304 Floristiikka / Semifinaali

Aika

Tiistai 1.2.2022

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaali-koordinaattori

Kilpailutehtävät

Semifinaalissa kilpailija työskentelee omassa työpisteessään. Kilpailijat saavat tarkemman kilpailutehtävän kilpailupäivän alussa. Arviointikriteereissä huomioidaan Taitaja-kilpailun pakolliset teemat (yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus).  

Kukkasidonnan tehtävät perustuvat puutarha-alan perustutkinnon, kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan vaatimuksiin. Tehtävät perustuvat Kukkasidontatöiden tekeminen ja Myymälätyöskentely puutarha-alalla tutkinnon osien tavoitteisiin.  

Kilpailu on yksilökilpailu ja ikärajaton.  

Moduuli 1/Materiaalin kauppakunnostus 

Aikataulu 

Käytettävä aika: 1 h 15 min 
Pisteet: 10 p 

Aika: 9.00–10.15 

 • Kauppakunnosta kaikki sinulle osoitetut leikkokukat ja leikkovihreät annettuihin astioihin kilpailuajan puitteissa.   
 • Voit käyttää astioita oman harkintasi mukaan.   
 • Kaikista materiaaleista on listat ja hintatiedot. 
 • Jos havaitset materiaalissa puutteita tai vaurioita, niin kerro ne välittömästi kilpailujärjestäjälle.   
 • Veden lämpötilaa ei ole säädeltävissä 

Arviointiperusteet 

Määrällinen arviointi yhteensä 10 pistettä  

 • Materiaalien käsittelytaito 2.00  
 • Hävikki 1.00  
 • Imupinnat ja nestejännityksen turvaaminen 3.5  
 • Työympäristön siisteys ja järjestys 1.00  
 • Työergonomia 0.50  
 • Jätteiden lajittelun hallinta 0.50  
 • Veden määrä maljakoissa 0.50  
 • Ajankäytön hallinta 1.00  

Moduuli 2/Äiti- lapsikimppu 

Aikataulu 

Käytettävä aika:  1 h 30 min 
Pisteet: 35 p 

Aika: 10.15 – 11.45   

 • Tee äiti- lapsikimppu vastasyntyneelle noudattaen symboliikkaa.  
  • Kimppuja yhdistävä nauha tai muu yhdistävä materiaali kuvaa napanuoraa.  
 • Kimpuissa voi käyttää rakenteita.  
 • Kimput tulee toteuttaa spiraalitekniikalla. Kimpuissa tulee olla yksi hallitseva sidos.   
 • Aseta kimput maljakoihin. Maljakot voit valita vapaasti tarvikepöydältä. Äiti-lapsikimppu arvioidaan ilman maljakkoa.   
 • Laita kimppuun nimilappu.    

Arviointiperusteet 

Laadullinen arviointi yhteensä 19  pistettä  

 • Materiaalien valinta suhteessa työhön 3.00  
 • Materiaalien käyttö 4.00  
 • Väriopin hallinta 4.00  
 • Sommitteluopin hallinta 4.00  
 • Idean sopivuus tehtävänantoon 4.00  

Määrällinen arviointi yhteensä 16  pistettä  

 • Ohjeiden noudattaminen 2.00  
 • Tekninen tasapaino 3.00  
 • Pitävyys 3.00  
 • Asettelutavan hallinta 2.00  
 • Imupinnat 2.00 
 • Nestejännityksen turvaaminen 2.00  
 • Materiaalien kunto ja viimeistely 2.00  

Moduuli 3/ Hinnoittelu 10 pistettä 

Aikataulu

Käytettävä aika: moduuli 2 ja 3 30 min 
Pisteet: 10 

Aika 12.30-13.00 

 • Hinnoittele kimput kokonaisuutena annettujen ulosmyyntihintojen perusteella.  
 • Tee hintalaskelma annetulle lomakkeelle 
 • Erittele alv 24% loppusummasta 
 • Mikäli teet konstruktion, niin hinnoittele työaika sen osalta 
 • Työnhinta 32€/tunti, sis. alv 24% 
 • Palauta nimetty hinnoittelulomake äiti- lapsi kimpun yhteydessä. 

