302 Hiusmuotoilu / Finaali

Finalistit

Janita Andersson

Valkeakosken ammattiopisto

Alisa Haapala

Koulutuskeskus JEDU

Emilia Karttunen

Stadin AO

Leena Niemelä

Vamia

Sanna Partanen

Etelä-Savon Ammattiopisto

Neea Pekkarinen

Gradia

Reetta Reinikainen

Etelä-Savon Ammattiopisto

Petra Väisänen

Etelä-Savon Ammattiopisto

Finaalipaikka

Karhuhalli

Urheilutie 1

28500 Pori

Kilpailutehtävät

Kilpailutehtävän rakenne ja tehtävämoduulien keskeiset sisällöt

Hiusmuotoilulajin kilpailutehtävät ovat hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon mukaisia. Finaalitehtävät perustuvat myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla, kampaaja-, parturi-, juhla- ja teemakampaus-, värjäys- ja rakennekäsittelypalvelujen tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin.   

Hiusmuotoilun finaalikilpailu muodostuu viidestä eri kilpailutehtävästä. Kilpailutehtävät on suunniteltu työelämälähtöisiin työkokonaisuuksiin.   

Finaalikilpailun tehtävän kuvauksessa on kerrottu moduuleittain kilpailutehtävän keskeiset sisällöt, rakenne ja arviointi. Pääasialliset arviointikriteerit on taulukoitu ja lajiteltu määrällisiin ja laadullisiin arviointipisteisiin. Taulukosta löytyy kilpailutehtävien ohjeet ja säännöt moduuleittain.   

Lajin kilpailutehtävien laajuus perustuu Finaalitehtävät perustuvat myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius- ja kauneudenhoitoalalla, kampaaja-, parturi-, juhla- ja teemakampaus-, värjäys- ja rakennekäsittelypalvelujen tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin perustutkinnon kampaajatyön- ja parturityön osaamisalan tutkinnon perusteisiin. Arviointi perustuu tutkinnon osien kiitettävän tason vaatimuksiin. 

Tehtävät pohjautuvat aiempien vuosien Taitaja tehtäviin. Finaalikuvauksen tehtävää voidaan muuttaa noin 30%.  

Arviointi

Pääasialliset arviointikriteerit 

Tuomaristo ratkaisee kilpailijoiden paremmuusjärjestyksen kilpailussa määrittämällä pisteet jokaiselle kilpailijalle. Pisteytyksessä käytetään CIS-pistelaskujärjestelmää, jossa lajin maksimipisteet ovat 100 pistettä.  

Kilpailusuoritusta arvioidaan päivittäin, lopullisista arviointikriteereistä päättää lajin tuomaristo. Mikäli kilpailija vaarantaa itsensä tai muiden turvallisuuden, voidaan kilpailusuoritus keskeyttää. Kilpailusuorituksia arvioidaan myös kilpailutöiden suoritusaikana. Lopullisista arviointikriteereistä päättää kilpailun tuomaristo kokouksessaan. 

Kuvaus arvioinnin toteuttamisesta 

Arviointi ja kilpailutehtävät perustuvat hius- ja kauneusalan perustutkinnon parturi- ja kampaajan osaamisalojen perusteisiin. Arvioinnin suorittaa viisi tuomaria, jotka ovat hiusalan työelämän edustajia ja opettajia. Tuomareita valittaessa on huomioitu heidän jääviytensä kilpailijaa kohtaan. Päätuomari johtaa finaalia ja vastaa arvioinnin tasapuolisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta.   

Arviointimenetelmät ovat määrällinen (M) ja laadullinen (J). Määrällinen arviointikohde on selvästi mitattava, tällainen on esimerkiksi havaintoon perustuva, onko jokin asia tehty vai ei. Laadullinen arviointikohde perustuu määriteltyihin kriteereihin, mikä on toivottu lopputulos ja miten lopputulos saavutettiin. Finaalin kokonaispistemäärä on 100 pistettä; parturiosaamisala 40 pistettä ja kampaajatyön osaamisala 60 pistettä.   

Taitaja-kilpailun pakollisten teemojen kuten yrittäjyyden, kestävän kehityksen, työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden arvioinnin osuuden pisteytyksessä tulee olla 5 % koko arvioinnista. Teemat on huomioitu kilpailun tehtävänannoissa ja pisteytyksessä.   

Kilpailusuoritukset arvioidaan tehtäväkohtaisesti. Kunkin kilpailijan moduulikohtainen arviointi näytetään kilpailijalle ja hänen huoltajalleen seuraavana päivänä. Finaalin lopputulokset julkaistaan päätösjuhlassa.  

