315 Välfärdsteknologi / Semifinal

Tid

Onsdag 2.2.2022 kl. 9.00-16.00

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgift 1: 

Modul 1: Tävlingsparet väljer lämplig välfärdsteknologisk utrustning för en äldre klient och motiverar sitt val.   

Modul 2: Tävlingsparet handleder den äldre klienten att använda den välfärdsteknologiska utrustningen.  

Tävlingsuppgift 2: 

Modul 1: Skriftlig uppgift, i vilken tävlingsparet överväger och kommer på idéer till ibruktagande av välfärdsteknologi med dess utmaningar inom småbarnspedagogik.

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

  • En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Beskrivning av bedömningens genomförande: 

  • Bedömningen görs av 2 domare. 
  • Kvalitativ bedömning 100%, kvantitativ bedömning 0% 

Exempel på bedömningen: 

  • Tävlingsdomarna ger poäng för tävlingsparets verksamhet utgående från bedömningskriterierna, t.ex. sätter sig in i klientens bakgrundsuppgifter (genomförs inte 0 p, genomförs 1 p) 

Grenens tidtabell

Tävlingstid för uppgifterna är 4 timmar (genomförs under tiden mellan kl. 9:00-16:00). 

Material och maskiner

  • bärbar dator 
  • surfplatta 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig: 

  • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)   

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.