314 Säkerhetsbranschen / Final

Finalister

Leevi Ilonen

WinNova

Reetta Jääskeläinen

Riveria

Nella Karjalainen

OSAO

Elli Kasanen

Riveria

Mirjami Kyllönen

OSAO

Milla Pääkkö

Ammattiopisto Lappia

Aada Sivula

Gradia

Jere Turunen

Riveria

Finalplats

Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalue

Ilmailuopistontie 226

28540 Pori

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Modul A. Teoriprov och frågesport om säkerhetsbranschens lagstiftning (verksamhet inom säkerhetsbranschen), 20 poäng

Modul B. Säkerhetsteknik (användning av säkerhetssystem), 20 poäng

Modul C. Hotsituation (hantering av hotsituationer), 20 poäng

Modul D. Mätning av den fysiska arbets- och funktionsförmågan i uppgifter inom säkerhetsbranschen  (verksamhet inom säkerhetsbranschen), 20 poäng

Modul E. Förstahandssläckning och första hjälpen (räddningsverksamhet), 20 poäng

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen grundar sig på examensgrunderna i grundexamen inom säkerhetsbranschen, kompetensområdet för säkerhetsvakt. Bedömningen bygger på kriterierna för berömliga nivån i grundexamen inom säkerhetsbranschen.

Tävlingstiden är sammanlagt 2 timmar.

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng. 

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen, grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under den tid tävlingsarbeten utförs. Grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna vid sitt möte.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Tre domare åt gången deltar i den kvalitativa bedömningen.

Kvalitativ bedömning 70% och kvantitativ bedömning 25%

Mästare-tävlingens obligatoriska teman sammanlagt 5%

 • företagsamhet
 • hållbar utveckling
 • arbetshälsa och arbetssäkerhet

Grenens tidtabell

Tävlingens tidtabell

Ti 17.5.2022

Kl. 08.00 – 17.00

Två moduler: A. Teoriprov och tävling om säkerhetsbranschens lagstiftning, och B. Säkerhetsteknik

Ons 18.5.2022

Kl. 08.00 – 17.00

Två moduler: C. Hotsituation och D. Mätning av den fysiska arbets- och funktionsförmågan i uppgifter inom säkerhetsbranschen.

To 19.5.2022

Kl:  08:00 – 12.00

En modul: E. Förstahandssläckning och första hjälpen

Material och maskiner

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde

På tävlingsplatsen finns material och verktyg som behövs för att utföra uppgifterna. Tävlingsplatserna lottas den första dagen för hela veckan.

Den tävlande ska ta med sig

I den skriftliga uppgiften behövs anteckningstillbehör och den egna/läroanstaltens maktmedelsutrustning (utrustningsbälte, handbojor och handbojfodral, nyckel, sprayfodral, teleskopbatongfodral).

Exempeluppgift och bedömningen i sin helhet

Uppgifterna bygger på uppgifter i Mästare under tidigare år. Finalbeskrivningen kan ändras med ca 30%.

Uppgifter och bedömningar från tidigare år finns i Skills Finland rf:s uppgiftsbank.

Praktiska råd

OBSERVERA:

Deltagarna ska ta med eget utrustningsbälte och fodral, men inte maktmedelutrustning. Maktmedelutrustningen som behövs får man på tävlingsplatsen

De tävlande får inte se på de andra tävlandenas tävlingsprestationer före sin egen tävlingsprestation, efter det kan de tävlande bli kvar och följa med de andras prestationer. Tävlingsföljeslagaren får till och med följa med allas tävlingsprestationer, men då får hen inte längre coacha sin egen tävlande i den ifrågavarande modulen. Följeslagaren kan om hen så vill vänta i väntrummet tillsammans med den tävlande före tävlingsprestationen.

Larmsystemet som används i modul B är AJAK-inbrottslarmsystem.

I modulerna C och D har de tävlande under tävlingsprestationen eventuellt på sig apparater som mäter pulsen, och uppgifter från dessa överförs till en skärm som publiken får se (POLAR), men dessa inverkar inte på tävlingsresultaten,

Tekniska problem

Om du har tekniska problem eller något annat att fråga, ska du lyfta upp handen.

Domaren avgör om han eller hon kan hjälpa dig i saken och om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om.

Telefoner

Man får inte ha med sig telefoner under tävlingsprestationerna.

Datafiler och utskrifter

Det är förbjudet att föra datafiler och utskrivna uppgifter utanför tävlingsområdet.

