301 Asiakaspalvelu ja myynti / Semifinaali

Aika

Keskiviikko 2.2.2022 klo 8.00-16.00

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaali-koordinaattori

Minna Järvinen, Omnia 

minna.jarvinen@omnia.fi

040 126 4994 

Kilpailutehtävät

Moduuli 1. Virtuaalisen esittelypisteen käyttö

Kilpailijan tehtävänä on toteuttaa virtuaalinen esittelypiste työergonomiaa sekä työ- ja tietoturvallisuutta noudattaen, jossa hän esittelee ja myy päätuotetta ja käyttöyhteystuotetta.

Moduuli 2. Tuotteen esittely 

Kilpailijan tehtävänä on esitellä tuotetta monipuolisesti ja asiakaslähtöisesti. Kilpailijan tulee selviytyä tuote-esittelytilanteesta yhdellä vieraalla kielellä (englanti). Tuotteen esittelyssä on tuotava esiin kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia. 

Moduuli 3. Tuotteen myynti 

Kilpailijan tehtävänä on esitellä ja myydä palvelutuotetta sekä kisapaikalla ilmoitettua oheistuotetta. Myyntiin liittyvät laskutoimitukset arvioidaan erillisenä kisasuorituksena.  

Moduuli 4. Vuorovaikutus ja viestintä 

Kilpailijan tehtävänä on toimia aktiivisesti, yrittäjämäisesti ja asiakaslähtöisesti koko kilpailusuorituksen ajan. Tässä arviointikohteessa seurataan koko työsuorituksen aikaista vuorovaikusta ja yhteistyötaitoja. 

Arviointi

Taitaja-kilpailun yhteiset teemat ovat yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus. 

Arvioinnissa on mukana kolme tuomaria, jotka arvioivat 15 minuutin kisasuorituksen ja antavat siitä lyhyen palautteen kilpailijalle heti kisasuorituksen jälkeen.

Pisteitä kisasuorituksesta on kokonaisuudessaan jaossa 100 pistettä, jotka jakautuvat seuraavasti 

Virtuaalisen esittelypisteen käyttö 15 p

 • Virtuaalisen esittelypisteen käyttö 5 p
 • Sähköisen materiaalin hyödyntäminen 5 p
 • Työ- ja tietoturvallisuus 2 p
 • Työergonomia 3 p

Tuotteen esittely  30 p 

 • Asiakkaan kontaktointi ja aktiivisuus  3 p 
 • Kiinnostuksen herättäminen  5 p 
 • Tuotteesta kertominen (OEH) 10 p 
 • Käytössä opastaminen  7 p 
 • Kielitaidon hyödyntäminen (englannin kielellä)  5 p 

Tuotteen myynti (yrittäjyys)  30 p 

 • Tarvekartoitus ja tuotteen tarjoaminen sen pohjalta 5 p 
 • Vastaväitteiden käsitteleminen ja/tai vaihtoehtoisten ratkaisujen esittäminen 5 p 
 • Käyttöyhteystuotteen huomiointi 5 p 
 • Myyjän laskutoimitukset 5 p 
 • Käyttöönottoehdotuksen tekeminen, tehokas myynti ja kaupan päättämiseen vaikuttavien tekijöiden hyödyntäminen  5 p  
 • Lisämyynti/ tuotteen lisäominaisuuksista kertominen  5 p 

Vuorovaikutus ja viestintä  25 p 

 • Asiakaspalveluasenne: käyttäytyminen, eleviestintä, hymy ja katsekontakti  5 p 
 • Selkeä puhe, asiakaslähtöinen kieli  5 p 
 • Kyselee ja kuuntelee  5 p 
 • Myyntityöhön ja -ympäristöön sopivasta ulkoasusta huolehtiminen  5 p 
 • Oman työn arviointi ja kehittäminen (itsearviointi)  5 p 

Yhteensä  100 p 

Lajin aikataulu

Tehtävän laajuus ja käytettävissä oleva aika: 

Tehtäväaika on 15 minuuttia/kilpailija. Tänä aikana opiskelija kontaktoi virtuaalisesti kaksi asiakasta, esittelee ja myy palvelua sekä valitsemaansa lisämyyntituotetta/- palvelua. Opiskelija tekee lyhyen itsearvioinnin suorituksen jälkeen ja saa lyhyen palautteen suorituksestaan tuomareilta.

Lisäksi kilpailijoilla on yhteinen kirjallinen osuus, johon on varattu 30 minuuttia.

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa esiteltävä tuote 

Palvelutuotteena S-mobiili ja sen ominaisuudet, painotuksena mikrosäästämisen käyttöönottaminen. Päätuotteen yhteydessä voi olla käyttöyhteystuotteita.  

Käytännön ohjeita

Kilpailijan tulee varata mukaansa henkilökortti, ajokortti tai KELA-kortti, henkilöllisyytensä todistamiseksi.

Kilpailu toteutetaan virtuaalisesti. Kilpailija valmistelee sähköisen esittelymateriaalin sekä suunnittelee mahdollisen lisämyyntituotteen. Kilpailijan kannattaa pukeutua tuote-esittelyyn sopivalla tavalla. Ruokailut järjestetään kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.