301 Kundbetjäning och försäljning / Semifinal

Tid

Onsdag 2.2.2022 kl. 8.00-16.00

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Minna Järvinen, Omnia 

minna.jarvinen@omnia.fi

040 126 4994 

Tävlingsuppgifter

Modul 1. Användning av en virtuell presentationspunkt

Den tävlande har i uppgift att genomföra en virtuell presentationspunkt, och då iaktta arbetsergonomi samt arbets- och datasäkerhet. Vid den virtuella presentationspunkten ska den tävlande presentera och sälja en huvudprodukt och en sambandsprodukt.

Modul 2. Produktpresentation  

Den tävlande ska presentera produkten mångsidigt och kundinriktat. Den tävlande ska klara av produktpresentationen på ett främmande språk (engelska). I produktpresentationen ska den tävlande lyfta fram aspekter som rör hållbar utveckling. 

Modul 3. Försäljning av en produkt 

Den tävlande ska presentera och sälja en serviceprodukt samt en kringprodukt som meddelas på tävlingsplatsen. Räkneoperationer som har med försäljningen att göra bedöms som en särskild tävlingsprestation.  

Modul 4. Interaktion och kommunikation 

Den tävlande ska agera på ett aktivt, företagsamt och kundinriktat sätt under hela tävlingsprestationen. I denna bedömningspunkt följer domarna den tävlandes interaktion och samarbetsförmåga under hela arbetsprestationen. 

Bedömning

Mästare-tävlingens gemensamma teman är företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet. 

I bedömningen deltar tre domare, som bedömer den 15 minuter långa tävlingsprestation samt ger en kort feedback till den tävlande genast efter tävlingsprestationen.

För tävlingsprestationen kan totalt 100 poäng delas ut, och de fördelas på följande sätt 

Användning av en virtuell presentationspunkt 15 p

 • Användning av en virtuell presentationspunkt 5 p  
 • Utnyttjande av digitalt material  5 p
 • Arbets- och datasäkerhet 2 p
 • Arbetsergonomi 3 p

Produktpresentation     30 p 

 • Kontakt med kunden och aktivitet 3 p 
 • Att väcka intresse 5 p 
 • Att berätta om produkten (EFI) 10 p 
 • Att ge användningsinstruktioner 7 p  
 • Användning av språkkunskaper (engelska) 5 p 

Försäljning av en produkt (företagsamhet)  30 p 

 • Kartläggning av behov och hur produkten bjuds ut utgående från det 5 p 
 • Hantering av motpåståenden och/eller framförande av alternativa lösningar 5 p 
 • Beaktande av en sambandsprodukt 5 p 
 • Försäljarens räkneoperationer 5 p 
 • Att ge ett ibruktagningsförslag, effektiv försäljning och att dra nytta av faktorer som påverkar avslutandet av en försäljning 5 p  
 • Merförsäljning/att berätta om produktens tilläggsfunktioner 5 p 

Interaktion och kommunikation   25 p 

 • Kundbetjäningsattityd: beteende, kroppsspråk, leende och ögonkontakt 5 p 
 • Tydligt tal, ett kundinriktat språk 5 p 
 • Frågar och lyssnar 5 p 
 • Omsorg om ett lämpligt yttre i försäljningsarbetet och -miljön 5 p 
 • Utvärdering och utveckling av det egna arbetet (självvärdering) 5 p 

Sammanlagt     100 p 

Grenens tidtabell

Tid för uppgiften är 15 minuter/tävlande. Under den tiden ska den studerande virtuellt ta kontakt med 2 kunder, presentera och sälja en tjänst samt sin valda tilläggsförsäljningsprodukt/-tjänst. Den studerande ska göra en kort självbedömning efter presentationen och får sedan en kort feedback av domarna.

Dessutom har de tävlande en gemensam skriftlig del, för vilken 30 minuter tid har reserverats.

Material och maskiner

Produkt som presenteras i tävlingen  

Serviceprodukten är S-mobil och dess egenskaper, med betoningen att ta i bruk mikrosparande. I samband med huvudprodukten kan det finnas sambandsprodukter.  

Praktiska råd

Den tävlande ska se till att ha med sig ett ID-kort, körkort eller FPA-kort för att bestyrka sin identitet.

Tävlingen genomförs virtuellt. Den tävlande förbereder ett digitalt presentationsmaterial och planerar en möjlig tilläggsförsäljningsprodukt. Den tävlande rekommenderas klä sig på ett sätt som är lämpligt för en produktpresentation. Det ordnas med måltider i de tävlandes egna läroanstalter.

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.