Domare

Tävlingens domare:

 • huvuddomare, (Jari-Matti Toivonen, 247 Satakunnan Turvapalvelut Oy)
 • domare, (Kaj Rosenqvist, Alarmit Ky)
 • domare, (Marko Jussila, Satakunnan Turvatekniikka)
 • domare, (Jarkko Utela, Securitas Oy)
 • domare, (Juha-Matti Airio, Securitas Oy)
 • domare, (Sami Salokanta, 360 Security Solutions Oy)
 • domare, (Tanja Toivonen, RescSec Oy)
 • domare, (Susanna Porri, WinNova)
 • domare, (Sari Junes, WinNova)
 • domare, (Jan-Kristian Rantanen, WinNova)
 • domare, (Tommi Harju, WinNova)
 • domare, (Ville Meriläinen, OSAO)
 • domare, (Antti Vähäkangas, OSAO)

Modul A./Teoriprov och frågesport om säkerhetsbranschens verksamhet och lagstiftning

Modul A.

Vid lika poäng är den här modulen avgörande.

Tidtabell och poäng

Tid för uppgiften: 60 min

Poäng: 20p

Kvalitativ och kvantitativ bedömning görs på CIS import-blanketten.

De tävlande deltar och genomför ett prov och en frågesport som består av olika frågor som mäter kunskap om säkerhetsbranschens verksamhet och lagstiftning.

Bedömningskriterier

Provet bedöms utgående från antalet rätta svar.

Modul B./Säkerhetsteknik

Modul B.

Tidtabell och poäng

Tid för uppgiften: 20 min

Poäng: 20p

Kvalitativ bedömning görs på CIS import-blanketten.

Den tävlande gör ett arbete med en utvidgning av ett inbrottslarmsystem med smarttelefonen och utreder eventuella problemsituationer i apparaturens eller detektorernas funktioner.

Larmsystemet som används är AJAK-inbrottslarmsystem.

Bedömningskriterier:

I uppgiften bedöms kunskaper i att använda systemet, säkerhetstekniskt kunnande, förståelse av inbrottslarmsystemets funktion samt problemlösningsförmåga gällande det.

Modul C./Hotsituation

Modul C.

Tidtabell och poäng

Tid för uppgiften: 20 min

Poäng: 20p

Kvalitativ och kvantitativ bedömning görs på CIS import-blanketten.

Den tävlande arbetar som väktare i livvaktsuppgifter. Under uppgiften möter man en person som uppträder hotfullt. I uppgiften bedöms den tävlandes förmåga att handla i en hotfull situation, samt behärskande av maktmedel, maktmedelutrustning och nödvärn.

Deltagarna ska ta med eget utrustningsbälte och fodral, men inte maktmedelutrustning. Maktmedelutrustningen som behövs får man på tävlingsplatsen

De tävlande har under tävlingsprestationen eventuellt på sig apparater som mäter pulsen, och uppgifter från dessa överförs till en skärm som publiken får se (POLAR), men dessa inverkar inte på tävlingsresultaten.

Bedömningskriterier:

Följande helheter bedöms: behärskande av hotsituationer, interaktion och kommunikation, väktarens verksamhet, arbetssäkerhet samt arbetshälsa.

Modul D./Mätning av den fysiska arbets- och funktionsförmågan i uppgifter inom säkerhetsbranschen

Modul D.

Tidtabell och poäng

Tid för uppgiften: 20 min

Poäng: 20p

Kvalitativ bedömning görs på CIS import-blanketten.

I uppgiften mäts de tävlandes fysiska prestationsförmåga i form av uppgifter som utförs på tid. Prestationen poängbedöms enligt de tävlandes sluttid. Uppgifterna i tävlingsuppgiften ska utföras, om utförandet inte lyckas blir det strafftid för ifrågavarande delområde, och den läggs till tävlingstiden. På den här sidan kommer det under april månad att publiceras en exempelvideo som är riktgivande för tävlingsprestationerna.

De tävlande har under tävlingsprestationen eventuellt på sig apparater som mäter pulsen, och uppgifter från dessa överförs till en skärm som publiken får se (POLAR), men dessa inverkar inte på tävlingsresultaten.

Bedömningskriterier

Följande helheter bedöms:  Fysisk prestationsförmåga, arbetssäkerhet och arbetshälsa.

Modul E./Förstahandssläckning och första hjälpen

Modul E.

Tidtabell och poäng

Tid för uppgiften: 20 min

Poäng: 20p

Kvalitativ och kvantitativ bedömning görs på CIS import-blanketten.

Den tävlande har i uppgift att utföra förstahandssläckning på lämpligt och rätt sätt med den givna utrustningen, samt säkra att branden slocknat.

Den tävlande ska ge första hjälpen på lämpligt och rätt sätt, och handla i en första hjälp-situation på det sätt situation kräver

I tävlingsuppgiften använder man delvis engelska.   

I tävlingsuppgiften används inte egen första hjälp-utrustning, utrustningen som behövs får man på stationsplatsen.

Bedömningskriterier

Följande helheter bedöms:  Brand- och räddningsverksamhet, färdigheter i första hjälpen, interaktion och kommunikation, arbetssäkerhet samt arbetshälsa.

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.