Taitaja-kilpailun pakolliset teemat yhteensä 5% 

 • yrittäjyys 
 • kestävä kehitys 
 • työhyvinvointi ja työturvallisuus 

ARVIOINNIN KOHTEET JA PISTEYTYS

1. Hiusalan ammattilaisena työskentely 8 p

 • työskentelee huomioiden ihon ja hiusten kunnon 
 • huolehtii oma-aloitteisesti ja tarkasti työympäristön siisteydestä 
 • huolehtii aseptiikasta ja puhtaudesta työskentelyn kaikissa eri vaiheissa 
 • noudattaa tuotteiden ja laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeita 
 • noudattaa turvallisuusohjeita ja ilmoittaa työhönsä liittyvistä vaaroista sovitulla tavalla 
 • käyttää työskentelyssä henkilökohtaisia ja asiakkaalle sopivia suojavälineitä 
 • puhdistaa ja huoltaa työvälineet sekä laitteet asiantuntevasti ja tarkasti 
 • noudattaa työssään ergonomiaa ja soveltaa sitä vaihtelevissa tilanteissa 
 • huolehtii terveydestään ja työkyvystään. 

2. Asiakaspalvelu 4 p

 • toimii asiakaspalvelutilanteissa aloitteellisesti, yhteistyökykyisesti ja ammattitaitoisesti 
 • suhtautuu eri-ikäisiin, toimintakyvyltään ja kulttuuritaustaltaan erilaisiin asiakkaisiin ja työyhteisön jäseniin ystävällisesti, suvaitsevasti ja tasavertaisesti 
 • toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja käyttää digitaalista tietoa ja erilaisia sovelluksia 
 • hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita ja ottaa huomioon teknologian tuomat hyödyt ja riskit työssään 
 • noudattaa työssään ammattietiikkaa ja vaitiolovelvollisuutta 
 • noudattaa täsmällisesti työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja 
 • palvelee asiakasta ammattitaitoisesti, kohteliaasti sekä edistäen pysyvien asiakassuhteiden jatkuvuutta 
 • suosittelee ja myy asiakkaalle monipuolisesti tuotteita ja palveluja vertaillen ja perustellen eri vaihtoehtoja.

3. Hiusten leikkaaminen 14 p

 • suunnittelee asiakkaan kanssa keskustellen hiustenleikkausmallin, jossa on otettu huomioon asiakkaan yksilölliset ominaisuudet ja toiveet, hiusten laatu, määrä, kasvusuunnat, hiusten ja hiuspohjan kunto, allergiat sekä kampaajatyön muoto-opilliset yksityiskohdat
 • määrittelee asiakkaan ihon kunnon sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa asiantuntijalle
 • esittelee asiakkaalle hiustenleikkausmallin suunnittelussa omia näkemyksiään ja ehdotuksiaan
 • käyttää sopivia työvälineitä ja käyttää niitä oikein, turvallisesti ja monipuolisesti soveltaen
 • käyttää asiakkaalle soveltuvia tuotteita oikein ja turvallisesti, tuote- ja ainesosatuntemustaan hyödyntäen sekä vertaillen ja perustellen valintansa
 • pesee ja hoitaa hiukset huolellisesti ja asiakaslähtöisesti
 • leikkaa hiukset kampaajan työn monipuolisilla leikkaus- ja ohennustekniikoilla
 • leikkaa hiukset suunnitelman mukaisesti taitavasti, asiakkaalle soveltuvasti ja siten, että asiakas on tyytyväinen lopputulokseen työskentelee liiketyöajassa

