314 Turvapalvelu / Finaali

Finalistit

Leevi Ilonen

WinNova

Reetta Jääskeläinen

Riveria

Nella Karjalainen

OSAO

Elli Kasanen

Riveria

Mirjami Kyllönen

OSAO

Milla Pääkkö

Ammattiopisto Lappia

Aada Sivula

Gradia

Jere Turunen

Riveria

Finaalipaikka

Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue

Simulaatiokaupunki

Ilmailuopistontie 226

28540 Pori

Vierailijalle

TI 17.5.
klo: 11.00-11.15 Visa
klo: 12.30-15.30 Turvallisuustekniikka

KE 18.5.
klo: 09.00-11.30 Uhkatilanne
Klo: 14.00-15.00 Fyysinen työ- ja toimintakyky (laivasimulaattori)

TO 19.5.
klo: 08.30-11.00 Pelastustoiminta

Kilpailutehtävät

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt 

Moduuli A. Turvallisuusalan toimintaa ja lainsäädäntöä koskeva teoriakoe ja visa (turvallisuusalan toiminta), 20 pistettä 

Moduuli B. Turvallisuustekniikka (turvajärjestelmien käyttö), 20 pistettä 

Moduuli C. Uhkatilanne (uhkatilanteiden hallinta), 20 pistettä 

Moduuli D. Fyysisen työ- ja toimintakyvyn mittaaminen turvallisuusalan tehtävissä (turvallisuusalan toiminta), 20 pistettä 

Moduuli E. Alkusammutus ja ensiapu (pelastustoiminta), 20 pistettä 

Lajin kilpailutehtävien laajuus perustuu turvallisuusalan perustutkinnon turvallisuusvalvojan osaamisalan tutkinnon perusteisiin. Arviointi perustuu turvallisuusalan perustutkinnon osien kiitettävän tason vaatimuksiin. 

Tehtävät pohjautuvat aiempien vuosien Taitaja tehtäviin. Finaalikuvauksen tehtävää voidaan muuttaa noin 30%.  

Lajitehtävien ja tehtäväkuvausten esittely

Lajitehtävien ja tehtäväkuvausten esittely oli Teamsissä 19.4.2022 klo: 10.30 – 11:00. Tallenne esityksestä löytyy täältä.

Arviointi

Pääasialliset arviointikriteerit 

Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Pisteytyksessä käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä.  

Kilpailusuoritusta arvioidaan päivittäin, lopullisista arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää. Kilpailusuorituksia arvioidaan myös kilpailutöiden suoritusaikana. Lopullisista arviointikriteereistä päättää kilpailun tuomaristo kokouksessaan. 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

Kolme tuomaria kerrallaan osallistuu laadulliseen arviointiin. 

Laadullinen arviointi 70% ja määrällinen arviointi 25% 
 

Taitaja-kilpailun pakolliset teemat yhteensä 5% 

 • yrittäjyys 
 • kestävä kehitys 
 • työhyvinvointi ja työturvallisuus 

Lajin aikataulu

Kilpailuaika on yhteensä 2 tuntia. 

Ti 17.5.2022  

Klo: 08.00 – 17.00  

Kaksi moduulia: A. Turvallisuusalan lainsäädäntöä koskeva teoriakoe ja visa ja B. Turvallisuustekniikka 

Ke 18.5.2022 

Klo: 08.00 – 17.00  

Kaksi moduulia: C. Uhkatilanne ja D. Fyysisen työ- ja toimintakyvyn mittaaminen turvallisuusalan tehtävissä 

19.5.2022

Klo:  08:00 – 12.00 

Yksi moduuli: E. Alkusammutus ja ensiapu 

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue 

Kilpailupaikalta löytyvät tarvittavat materiaalit ja työkalut tehtävien suorittamiseen. Kilpailupaikat arvotaan ensimmäisenä päivänä koko viikoksi. 

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle 

Kirjalliseen tehtävään tarvitaan muistiinpanovälineet ja omat/oppilaitoksensa voimankäyttövälineet (varustevyö, käsiraudat/-kotelo, avain, sumutinkotelo, TKP kotelo).. 

Käytännön ohjeita

Osallistujien tulee ottaa mukaan oma varustevyö ja kotelot, mutta ei voimankäyttövälineitä. Tarvittavat voimankäyttövälineet tulevat kisapaikalta. 

