208 Pelituotanto / Semifinaali

Aika

Torstai 3.2.2022  klo 8.00-18.00

Kilpailupaikat

Semifinaalit toteutetaan kilpailijoiden omissa oppilaitoksissa.

Semifinaali-koordinaattori

Kilpailutehtävät

Kilpailupari suunnittelee ja toteuttaa kilpailun aikana digitaalisen pelin ja siitä kertovan PowerPoint-esityksen, jotka perustuvat kilpailuparin vision mukaisesti kilpailupäivän tehtävänannossa paljastettavaan teemaan.

Kilpailun tehtävänannossa paljastetaan salainen teema, jonka ympärille pelit suunnitellaan ja toteutetaan. Kilpailijoita kannustetaan tulkitsemaan teemaa luovasti sekä rakentamaan innovatiivisia, viihdyttäviä ja omaperäisiä pelejä. Esityksessä on perusteltava tuotoksen teemanmukaisuus. Teeman käyttö varmistaa sen, ettei pelejä voi suunnitella ja toteuttaa ennen kilpailutilannetta. Näin turvataan reilu kilpailu ja samalla vapautetaan internetin käyttö kilpailijoille.

Pelituotanto on monialainen laji, joka vaatii kilpailujoukkueelta osaamista mm. pelisuunnittelussa, ohjelmoinnissa, ja peligrafiikan tuottamisessa. Kilpailussa arvioidaan pelejä lopputuloksena, peliin liittyvää esitystä sekä projektin organisointia. Pelejä arvioidaan monipuolisesti usean eri kriteerin kautta. Arviointikriteerit maksimipisteineen näkyvät tarkemmin alla.

Matkapuhelimet kerätään pois kilpailun ajaksi. Internetin käyttö on sallittu kilpailun aikana, mutta kommunikointi muun kuin oman kilpailuparin kanssa on kielletty. Avun pyytäminen internetin avulla lasketaan mukaan tähän kieltoon, mutta olemassa olevien ratkaisujen etsiminen on täysin sallittua. Netistä ladattuja assetteja (mm. Asset Store -paketteja, koodia, grafiikkaa, musiikkia ja ääniä) saa käyttää, kunhan tekijänoikeuslakia noudatetaan. Koodin kopioiminen sitä ymmärtämättä on kilpailun hengen vastaista, joten arvioinnissa otetaan huomioon koodin selkeä kommentointi.

Kilpailutyö palautetaan yhtenä .zip-tiedostona, joka sisältää kaikki pelin projektitiedostot, lähdekoodin, assetit, PowerPoint-esityksen sekä muut työhön liittyvät tiedostot. Tiedostot jaotellaan kolmeen eri kansioon arviointimoduulien mukaisesti, joka nopeuttaa ja selkeyttää arviointia huomattavasti. Nämä moduulit ovat nimeltään ”Game Project”, ”Game Build” ja ”Presentation and Game Design”. Kilpailutyö nimetään muotoon ”208_Pelituotanto_SF_EtunimiSukunimi_ja_EtunimiSukunimi”. Kilpailutyö on sinetöitävä ja tallennettava työpöydälle ennen kilpailuajan täyttymistä. Kilpailuajan ylittäminen johtaa diskaukseen. Semifinaalivalvojat huolehtivat ajallaan palautettujen kilpailutöiden eteenpäin viennistä kilpailun jälkeen, vielä saman päivän aikana.

Kilpailun tavoitteena on luoda mahdollisimman laadukas peli ja siitä kertova esitys tiukan aikarajan ja teeman puitteissa.

Kilpailu on parikilpailu.

Arviointi

Pääasialliset arviointikriteerit: 

Tarkempi arviointi tehdään CIS import -lomakkeelle. Kilpailutehtävä arvioidaan asteikolla 0-100 p. 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta: 

Arviointi suoritetaan keskitetysti samoilla tuomareilla. 


Laadulliset arviot: 91 % 

Määrälliset arviot: 9 % 

Arvioinnin suorittaa 3 tuomaria. Päätuomarina toimii lajivastaava Jani Gröhn. 