4. Hiusten kampaaminen ja viimeistely 37 p

 • suunnittelee asiakkaan kanssa keskustellen kampausmallin, jossa on otettu huomioon asiakkaan yksilölliset ominaisuudet, toiveet, hiusten laatu, määrä, kasvusuunnat, hiusten ja hiuspohjan kunto, allergiat ja parturityön muoto-opilliset yksityiskohdat 
 • määrittelee asiakkaan ihon kunnon sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa asiantuntijalle 
 • esittelee asiakkaalle kampausmallin suunnittelussa omia näkemyksiään ja ehdotuksia 
 • käyttää monipuolisia ja muodikkaita kampaustekniikoita asiakkaan leikkausrakenteen mukaisesti 
 • käyttää asiakkaalle tarkoituksenmukaisia työvälineitä ja laitteita taitavasti, oikein ja turvallisesti 
 • käyttää tuotteita taitavasti, oikein ja turvallisesti tuote- ja ainesosatuntemustaan hyödyntäen perustellen ja vertaillen valintansa 
 • pesee ja hoitaa asiakkaan hiukset huolellisesti ja asiakaslähtöisesti 
 • tekee kampauksen suunnitelman mukaisesti taitavasti, laadukkaasti ja siten, että asiakas on tyytyväinen lopputulokseen 
 • suunnittelee asiakkaan kanssa keskustellen asiakaslähtöisen ja monipuolisen kampausmallin, jossa on otettu huomioon asiakkaan toiveet, tilaisuus, vaatteet, asusteet, hiuskoristeet, ehostus, hiusten laatu ja määrä, kasvusuunnat, allergiat sekä muoto-opilliset että kampauksen muotoilun yksityiskohdat 
 • käyttää monipuolisia ja muodikkaita kampaustekniikoita asiakkaan leikkausmallin mukaisesti 
 • tekee kampaukseen tarvittavat pohjatyöt suunnitelman mukaan käyttäen monipuolisesti ja asiakkaalle soveltuvasti muoti-ja perustekniikoita, kuten föönaus-, rauta-, rullakampaus- ja lettitekniikoita 
 • tekee kampauksen asiakkaalle soveltuvasti, taitavasti ja monipuolisesti käyttäen muoti-ja perustekniikoita, kuten silmukka-, rulla-, solmu- ja lainetekniikoita 
 • käyttää ja kiinnittää taitavasti ja soveltaen kampaukseen koristeen, valkin tai hiuslisäkkeen suunnitelman mukaisesti 
 • työskentelee liiketyöajassa

5. Hiusten värjäys 19 p

 • suunnittelee asiakkaan kanssa keskustellen värjäyskäsittelyn, jossa on otettu huomioon monipuolisesti ja yksityiskohtaisesti asiakkaan leikkaus- ja kampausmalli, toiveet, hiusten laatu, määrä, hiusten värin lähtötilanne, hiusten aikaisemmat käsittelyt, hiusten ja hiuspohjan kunto, tarvittavat esi- ja jälkitoimenpiteet ja värjäyksen kemialliset vaikutukset hiukseen sekä allergiat 
 • määrittelee asiakkaan ihon kunnon sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa asiantuntijalle 
 • käyttää tuotteita oikein, turvallisesti, käyttöohjeita noudattaen ja itsenäisesti soveltaen (värisävyn valinta, hapetteen vahvuus, määrä, sekoitussuhde, työskentelyjärjestys, vaikutusaika ja hoitotuotteet) sekä vertaillen ja perustellen valintansa 
 • käyttää työmenetelmiä ja työvälineitä oikein ja turvallisesti 
 • hyödyntää värjäyskäsittelyssä monipuolisia ja ajankohtaisia värjäysmenetelmiä soveltaen, kuten suora-, kevyt-, kesto- ja vaalennusvärit, raidoitus ja värin poisto sekä esipigmentointi 
 • pesee ja hoitaa asiakkaan hiukset huolellisesti ja asiakaslähtöisesti 
 • työskentelee liiketyöajassa 
 • värjää hiukset suunnitelman mukaisesti, taitavasti sekä asiakkaalle soveltuvasti ja siten, että asiakas on tyytyväinen lopputulokseen 

6. Hiusten rakennekäsittelyt 9 p

 • suunnittelee asiakkaan kanssa keskustellen rakennekäsittelyn, jossa on otettu huomioon asiakkaan leikkaus- ja kampausmalli, asiakkaan toiveet, hiusten ja hiuspohjan kunto, hiusten laatu, määrä ja kasvusuunnat, hiusten aikaisemmat käsittelyt, allergiat, rakennekäsittelyn kemialliset vaikutukset hiukseen sekä asiakkaan tyyli ja muoto-opilliset yksityiskohdat 
 • määrittelee asiakkaan ihon kunnon sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa asiantuntijalle 
 • käyttää tuotteita oikein, turvallisesti, käyttöohjeita noudattaen ja itsenäisesti soveltaen sekä vertaillen ja perustellen valintansa 
 • käyttää työmenetelmiä ja työvälineitä oikein ja turvallisesti 
 • pesee asiakkaan hiukset asiakaslähtöisesti ja huolellisesti 
 • käyttää itsenäisesti monipuolisia ja ajankohtaisia työmenetelmiä asiakkaan leikkaus- ja kampausmallin mukaisesti esitellen omia näkemyksiään 
 • tekee rakennekäsittelyn, hoitaa ja muotoonkuivaa sekä viimeistelee hiukset suunnitelman mukaisesti taitavasti, asiakkaalle soveltuvasti ja siten, että asiakas on tyytyväinen lopputulokseen 
 • työskentelee liiketyöajassa 