Kisaajat eivät voi katsoa muiden kisaajien suorituksia ennen omaa kisasuoritustaan, tämän jälkeen kisaajat voivat jäädä seuramaan muiden suorituksia. Kisahuoltaja saa seurata vaikka kaikkien kisasuoritukset, mutta tällöin hän ei saa enää valmentaa omaa kisaajansa kyseiseen moduuliin. Huoltaja voi halutessaan odottaa odotustilassa kisaajan kanssa ennen kisasuoritusta. 

Moduulissa B-käytettävä hälytysjärjestelmä on AJAX-murtohälytysjärjestelmä. 

Moduuleissa C ja D opiskelijoilla on mahdollisesti kisasuorituksen ajan sykettä mittaavat laitteistot, joiden tiedot siirtyvät näytölle yleisön nähtäville (POLAR), mutta nämä eivät vaikuta kisatuloksiin. 

Tekniset ongelmat 

Jos sinulla on teknisiä ongelmia tai muuta kysyttävää, nosta kätesi ylös. 

Tuomarin ratkaistavaksi jää, voiko hän auttaa asiassa ja onko asia sellainen, josta tulee informoida muita kilpailijoita. 

Puhelimet 

Puhelimia ei saa pitää mukana kilpailusuoritusten aikana mukana. 

Tiedostot ja tulosteet 

Tiedostojen ja tulostettujen tehtävien vieminen kilpailualueen ulkopuolelle on kiellettyä. 

Tuomarit

 • Päätuomari, Matti Kymäläinen, Hyria
 • Jari-Matti Toivonen, RescSec Oy
 • Kaj Rosenqvist, Alarmit Ky
 • Jarkko Utela, Securitas Oy
 • Juha-Matti Airio, Securitas Oy
 • Sami Salokanta, 360 Security Solutions Oy
 • Tanja Toivonen, RescSec Oy
 • Katri Laaksonen, SataSairaala
 • Jarno Ahosmäki, 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy
 • Markus Vaajoki, OMNIA
 • Susanna Porri, WinNova
 • Sari Junes, WinNova
 • Jan-Kristian Rantanen, WinNova
 • Tommi Harju, WinNova
 • Ville Meriläinen, OSAO
 • Antti Vähäkangas, OSAO
 • Joonas Pajunen, 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy

Kilpailutehtävän moduulit

Moduuli A/Turvallisuusalan toimintaa ja lainsäädäntöä koskeva teoriakoe ja visa

Tehtäväkuvaus

Tasapisteissä tämä moduuli on ratkaiseva. 

Aikataulu ja pisteet 

Käytettävä aika: 60 min 

Pisteet: 20p 

Laadullinen ja määrällinen arviointi tehdään CIS-lomakkeelle. 

Kilpailijat osallistuvat ja suorittavat, erilaisista kysymyksistä muodostuvan, turvallisuusalan toiminnan ja lainsäädännön tuntemusta mittaavaan kokeen ja visan. 

Suositeltavia tarkasteltavia sivustoja kokeeseen valmistautumiseksi:

Sekä suositeltavaa tarkasteltavaa lainsäädäntöä:

 • Suomen Perustuslaki (731/1999)
 • Työturvallisuuslaki (738/2002)
 • Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelun yhteistoiminnasta (44/2006)
 • Pelastuslaki (379/2011)
 • Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
 • Jätelaki (646/2011)
 • Kemikaalilaki (599/2013)
 • Yleinen tietosuoja-asetus eli GDPR (EU 679/2016)
 • Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista (1085/2015)
 • Poliisilaki (872/2011)
 • Esitutkintalaki (805/2011)
 • Pakkokeinolaki (806/2011)
 • Rikoslaki (39/1889)
 • Kaupparekisterilaki (129/1979)

Arviointiperusteet 

Koe arvioidaan oikeiden vastausten perusteella. 

Moduuli B/Turvallisuustekniikka

Tehtäväkuvaus

Aikataulu ja pisteet 

Käytettävä aika: 20 min 

Pisteet: 20p 

Määrällinen arviointi tehdään CIS-lomakkeelle. 

Kilpailija tekee murtohälytysjärjestelmään liittyvän laajennustyön älypuhelimella ja selvittää mahdollisia ongelmatilanteita, joita laitteiston tai ilmaisimien toiminnassa on. 

Käytettävä hälytysjärjestelmä on AJAX-murtohälytysjärjestelmä. 