Laadullinen arviointi yhteensä pistettä 4 pistettä 

 • Hinta- laatusuhde 4.0 

Määrällinen arviointi yhteensä pistettä 6 pistettä 

 • Materiaalin tunteminen 1.00 
 • Hinnan oikeellisuus 3.00 
 • Alv:n laskeminen 2.00 

Moduuli 4/Asetelma Keuda 60- vuotta  

Aikataulu 

Käytettävä aika: 1 h 30 min 
Pisteet: 35 p 

Aika: 13.00 – 14.30  

 • Tee onnitteluasetelma annettuun laatikkoon. Kansi tulee olla suljettavissa. 
 • Laatikkoa saa muokata, mutta käyttötarkoitus pitää säilyä. 
 • Laatikon koko (tarkentuu myöhemmin) 
 • Työssä tulee käyttää kukkasienitekniikkaa, lisäksi muut tekniikat ovat sallittuja. 
 • Asetelmassa tulee käyttää omavalintaisesti Keudan markkinointi materiaalia. Materiaali saatavilla tarvikepöydällä. 
 • Keudan keskeisimmät arvot: vastuullinen, aktiivinen, uniikki 
 • Laatikko tulee olla ojennettavissa seuraavana päivänä. Säilytetään yön yli viileässä. 

Arviointiperusteet 

Laadullinen arviointi yhteensä 20 pistettä  

 • Idean ajanmukaisuus ja sopivuus aiheeseen 3.00  
 • Materiaalien valinta suhteessa työhön 3.00 
 • Materiaalin käyttö 3.00  
 • Tekniikan tarkoituksenmukaisuus 3.00  
 • Väriopin hallinta 4.00  
 • Sommitteluopin hallinta 4.00  

Määrällinen arviointi yhteensä 15 pistettä   

 • Tekniikan pitävyys 3.00  
 • Asettelutavan hallinta 2.00  
 • Ajankäytön hallinta ja työskentelyn johdonmukaisuus 2.00  
 • Ohjeiden noudattaminen 3.00 
 • Imupinnat sekä nestejännityksen turvaaminen 3.00 
 • Viimeistely 2.00 

Moduuli 5/Tekstaus 

Aikataulu 

Käytettävä aika: 30 min 
Pisteet: 10 p 

Aika: 14.45 – 15.15 

 • Tekstaa käsin kortti annettujen ohjeiden mukaan 
 • Sommittele teksti korttiin Keuda 60-v. teemaan sopivalla tavalla. Kortti annetaan laatikon yhteydessä saajalle. 
 • Käytössäsi on erilaisia kortteja/paperimateriaaleja ja Keuda markkinointimateriaaleja. 

Arviointiperusteet 

Laadullinen arviointi yhteensä 5 pistettä  

 • Sommitteluopin hallinta 3.00  
 • Idean sopivuus tehtävän antoon 2.00 

Määrällinen arviointi yhteensä 5 pistettä  

 • Tekstin oikein kirjoitus ja siisteys 3.00  
 • Ohjeiden noudattaminen 2.00  

Arviointi

Pääasialliset arviointikriteerit: 

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p. Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle kaikista kilpailun osa-alueista.  

Kilpailijan saamat eri osa-alueiden pisteet tallennetaan CIS- pistelaskuohjelmaan. Eniten pisteitä saanut kilpailija voittaa kilpailun. Muut sijoitukset ratkeavat saatujen pisteiden alenevassa järjestyksessä. 

Kilpailun pisteskaala 0n 0-100 pistettä. Yksittäisissä kohteissa hyväksytään maksimipisteinä ainoastaan kokonaispisteet ja puolikkaat pisteet, ei pisteen kymmenes- tai sadasosia. Pisteen kymmenesosia voi lopullisiin tuloksiin tulla ainoastaan laadullisen arvioinnin kautta, mutta siitäkin yksittäisten kohteiden maksimipisteen tulee myös noudattaa edellä mainittua periaatetta. Jaettuja sijoja tulee vain siinä tapauksessa, että kilpailijoilla on absoluuttisesti sama pistemäärä.  

Arviointimenetelmien perusteet ja periaatteet tulee käsitellä ennen määrällistä ja laadullista arviointia. 