7. Yrittäjyys, kestävä kehitys, työhyvinvointi ja työturvallisuus 9 p

 • palvelee asiakasta ammattitaitoisesti, kohteliaasti sekä edistäen pysyvien asiakassuhteiden jatkuvuutta 
 • suosittelee ja myy asiakkaalle monipuolisesti tuotteita ja palveluja vertaillen ja perustellen eri vaihtoehtoja. 
 • tekee vastuullaan olevat tehtävät oma-aloitteisesti, huolellisesti ja joustavasti 
 • noudattaa täsmällisesti asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita 
 • toimii asiakaspalvelutilanteissa aloitteellisesti, yhteistyökykyisesti ja ammattitaitoisesti 
 • käyttää työssään tarvittavaa digitaalista teknologiaa laajasti ja monipuolisesti 
 • hyödyntää ammatissa käytettäviä teknologioita ja ottaa huomioon teknologian tuomat hyödyt ja riskit työssään 
 • käyttää tuotteita ja välineitä kestävästi ja taloudellisesti 
 • tarkkailee oma-aloitteisesti käyttämiensä tilojen, laitteiden ja koneiden kuntoa ja ilmoittaa mahdollisesta huoltotarpeesta ohjeistuksen mukaan 
 • arvioi kestävän kehityksen ratkaisuja ja toimii vastuullisesti kestävää kehitystä edistäen. 
 • noudattaa tuotteiden ja laitteiden käyttö- ja turvallisuusohjeita 
 • noudattaa turvallisuusohjeita ja ilmoittaa työhönsä liittyvistä vaaroista sovitulla tavalla 
 • käyttää työskentelyssä henkilökohtaisia ja asiakkaalle sopivia suojavälineitä 
 • puhdistaa ja huoltaa työvälineet sekä laitteet asiantuntevasti ja tarkasti 
 • noudattaa työssään ergonomiaa ja soveltaa sitä vaihtelevissa tilanteissa 
 • huolehtii terveydestään ja työkyvystään.

Lajin aikataulu

17.5.

 • Moduuli E 9.00-11.00 
 • Moduuli C 13.00-15.15 

18.5.

 • Moduuli D 9.00-11.00 
 • Moduuli A 13.00-16.30 

19.5.

 • Moduuli B 9.00-11.15 

Kilpailuaika on yhteensä 12 tuntia. 

Materiaalit ja laitteet

Kilpailussa käytettävät materiaalit, laitteet, työvaiheet ja lajialue 

Työpiste: 

 • peilipöytä, asiakastuoli, työntekijäntuoli, apupöytä, käsipeili ja pesupaikat 4kpl   
 • harjoituspääjalka ja kilpailupäät   

Tarvikkeet: 

Yhteistyökumppani Jemex toimittaa kilpailijoiden käyttöön: 

 • pinnit, hengettömät, kumilenkit, hiuskoristeet teeman mukaiseen kampaukseen 
 • suojaliinat, niskaliinat, pyyhkeet, kertakäyttöpyyhkeet, vanu  
 • suojakäsineet  
 • värikupit ja -siveltimet, foliot 
 • permanenttirullat, latvapaperit, rullapiikit 

Paikalla on lisäksi:

 • maskit kilpailijalle ja asiakkaille 

Yhteistyökumppani Four Reasons toimittaa kilpailijoiden käyttöön seuraavat tuotteet: 

Tekniset pesu- ja hoitotuotteet: Four Reasons Pro: 

 • Brilliant Color sampoo  
 • Brilliant Color cond 
 • Multibenfit Spray  
 • Salt Mist  
 • Fiber Mousse  
 • Texture Wax  
 • Extreme Hold Spray  
 • Working Spray  
 • Heat Sheild  
 • Body Boost  
 • Dry Shine Spray  

Värit:  

 • Optima värit 
 • Optima hapetteet  
 • Luxima värit  
 • Luxima expert  
 • Luxima hapetteet  
 • Bleach – vaalennusjauhe 
 • Clear Booster 

 Permanenttiaine:  

 • KC Perm  
 • KC Perm Neutralizer   

Tehtävissä tarvittava materiaali jaetaan kilpailutehtävän ohjeistuksen yhteydessä. Kilpailupaikat arvotaan aina ennen jokaista kilpailutehtävää. 

