområdet.

Att lyssna på musik 

Det är tillåtet att lyssna på musik med hörlurar via en egen musikspelare eller via en på förhand installerad app på datorn. Musikspelaren får inte kopplas till tävlingsdatorn.

Domare

  • Huvuddomare, Inga Pöntiö, Tredu
  • Marika Leppänen, Novida
  • Maija Sundell, Satakunnan sairaanhoitopiiri
  • Joonas Mäkinen, Kris Satakunta
  • Jukka Koivisto, Diakoniaopisto

Tävlinguppgiftens moduler

Modul A/En grupphandledningssituation som främjar delaktighet genom användning av välfärdsteknologi

Uppgiftbeskrivning

Modul A. En grupphandledningssituation som främjar delaktighet genom användning av välfärdsteknologi, 30 poäng

Modul B/Välfärdsteknologiska lösningar i en familj

Uppgiftbeskrivning

Modul B. Välfärdsteknologiska lösningar i en familj, 20 poäng

Modul C/Välfärdsteknologiska lösningar till stöd för att bo hemma

Uppgiftbeskrivning

Modul C. Välfärdsteknologiska lösningar till stöd för att bo hemma, 30 poäng

Modul D/Drömmarnas välfärdsteknologi

Uppgiftbeskrivning

Modul D. Drömmarnas välfärdsteknologi, 20 poäng

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.