305 Lähihoitaja / Finaali

Finalistit

Iida Lilja

Vamia

Iida Mustonen

Savon ammattiopisto

Inka Myyryläinen

Koulutuskeskus Salpaus

Ilona Nevala

Koulutuskeskus JEDU

Ronja Pihlava

WinNova

Elina Tapio

Novida

Alisa Vikki

Koulutuskeskus JEDU

Saara Vuohijoki

WinNova

Finaalipaikka

Karhuhalli

Urheilutie 1

28500 Pori

Keskiviikkona 18.5. kilpaillaan poikkeuksellisesti varsinaisen kilpailualueen ulkopuolella Sataedun Ulvilan kampuksella MeWet-älykodissa ja sen viereisissä luokissa (osoitteessa Yhdystie 1, Ulvila). 

Kilpailutehtävät

Lajin osaamisvaatimukset perustuvat sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteisiin.   

Kilpailutehtävät ovat pakollisten tutkinnon osien, Kasvun ja osallisuuden edistäminen sekä Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, ammattitaitovaatimusten kriteerien mukaisia. Perustason ensihoidon osaamisalalla vastaavat tutkinnot osat ovat terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen.  

Arviointi perustuu tutkinnon osien kiitettävän tason kriteereihin.  

Finaalikuvauksen tehtävää voidaan muuttaa noin 30%.   

Arviointi

Pääasialliset arviointikriteerit  

Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Pisteytyksessä käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä.   

Kilpailusuoritusta arvioidaan päivittäin, lopullisista arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää. Kilpailusuorituksia arvioidaan myös kilpailutöiden suoritusaikana. Lopullisista arviointikriteereistä päättää kilpailun tuomaristo kokouksessaan.  

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta  

Kolme tuomaria kerrallaan osallistuu laadulliseen arviointiin.  

Laadullinen arviointi noin 20% ja määrällinen arviointi 80%  

Taitaja-kilpailun pakolliset teemat yhteensä 5%  

 • yrittäjyys  
 • kestävä kehitys  
 • työhyvinvointi ja työturvallisuus  

Lajin aikataulu

Moduuli A  

Tiistai 17.5.2022 klo 8–17  

Moduuli B  

Keskiviikko 18.5.2022 klo 8–17  

Moduuli C   

Torstai 19.5.2022 klo 8–12  

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue  

 •  Kilpailun järjestäjä tuo paikalle kaikki kilpailussa tarvittavat laitteet ja materiaalit.  

Tehtävissä tarvittava materiaali on kilpailualueella tai jaetaan kilpailutehtävän ohjeistuksen yhteydessä.   

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle  

Kilpailijat saavat yhdenmukaiset työasut (housut ja t-paita), joita käytetään kilpailun ajan. Kilpailijalla tulee olla työkengät.   

Käytännön ohjeita

Tekniset ongelmat  

Jos sinulla on teknisiä ongelmia tai muuta kysyttävää, nosta kätesi ylös.  

Tuomarin ratkaistavaksi jää, voiko hän auttaa asiassa ja onko asia sellainen, josta tulee informoida muita kilpailijoita. 

Puhelimet  

Puhelimien käyttö on kielletty kilpailupäivinä kilpailun kuluessa.  

Tuomarit

 • Päätuomari, Johanna Lind, Axxell  
 • Katja Koski, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU
 • Annika Pisano, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU
 • Mari Seppänen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Kari Nieminen, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
 • Marianne Jokela, Vinnarin Päiväkoti, Harjavalta
 • Tuija Puutio, Suomen Diakoniaopisto, Oulu
 • Eeva Virtanen, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Merja Sjöblom, Kokemäen päiväkoti Villa Vilinä
 • Henna-Kaisa Teelmäki, Attendo
 • Miia Salovirta, Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kessote
 • Heli Saarinen, SuPer ry
 • Heidi Kuusisto, SuPer ry
 • Kirsi Coco, Tehy ry
 • Mari Savia, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu
 • Suvi Hiitelä
 • Riina Kivenmäki
 • Veera Välimaa

Kilpailutehtävän moduulit

Moduuli A/Tiistai 17.5.2022 klo 8–17, 40 pistettä  

Tehtäväkuvaus

 • A1: Toiminnallinen kotihoitotehtävä 20 p  
 • A2: Toiminnallinen ohjaustehtävä 20 p  

Arviointiperusteita  

 • Työn suunnittelu, toteutus ja arviointi, vuorovaikutus, toimintakykyä edistävä ja voimavaralähtöinen työote, asiakkaan perushoito ja huolenpito, lääkehoito, palveluohjaus, arvot ja ammattietiikka, kasvun ja osallisuuden työmenetelmät, -välineet ja –materiaalit, päivittäiset toiminnot, arviointi ja kehittäminen sekä asiakkaan hyvinvointi, terveys ja turvallisuus  

Moduuli B/Keskiviikko 18.5 klo 8–15.30, 35 pistettä  

Tehtäväkuvaus

 • B1: Paritehtävä MeWet –älykodissa 25 p  
 • B2: Luova tehtävä, yrittäjyys 10 p  

Arviointiperusteita  

 • Työn suunnittelu, vuorovaikutus, toimintakykyä edistävä ja voimavaralähtöinen työote, omahoitoon motivoiminen, toiminnallisuuteen ohjaaminen, perushoito ja huolenpito, apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian käyttö, työhyvinvoinnin ja turvallisuuden huomioiminen  
 • Toiminnan kehittäminen ja arviointi, toimintaperiaatteet, arvot ja ammattieettiset ohjeet   

Huom.

 • Lajissa 305, Lähihoitaja, suoritetaan moduuli B ke 18.5.2022 varsinaisen kilpailualueen ulkopuolella Sataedun Ulvilan kampuksella MeWet-älykodissa ja sen viereisissä luokissa (osoitteessa Yhdystie 1, Ulvila). 
 • Kilpailu striimataan Karhuhalliin ja on seurattavissa siellä lajin kilpailualueella.

Moduuli C/Torstai 19.5 klo 8–12, 25 pistettä  

Tehtäväkuvaus

 • Monipuoliset tietoperustaa ja osaamista kartoittavat non-stop tehtävät; kommunikaation tukeminen ja toiminnanohjaus, palveluohjaus, palvelutalo, päiväkoti, lääkehoito, itsearviointi 25 p  

Arviointiperusteita:  

 • Vuorovaikutus, kasvun ja osallisuuden työmenetelmät, -välineet ja –materiaalit, päivittäiset toiminnot, lähihoitajan työtä ohjaavat säädökset, määräykset ja ohjeet, työn suunnittelu, toimintakykyä edistävä työote, perus-, saatto- ja lääkehoito, palvelut sekä asiakkaan hyvinvointi, terveys ja turvallisuus  

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.