Kilpailija tuo itse kilpailupaikalle 

 • Omat henkilökohtaiset työvälineet (sakset, kammat, harjat, fööni, hiustenleikkauskoneet, suihkupullo)  
 • Värikupit sekä värinlevitykseen siveltimet.   
 • Suoristusrauta, kiharrin, lämpörullat yms.   
 • Mustat työhousut ja työkengät sekä Four Reasonsilta saadut paidat, essu ja kappa (mikäli kappaa ei ole leikattu) 
 • Harjoituspään ”ihon” suojaustarvikkeet  
 • Kampauksessa käytettävät valkit ja verkot 
 • Työsuunnitelman täyttämistä varten tarvittavat välineet mm. erivärisiä kyniä työsuunnitelmaa varten 
 • Henkilökohtainen visiiri (kasvosuoja), mikäli ei käytä kilpailupaikalla tarjolla olevia kertakäyttömaskeja 
 • Kilpailija huolehtii henkilökohtaisten välineiden merkinnöistä 
 • HUOM! Kilpailualueelle ei saa ottaa mukaan omia muistiinpanoja tai työskentelyohjeita 

Käytännön ohjeita

YLEISET SÄÄNNÖT

Kilpailuissa käytetään ainoastaan paikan päällä olevia henkilökohtaisia sekä yhteisessä käytössä olevia  Four Reasons tuotteita. Harjoituspään ja asiakkaan ihon suojauksessa muiden valmistajien tuotteet ovat sallittuja. Ihon suojaus tulee tapahtua harjoituspäihin kuten oikeilla asiakkaalla. Kasvoja ei saa peittää esim. muovipussilla tai teipillä, nastojen/neulojen käyttö on kiellettyä.  

Omien muistiinpanojen tuominen ja käyttäminen kilpailupaikalla on kielletty.  

Työn toteuttamista ei saa aloittaa ennen kuin tuomarit ovat tarkastaneet työsuunnitelman. Jos kilpailija joutuu odottamaan tuomaria, hän saa lisäaikaa.  

Moduuleissa 1 ja 3 kilpailijan on käytössä yksi ” villikortti”. Kilpailija saa tehdä yhden muutoksen työsuunnitelman väriin tai leikkaukseen. Muutos on kerrottava tuomarille ennen muutoksen toteuttamista ja muutos täytyy korjata myös työsuunnitelmaan.  Työsuunnitelman muutos tulee tehdä erivärisellä kynällä ja aikaisempaa merkintää ei saa poistaa 

Työskentely loppuu heti kilpailuajan päätyttyä. Kapan saa ottaa asiakkaan päältä kilpailuajan päätyttyä, mutta kappaa poistettaessa ei saa koskea hiuksiin.  

Työpisteiden siisteys voidaan tarkistaa 1-2 kertaa eri moduuleissa kilpailun kuluessa. 

Mikäli kilpailija työstää hiuksia värin- tai rakennekäsittelytuotteiden vaikutusaikana tulee hänen käyttää työskennellessä suojahanskoja. 

EuroSkills2023 osakarsinta 

Taitaja2022 tapahtuman yhteydessä järjestetään EuroSkills2023 ensimmäinen osakarsinta. Kilpailijat ovat 17. ja 18.5. klo 11.05-12.50 eli Taitaja2022 finalistien kilpailutöiden välillä.  EuroSkills2023 kilpailijat tekevät tiistaina ladies perm -työn harjoituspäälle ja keskiviikkona long hair bridal -kampauksen asiakkaalle. 

Osakarsinnassa tuomareina toimivat 

 • Heli Råglund, Stadin ammatti- ja aikuisopisto 
 • Auli Maunuvaara, Omnia Espoon seudun koulutuskuntayhtymä 
 • Satu Laiho, Länsirannikon koulutus Oy, WinNova 

HUOMIOITA: 

Tekniset ongelmat 

Jos sinulla on teknisiä ongelmia tai muuta kysyttävää, nosta kätesi ylös. 

Tuomarin ratkaistavaksi jää, voiko hän auttaa asiassa ja onko asia sellainen, josta tulee informoida muita kilpailijoita. 

Puhelimet 

Puhelimet on pidettävä suljettuna kilpailusuorituksen aikana. 

Älykellot 

Älykelloja ei saa tuoda kilpailualueelle. 

Tiedostot ja tulosteet 

Tiedostojen ja tulostettujen tehtävien vieminen kilpailualueen ulkopuolelle on kiellettyä. 

Musiikin kuuntelu 

Oman musiikin kuuntelu tai kuulokkeiden käyttö kilpailun aikana on kielletty. 