Arviointimenetelmät ovat määrällinen ja laadullinen arviointi. 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta: 

Laadulliset arviot 45% 

Laadullinen arviointi perustuu aina ennalta selkeästi määritelty kriteereihin siitä, mikä on toivottu lopputulos ja miten lopputulos saavutettiin. Laadullisessa arvioinnissa tulee olla kolme (3) tuomaria arvioimassa kutakin kohdetta. Tuomarit julkaisevat toisilleen yhtäaikaisesti arvionsa (0, 1, 2, 3) kohteesta, eivätkä annetut arviot saa poiketa toisistaan enempää, kuin yhden (1). Mikäli arvot poikkeavat toisistaan enemmän, tuomarien tulee neuvotella siitä, kuka nostaa tai laskee omaa arviointiaan niin, että hajonta pysyy sallitun poikkeaman sisällä. 

Määrälliset arviot 55% 

Määrällinen arviointikohde on selvästi mitattava. Tällainen on esimerkiksi havainto siitä, onko jokin asia tehty vai ei. Määrällisessä arvioinnissa on huomioitava, ettei yksittäisen kohteen (kyllä/ei) painoarvo kasva liian suureksi arvioinnin kokonaisuudessa. 

Arvioinnin suorittaa 7 tuomaria. 

Esimerkki arvioinnista: 
Esimerkit ja arvioinnin tarkemmat kriteerit ja kohteet käsitellään tuomariston, kilpailujärjestäjien ja huoltajien palaverissa tammikuussa 19.1.2022 klo: 16.00 teamsissä. 

Lajin aikataulu

Kilpailutehtävään käytettävä aika on 5 tuntia 15 minuuttia (9:00-15.15). 

Aikataulu 1.2.2022 

 • 8.15- 8.30 Kahvi (liikuntasalin aula) 
 • 8.30 – 9.00  Info  
 • 9.00 – 10.15 Moduuli 1 / Materiaalien kauppakunnostus, 10 pistettä (1h 15min)  
 • 10.15 – 11.45  Moduuli 2 / Moduuli 2 Äiti- lapsikimppu, 35 pistettä (1h 30 min) 
 • 11.45 – 12.30 Tauko, ruokailu opiskelijaravintola Lusikkalinna (45 min.) 
 • 12.30- 13.00 Moduuli 3 hinnoittelu, 10 pistettä (30 min) 
 • 13.00 – 14.30  Moduuli 4 / Asetelma, 35 pistettä, (1h 30min) 
 • 14.30- 14.45 Tauko 
 • 14.45 – 15.15 Moduuli 5 / Tekstaus, 10 pistettä, (30 min)  
 • 15.15- 15.45 Tauko ja siivous 
 • 15.45- 16.15 Yleinen tuomaripalaute (liikuntasali)

2.2.2021 

Tulosten julkistaminen teamsissa etäyhteydellä klo 9.00 alkaen. Arviointilomakkeet lähetetään huoltajille päivän aikana. 

Materiaalit ja laitteet

Materiaalit 

Jokaisella kilpailijalla on käytössä henkilökohtaiset kasvimateriaalit ja tarvikkeet. Lisäksi yhteiskäytössä oleva tarvikepöytä. Jokainen kilpailija huolehtii käytössään olevista tarvikkeista, materiaaleista, työvälineistä sekä kilpailupaikasta. Lisäksi kilpailija tuo mukanaan ennakkoon määritetyn tarvikepakin. 

Käytönnän ohjeita

Kilpailija tuo tullessaan: 

 • henkilökortin, ajokortin tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös KELA-kortti kelpaa) 
 • luonnosteluvälineet, kynät ja paperia 
 • Kilpailija tuo tullessaan vähintään kukkaveitsen, rautalankasakset eli sekatöörit, muistiinpano- ja tekstausvälineet. Muita apuvälineitä, kuten muunlaisia saksia, pihtejä tms. voi käyttää, mutta akku- ja sähkökäyttöisiä työvälineitä ei tuoda semifinaaliin.  
 • Tarvikepakki: 
  • 1 kpl Kulta- ja hopea myrttilanka 
  • 1 kpl kulta- ja hopea puolalanka 
  • 1 kpl Musta puolalanka 
  • 1 kpl Oasis bindwire- natural 
  • 1 kpl Florateippi valkoinen ja vihreä 
  • Rullamitta  
  • 500g 18×30 musta rautalanka 
  • 500g 22×30 musta rautalanka 
  • 1 kpl paperiliimapuikko 
  • Taskulaskin (kännykän käyttö ei sallittu kilpailun aikana) 

Halutessaan voi tuoda pikku purtavaa.  

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.