208 Spelbranschen / Semifinal

Tid

Torsdag 3.2.2022  kl. 8.00-18.00

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Under tävlingen ska tävlingsparet planera och förverkliga ett digitalt spel och en PowerPoint-presentation som berättar om spelet, som grundar sig på tävlingsparets vision om det tema som avslöjas i uppgiftsbeskrivningen på tävlingsdagen.

Vid tävlingens uppgiftsbeskrivning avslöjas ett hemligt tema, kring vilket spelen ska planeras och förverkligas. De tävlande uppmuntras att tolka temat kreativt samt bygga innovativa, underhållande och säregna spel. I presentationen ska de motivera att produktionen är i enlighet med temat. Användningen av ett tema säkerställer att spelen inte kan planeras och förverkligas före tävlingssituationen. På det sättet säkrar man en rejäl tävling och samtidigt kan de tävlande då fritt få använda internet.

Spelbranschens gren är mångsidig, och den kräver att tävlingslaget har kunnande om bl.a. spelplanering, programmering och grafikproduktion. I tävlingen bedömer man spelen som slutresultat, presentationen av spelet samt organiseringen av projektet. Spelen bedöms mångsidigt enligt flera olika kriterier. Bedömningskriterierna med maxpoäng framgår närmare längre ner.

Mobiltelefonerna samlas in för den tid tävlingen pågår. Det är tillåtet att använda internet under tävlingen, men det är förbjudet att kommunicera med någon annan än det egna tävlingsparet. Att be om hjälp med hjälp av internet räknas till detta förbud, men att söka efter lösningar som redan finns är helt tillåtet. Man får använda assetts som laddats ner från nätet (bl.a. Assett Store -paket, kod, grafik, musik och ljud) om man bara ser till att följa upphovsrättslagstiftningen. Det är emot tävlingens anda att kopiera en kod utan att förstå den, varför man i bedömningen beaktar att koden tydligt kommenteras.

Tävlingsarbetet lämnas in som en .zip-fil, som innehåller spelets alla projektfiler, källkod, assetts, PowerPoint-presentation samt andra filer gällande arbetet. Filerna grupperas i tre olika mappar enligt bedömningsmodulerna, vilket gör att bedömningen blir betydligt snabbare och tydligare. Dessa moduler har namnen ”Game Project”, ”Game Build” och ”Presentation and Game Design”. Tävlingsarbetet ges ett namn i formen ”208_Spelbranschen_SF_FörnamnSläktnamn_och_FörnamnSläktnamn”. Tävlingsarbetet ska förseglas och sparas på skrivbordet innan tävlingstiden tar slut. Överskridning av tävlingstiden leder till diskvalificering. Semifinalövervakarna sköter om att tävlingsarbeten som inlämnats i tid skickas vidare efter tävlingen, ännu under samma dag.

Tävlingen har som mål att man ska producera ett så kvalitativt spel som möjligt och en presentation som berättar om det inom ramen för en stram tidsgräns och ett tema.

Tävlingen är en partävling.

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Beskrivning av bedömningens genomförande: 

Bedömningen genomförs centraliserat av samma domare. 

 
Kvalitativa bedömningar: 91 % 

Kvantitativa bedömningar: 9 % 

Bedömningen görs av 3 domare. Huvuddomare är Jani Gröhn, som är grenansvarig. 

Exempel på bedömningen: 
 

Module 1. Game Project, max. 9 p  

Project organization standards: 

 • Project folders are named logically, 1 p  
 • Assets are named logically and consistently, 1 p  
 • Assets are placed appropriately in their respective folders, 1 p  

Quality of Code: 

 • Comments are used to clearly explain the code, 4 p  
 • Classes, methods, and variables are named logically and consistently, 1 p  
 • Ergonomic and safe working practices, 1 p  

Module 2. Game Build, max. 58 p  

Gameplay: 