Tuomarit

 • Päätuomari, Kirsi Hangasmaa, Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä JEDU 
 • Antero Lahtinen, Four Reasons 
 • Sanna Jaakkola, Satakunnan osuuskauppa, Oma parturi-kampaamo 
 • Päivi Kuusisto, Lavande 
 • Katri Keidas, Parturi-kampaamo Jakonen 
 • Henna Kuikka, Omnia Espoon seudun koulutuskuntayhtymä 

Kilpailutehtävän moduulit

Moduuli A/Kampaajatekniikoilla toteutettu liiketyömäinen hiustenleikkaus, värjäyskäsittely ja viimeistely

Tehtäväkuvaus

Moduuli A/Kampaajatekniikoilla toteutettu liiketyömäinen hiustenleikkaus, värjäyskäsittely ja viimeistely 

Aikataulu ja pisteet

Tiistai 18.5.2022 klo 13.00-16.30

Käytettävä aika:3 h 30 min
Pisteet:25 p

Tehtävä ja arviointiperusteet

Asiakkaalle suunnitellaan ja toteutetaan liiketyömäisen hiustenleikkaus, hiustenvärjäys ja viimeistely. Kilpailutyössä kilpailijan käytössä on rajattu tuotevalikoima Optima- ja Luxima-värituotteita sekä Bleach-vaalennusjauhe.  

Hiusten leikkauksissa kaikki työvälineet ovat sallittuja. Hiustenleikkaus voidaan toteuttaa ennen tai jälkeen hiusten kemiallisen käsittelyn.  

Kilpailija voi tuoda mallikansion mukanaan helpottamaan asiakkaan kanssa keskustelua. Mallikansio voi olla itse tehty tai Four Reasonsin julkaisema. Mallikansio ei saa sisältää työskentelyohjeita. Mallikansiota ei arvioida. 

Asiakkaat arvotaan kilpailijoiden kesken.  

Hiustenleikkauksessa, -värjäyksessä ja viimeistelyssä arvioidaan taidokasta kokonaisvaikutelmaa ja työn teknistä vaativuutta. Hiustenleikkaus arvioidaan lopputuloksesta.  

Asiakas täyttää kirjallisen asiakaspalautteen, joka on osa arviointia. Tehtävään kuuluu neljän (4) kotihoitotuotteen valinta ja suositteleminen asiakkaalle. Tuotteet sekä perustelut tuotevalinnoille tulee olla työsuunnitelmassa ja tuotesuositukset tulee kertoa asiakkaalle.   

Kilpailijat täyttävät työsuunnitelman ennen työn aloittamista. Kilpailutehtävässä arvioidaan työsuunnitelman selkeys ja perusteellisuus, sekä miten lopputulos vastaa tavoitetta. 

Työsuunnitelmaan tulee merkitä tummuusaste ja sävy tavoiteväristä sekä eri väreillä värjättävät alueet.   

Värikupin pohjalle saa jäädä väriä alle 20g. 

Kilpailijalla on käytössä yksi “villi kortti”. Kilpailija saa tehdä yhden muutoksen työsuunnitelman väriin tai leikkaukseen. Muutos on kerrottava tuomareille ennen muutoksen toteuttamista ja muutos tulee kirjata työsuunnitelmaan erivärisellä kynällä. 

Kaikki värjäysmenetelmät ovat sallittuja. 

Kilpailijan käytössä on rajattu tuotevalikoima For Reasons -tuotteista: Bleach-vaalennusjauhe, Luxima- ja Luxima expert -värituotteet sekä Optiman värituotteet. 

Moduuli A työsuunnitelma.

Moduuli B/Parturitekniikoilla toteutettu liiketyömäinen rakennekäsittely, hiustenleikkaus ja viimeistely

Tehtäväkuvaus

Moduuli B/Parturitekniikoilla toteutettu liiketyömäinen rakennekäsittely, hiustenleikkaus ja viimeistely  

Aikataulu ja pisteet

Keskiviikko 19.5.2022 klo 9.00-11.15

Käytettävä aika:2 h 15 min
Pisteet:16 p

Tehtävä ja arviointiperusteet

Kilpailija suunnittelee ja toteuttaa liiketyömäisen rakennekäsittelyn, hiustenleikkauksen ja viimeistelyn harjoituspäähän. Kilpailuissa käytettävä harjoituspää on Pivot Point, Tony.    

Kilpailijalle on käytössä kaikki oppilaitoksen klassiset permanenttirullat leveydeltään 60 mm ja 80 mm sekä läpimitaltaan 9–16 mm neljää eri vahvuutta.  