Arviointiperusteet: 

Tehtävässä arvioidaan järjestelmän käytön osaamista, turvallisuusteknistä osaamista, murtohälytysjärjestelmän toiminnan ymmärtämistä sekä siihen liittyvää ongelmanratkaisukykyä. 

Moduuli C/Uhkatilanne

Tehtäväkuvaus

Aikataulu ja pisteet 

Käytettävä aika: 20 min 

Pisteet: 20p 

Laadullinen ja määrällinen arviointi tehdään CIS-lomakkeelle. 

Kilpailija toimii vartijana henkilösuojaustehtävissä. Tehtävän aikana kohdataan uhkaavasti käyttäytyvä henkilö. Tehtävässä arvioidaan kilpailijan kykyä toimia uhkaavassa tilanteessa ja voimankäytön, voimankäyttövälineiden sekä hätävarjelun hallintaa. 

Osallistujien tulee ottaa mukaan oma varustevyö ja kotelot, mutta ei voimankäyttövälineitä. Tarvittavat voimankäyttövälineet tulevat kisapaikalta. 

Opiskelijoilla on mahdollisesti kisasuorituksen ajan sykettä mittaavat laitteistot, joiden tiedot siirtyvät näytölle yleisön nähtäville (POLAR), mutta nämä eivät vaikuta kisatuloksiin. 

Arviointiperusteet: 

Arvioidaan seuraavat kokonaisuudet: uhkatilanteiden hallinta, vuorovaikutus ja viestintä, vartijan toiminta, työturvallisuus sekä työhyvinvointi. 

Moduuli D/Fyysisen työ- ja toimintakyvyn mittaaminen turvallisuusalan tehtävissä 

Tehtäväkuvaus

Aikataulu ja pisteet 

Käytettävä aika: 20 min 

Pisteet: 20p 

Määrällinen arviointi tehdään CIS-lomakkeelle. 

Tehtävässä mitataan kilpailijoiden fyysistä suorituskykyä aikaa vastaan suoritettavien tehtävien muodossa. Suoritus pisteytetään kilpailijoiden loppuajan perusteella. Kisatehtävänä suoritettavat tehtävät tulee suorittaa, jollei suoritus onnistu, ks.osa-alueesta tulee sakkoaika, joka lisätään kisa-aikaan.

Tehtäväsuoritusten suuntaa antava esimerkkivideo on katsottavissa osoitteesta: https://youtu.be/t7HnDWWtgqQ

Tarkennusta videon tehtäviin:

 • penkin alitus n.30cm
 • muurin ylitys n.87cm
 • putken halkaisija n.61cm ja pituus n.3+10+3m

(huomioi, että videossa näkyvä suoritus saattaa muuttua pituuden ja/tai tehtävien osalta jonkin verran finaalissa)

Opiskelijoilla on mahdollisesti kisasuorituksen ajan sykettä mittaavat laitteistot, joiden tiedot siirtyvät näytölle yleisön nähtäville (POLAR), mutta nämä eivät vaikuta kisatuloksiin. 

Arviointiperusteet 

Arvioidaan seuraavat kokonaisuudet: Fyysinen suorituskyky, työturvallisuus sekä työhyvinvointi. 

Moduuli E/Alkusammutus ja ensiapu

Tehtäväkuvaus

Aikataulu ja pisteet 

Käytettävä aika: 20 min 

Pisteet: 20p 

Laadullinen ja määrällinen arviointi tehdään CIS-lomakkeelle. 

Kilpailijan tehtävänä on suorittaa annetuilla välineillä asianmukainen ja oikeaoppinen alkusammutus sekä varmistaa palon sammuminen. 

Kilpailijan tulee antaa asianmukainen ja oikeaoppinen ensiapu ja toimia ensiaputilanteessa tilanteen vaatimalla tavalla. 

Kilpailutehtävässä käytetään osittain englannin kieltä.     

Kilpailutehtävässä ei käytetä omia ensiapuvälineitä, tarvittava välineistö saadaan rastipisteellä. Opiskelijalla tulee olla rastisuorituksessa omat työkäsineet.

Arviointiperusteet 

Arvioidaan seuraavat kokonaisuudet: Palo- ja pelastustoiminta, ensiaputaidot, vuorovaikutus ja viestintä, työturvallisuus sekä työhyvinvointi. 

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.