 • Controls work as expected and feel intuitive, 8 p  
 • Mechanics work as intended and create a good experience, 8 p  
 • Gameplay loop is fun and engaging, 5 p  
 • Camera works smoothly and supports the gameplay, 2 p  
 • Build contains all relevant gameplay instructions to the player, 2 p  
 • Build runs without frame drops on test computers , 2 p  

Graphics: 

 • Art style is appealing and fits the game and the theme, 6 p 
 • Game is visually appealing in motion , 3 p 
 • Visual clarity of the game, 3 p 
 • User interface is clear and visually appealing, 3 p 
 • Color palette is designed and effectively used in the game, 2 p  

Music and Sounds: 

 • Effectiveness and mood of the audio world, 5 p  
 • Music fits the game and theme, 3 p 
 • Sounds fit the game and theme, 3 p 

Sustainability and Accessibility: 

 • Game passes the color blindness check (grayscale), 1 p  
 • Font size is adequate and legible, 1 p 
 • Contrast of the font passes the test (AA level), 1 p 

Module 3. Presentation and Game Design, max. 33 p 

Presentation: 

 • Visual quality and style, 5 p  
 • Designed game color palette is used, 1 p 
 • Game name and tagline are appealing and presented with an entrepreneurial attitude, 1 p 
 • Amount of text per slide is manageable, 1 p 
 • Text content is clear to understand, 1 p 
 • Text font, size and color are easily readable, 1 p 
 • Text is free of typographical errors, 1 p 

Game Design and Theme: 

 • Use of the theme in the game is explained, 10 p 
 • Core game mechanics are explained , 5 p 
 • Dynamics created by the game mechanics are explained, 2 p 
 • Innovation and ideas of the game are explained, 2 p 
 • Intended mood and feel of the game are explained, 2 p 
 • Target audience specified, 1 p 

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är totalt 8 timmar (kl. 9:00 – 18:00). 

Lunchtiden är kl. 11:00 – 12:00, och den räknas inte som tävlingstid. Då är tävlingsområdet stängt och man kan inte fortsätta med arbetena. Tävlingsområdet öppnas kl. 12:00, och då fortsätter tävlingen. 

Kl. 08:00 – 08:30  Anmälning och teknisk granskning av utrustningen  

Kl. 08:40 – 09:00  Uppgiftsbeskrivning 

Kl. 09:00 -> Tävlingen börjar och temat avslöjas 

Kl. 11:00 – 12:00  Lunchpaus (hör inte till tävlingstiden, utrymmena låses) 

Kl. 12:00 -> Tävlingen fortsätter 

Kl. 18:00  Tävlingen avslutas 

Kl. 18:01 -> Övervakarna lämnar in arbetena 

Material och maskiner

 • Grenområde är det klassrum som används i tävlingen och ett pausrum nära det.
 • Semifinalorten erbjuder varje tävlande program, internet-anslutning, dator, skärm, tangentbord, mus och hörlurar, samt eventuella reservexemplar om det skulle bli fel på något.
 • Mobiltelefonerna samlas in för tävlingstiden, och under tävlingstiden är all kommunikation med personer som inte har med tävlingssituationen att göra förbjuden.
 • Dataprogram som är tillåtna i tävlingen:
 • Spelmotor
  • Unity
  • Unreal Engine
 • 3D-modellering
  • Blender
  • 3DS Max
  • Maya
  • Makehuman
 • 2D-grafik
  • Photoshop
  • Inkscape
  • GIMP 2
  • Krita
  • Piskel
 • Programmering
  • Visual Studio
  • VSCode
 • Musik och ljudeditering
  • Audacity
  • Audition
  • LMMS
  • sfxr.me
 • Andra
  • Alla Creative Cloud program
  • Alla program som är gratis/har öppen källkod
  • Microsoft Office
  • Zbrush
  • Substance Painter

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig: 

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)   
 • Dessutom, om man vill: 
  • skisseringsredskap, pennor och papper 
  • egna hörlurar 
  • eget tangentbord 
  • ritplatta 
  • mellanmål 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.