Kilpailutyö toteutetaan oman suunnitelman ja inspiraatiokuvan mukaan. Inspiraatiokuvan teeman näkyminen työssä arvioidaan. Työsuunnitelmaa ei arvioida.   

Leikkauksen ja kiharan taidokkuus ja kokonaisuuden liiketyömäisyys arvioidaan. Hiustenleikkaus arvioidaan lopputuloksesta.   

Rullauksessa saa käyttää kaikkia tarjolla olevia permanenttirullia. Jokainen huuhtelee permanenttiainetta itse parhaaksi katsomansa ajan. Kiinnitysaine on huuhdottava. Viimeistelyssä rautojen käyttö ei ole sallittua. Lopputuloksessa hiukset tulee olla kuivat.  

Neulojen pistäminen harjoituspäähän on kielletty. Harjoituspään kasvoja ei saa peittää kuvan osoittamalla alueella muovilla tai muulla materiaalilla.  

Moduuli C/Parturitekniikalla toteutettu liiketyömäinen hiustenleikkaus, värjäyskäsittely raidoitustekniikoilla ja viimeistely

Tehtäväkuvaus

Moduuli C/Parturitekniikoilla toteutettu liiketyömäinen hiustenleikkaus, värjäyskäsittely raidoitustekniikoilla ja viimeistely

Aikataulu ja pisteet

Keskiviikko 17.5.2021 klo 13.00-15.15

Käytettävä aika:2 h 15 min
Pisteet:24 p

Tehtävä ja arviointiperusteet

Kilpailija suunnittelee ja toteuttaa liiketyömäisen hiustenleikkauksen, värjäyskäsittelyn raidoitustekniikoilla ja viimeistelyn asiakkaalle.   

Hiusten leikkauksissa kaikki työvälineet ovat sallittuja. Hiustenleikkaus voidaan toteuttaa ennen tai jälkeen hiusten kemiallisen käsittelyn.  

Kilpailija voi tuoda mallikansion mukanaan helpottamaan asiakkaan kanssa keskustelua. Mallikansio voi olla itse tehty tai Four Reasonsin julkaisema. Mallikansio ei saa sisältää työskentelyohjeita. Mallikansiota ei arvioida. 

Asiakkaat arvotaan kilpailijoiden kesken.

Kilpailutehtävässä arvioidaan työsuunnitelman selkeys ja perusteellisuus, sekä miten lopputulos vastaa tavoitetta. Hiustenleikkauksessa, -värjäyksessä raidoitustekniikoilla ja viimeistelyssä arvioidaan taidokasta kokonaisvaikutelmaa ja työn teknistä vaativuutta.    

Kilpailijalla on käytössä yksi “villi kortti”. Kilpailija saa tehdä yhden muutoksen työsuunnitelman väriin tai leikkaukseen. Muutos on kerrottava tuomareille ennen muutoksen toteuttamista ja muutos tulee kirjata työsuunnitelmaan erivärisellä kynällä. 

Asiakaspalvelutaito ja kotihoidon ohjaus arvioidaan. Tehtävä sisältää kolmen (3) kotihoitotuotteiden valinnan ja suosittelemisen asiakkaalle.    

Tuotteet ja perustelut tuotevalinnoille tulee olla työsuunnitelmassa.   

Kilpailijat täyttävät työsuunnitelman. Tummuusaste ja sävy tavoitteesta sekä mahdollisesti eri väreillä värjättävät alueet.   

Värikupin pohjalle saa jäädä väriä alle 20g.

Kilpailijan käytössä on rajattu tuotevalikoima Four Reasons tuotteista: Bleach-vaalennusjauhe, Luxima- ja Luxima expert -värituotteet. 

Työsuunnitelma C. (pohja löytyy kohdasta Kilpailutehtävät)

Valmiista työstä otetaan kansikuvatyyppinen valokuva kilpailun järjestäjän toimittamilla tabletilla. Kuvaus tapahtuu välittömästi arvioinnin loputtua siihen varatulla kuvauspaikalla. Kuvaukseen on aikaa käytettävissä maksimissaan 15 min.    

Kilpailija valitsee yhden kuvan ja poistaa ylimääräiset kuvansa tabletilta. Lajivastaava toimittaa kuvat julkaistavaksi Taitaja2022 – tapahtuman Instagram-tilille yleisöäänestystä varten. Kuviin lisätään viralliset tunnisteet # ja kilpailija saa vapaasti valita kaksi (2) omaa hashtagiaan.