Esimerkki arvioinnista: 
 

Module 1. Game Project, max. 9 p  

Project organization standards: 

 • Project folders are named logically, 1 p  
 • Assets are named logically and consistently, 1 p  
 • Assets are placed appropriately in their respective folders, 1 p  

Quality of Code: 

 • Comments are used to clearly explain the code, 4 p  
 • Classes, methods, and variables are named logically and consistently, 1 p  
 • Ergonomic and safe working practices, 1 p  

Module 2. Game Build, max. 58 p  

Gameplay: 

 • Controls work as expected and feel intuitive, 8 p  
 • Mechanics work as intended and create a good experience, 8 p  
 • Gameplay loop is fun and engaging, 5 p  
 • Camera works smoothly and supports the gameplay, 2 p  
 • Build contains all relevant gameplay instructions to the player, 2 p  
 • Build runs without frame drops on test computers , 2 p  

Graphics: 

 • Art style is appealing and fits the game and the theme, 6 p 
 • Game is visually appealing in motion , 3 p 
 • Visual clarity of the game, 3 p 
 • User interface is clear and visually appealing, 3 p 
 • Color palette is designed and effectively used in the game, 2 p  

Music and Sounds: 

 • Effectiveness and mood of the audio world, 5 p  
 • Music fits the game and theme, 3 p 
 • Sounds fit the game and theme, 3 p

Sustainability and Accessibility: 

 • Game passes the color blindness check (grayscale), 1 p  
 • Font size is adequate and legible, 1 p 
 • Contrast of the font passes the test (AA level), 1 p 

Module 3. Presentation and Game Design, max. 33 p 

Presentation: 

 • Visual quality and style, 5 p  
 • Designed game color palette is used, 1 p 
 • Game name and tagline are appealing and presented with an entrepreneurial attitude, 1 p 
 • Amount of text per slide is manageable, 1 p 
 • Text content is clear to understand, 1 p 
 • Text font, size and color are easily readable, 1 p 
 • Text is free of typographical errors, 1 p 

Game Design and Theme: 

 • Use of the theme in the game is explained, 10 p 
 • Core game mechanics are explained , 5 p 
 • Dynamics created by the game mechanics are explained, 2 p 
 • Innovation and ideas of the game are explained, 2 p 
 • Intended mood and feel of the game are explained, 2 p 
 • Target audience specified, 1 p 

Lajin aikataulu

Kilpailutehtävään käytettävä kokonaisaika on 8 tuntia (klo 9:00 – 18:00). 

Ruokatauko on klo 11:00 – 12:00, jota ei lasketa kilpailuajaksi. Tällöin kilpailualue on suljettu, eikä töitä voi jatkaa. Kilpailualue avataan klo 12:00, jolloin kilpailu jatkuu. 

Klo 08:00 – 08:30  Ilmoittautuminen ja laitteiden tekninen tarkastus 

Klo 08:40 – 09:00  Tehtävänanto 

Klo 09:00 -> Kilpailu alkaa ja teema paljastetaan 

Klo 11:00 – 12:00  Lounastauko (ei kuulu kilpailuaikaan, tilat lukitaan) 

Klo 12:00 ->  Kilpailu jatkuu 

Klo 18:00  Kilpailu päättyy 

Klo 18:01 -> Valvojat palauttavat työt 

Materiaalit ja laitteet

 • Lajialue on kilpailussa käytettävä luokkatila ja sen läheisyydessä oleva taukoalue. 
 • Semifinaalipaikkakunta tarjoaa jokaiselle kilpailijalle ohjelmistot, internet-yhteyden, tietokoneen, näytön, näppäimistön, hiiren ja kuulokkeet, sekä mahdolliset varakappaleet vikojen sattuessa. 
 • Kännykät kerätään pois kilpailuajaksi, ja kilpailun aikana kaikki kommunikointi kilpailutilanteeseen kuulumattomien kanssa on kielletty. 
 • Kilpailussa sallitut tietokoneohjelmistot: 
 • Pelimoottori 
  • Unity 
  • Unreal Engine 
 • 3D-mallinnus 
  • Blender 
  • 3DS Max 
  • Maya 
  • Makehuman 
 • 2D-grafiikka 
  • Photoshop 
  • Inkscape 
  • GIMP 2 
  • Krita 
  • Piskel 
 • Ohjelmointi 
  • Visual Studio 
  • VSCode 
 • Musiikki ja äänieditointi 
  • Audacity 
  • Audition 
  • LMMS 
  • sfxr.me 
 • Muut 
  • Kaikki Creative Cloudin ohjelmistot 
  • Kaikki ilmaiset/avoimen lähdekoodin ohjelmistot 
  • Microsoft Office 
  • Zbrush 
  • Substance Painter 

Käytännön ohjeet

Kilpailija tuo tullessaan: 

 • Henkilökortin, ajokortin tms. henkilöllisyyden todistamiseksi (myös KELA-kortti kelpaa) 
 • Lisäksi, mikäli haluaa: 
  • luonnosteluvälineet, kynät ja paperia 
  • omat kuulokkeet 
  • oman näppäimistön 
  • piirtopöydän 
  • evästä 

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.