Moduuli C työsuunnitelma.

Moduuli D/Pitkien hiusten teemanmukainen juhlakampaus koristeella

Tehtäväkuvaus

Moduuli D/Pitkien hiusten teemanmukainen juhlakampaus koristeella  

Aikataulu ja pisteet

Keskiviikko 18.5.2021 klo 9.00-11.00

Käytettävä aika:2 h
Pisteet:17 p

Tehtävä ja arviointiperusteet

Teema: Työn iloa   

Kilpailija tekee asiakkaalle teemaan sopivan liiketyömäisen juhlakampauksen.    

Kilpailuissa kaikki asiakastyössä käytettävät kampausrakenteet ja tekniikat ovat sallittuja. Valkin ja verkon käyttö ovat sallittuja. Kampauksessa saa käyttää ainoastaan kilpailunjärjestäjän antamia koristeita. Hiuksia ei saa leikata. Hiuslisäkkeen käyttö on kielletty.  

Asiakkaat tulevat kilpailupaikalle puhtailla ja kuivatetuilla hiuksilla. Asiakkaat arvotaan kilpailijoiden kesken.    

Kampauksesta tehdään työsuunnitelma, jossa näkyvät kampaussuunnat, painopisteet ja koristeen/koristeiden kiinnityskohta. Valmiin kampauksen ja työsuunnitelman vastaavuus arvioidaan.   

Kilpailijan tulee työssä näyttää teknistä kampausosaamistaan ja koristeen käytön sommittelutaitoa. Kampaussuuntien ja kampauksen muoto-opillinen taidokkuus arvioidaan.   

Kampauksen kokonaisvaikutelman ja kampauksen sopivuus teemaan arviointi tapahtuu asiakastuolissa kappa päällä. Arvioinnin päätyttyä kampaukset kuvataan.   

Moduuli D työsuunnitelma.

Moduuli E/Pitkien hiusten osin mallinmukainen ja halutessaan osin kiinnitetty kampaus, jossa värjäys

Tehtäväkuvaus

Moduuli E/Pitkien hiusten osin mallinmukainen ja halutessa osin kiinnitetty kampaus, jossa värjäys  

Aikataulu ja pisteet

Torstai 17.5.2021 klo 9.00-11.00

Käytettävä aika:2 h
Pisteet:18 p

Tehtävä ja arviointiperusteet

Pitkien hiusten laskeutuva -kampaus ja hiusten värjäys toteutetaan harjoituspäälle Pivot Point, Ingrid.  

Kampauksen tulee olla liiketyömäinen.   

Tehtävässä määriteltyjä kiinnitysvälineitä saa käyttää kampauksessa. Letitys on sallittu max.1/3 koko kampauksesta.   

Kilpailijat saavat kilpailun järjestäjältä viisi (5) pinniä ja yhden (1) tarvikkeen kampauksen kiinnittämiseen. Letitys on sallittu max. 1/3 koko kampauksesta. Harjoituspään hiukset tulee värjätä kokonaan. Kaikki värjäysmenetelmät ja käytössä olevat Four Reasons -värjäyksen tuotteet ovat sallittuja.  Lisäksi myös kaikki Four Reasons pesu-, hoito- ja viimeistelytuotteet ovat käytettävissä.

Kampauksen suunnittelun pohjaksi tulee kilpailun järjestäjältä antama mallikuva yhdestä kampauksen osasta. Kuvan mukaista osaa tulee käyttää kampauksen haluamassaan kohdassa ja missä suunnassa tahansa. Loppuosa kampauksesta suunnitellaan ja toteutetaan kokonaisuuteen sopivaksi.   

Kampauksen lopputuloksen lisäksi arvioidaan mallikuvan hyödyntäminen kokonaisuudessa sekä työsuunnitelma luonnoksen vastaavuus lopputulokseen. Kampauksessa arvioidaan työn tekninen vaativuus ja värjäyksen soveltuvuus kampaukseen.     

Värikupin pohjalle saa jäädä väriä alle 20 g.

Kaikki värjäysmenetelmät ovat sallittuja. 

Kilpailijan käytössä on rajattu tuotevalikoima For Reasons -tuotteista: Bleach-vaalennusjauhe, Luxima- ja Luxima expert -värituotteet sekä Optiman värituotteet. 

Moduuli E työsuunnitelma.

Tehtäväpankki

Tutustu lajin aiempien vuosien tehtäviin Skillsin tehtäväpankissa.

Lajin yhteistyökumppanit

Tapahtuman pääyhteistyökumppanit

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.