314 Säkerhetsbranschen / Semifinal

Tid

Torsdag 3.2.2022

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Tävlingen genomförs i form av raster så att alla tävlande börjar med att samtidigt göra modul 1 och modulerna 2-4 efter varandra i ordningsföljd. 

Modul 1 / Teoriuppgift gällande verksamheten inom säkerhetsbranschen 25p 

Den tävlande gör ett teoriprov. 

Modul 2 / En första hjälpen-situation i anslutning till kunnande i räddningsverksamhet 25p 

Den tävlande agerar som yrkeskunnig i säkerhetsbranschen då hen granskar en fastighets utrymmen inomhus. Under granskningsomgången stöter man på en olycksplats där man ger livräddande första hjälpen åt ett olycksoffer och annars också agerar på det sätt en första hjälpen-situation kräver. 

Den tävlande ska ha med sig en första hjälpen-väska på ett bälte eller i byxfickan, och den ska åtminstone ha ett normalt, tryck- samt åtdragningsförband (t.ex. CAT). Dessutom ska den tävlande ha sådana kläder att hen i sin prestation kan få bli nersölad med låtsasblod.   

I uppgiften bedöms livräddande först hjälpen, färdigheter i första hjälpen, verksamhet i en undantagssituation samt arbetssäkerhet. 

Modul 3 / Användning av och problemlösning i ett inbrottssystem, kunnande i användning av säkerhetssystem 25p 

Den tävlande agerar i fastigheten som yrkeskunnig person i säkerhetsbranschen. Den tävlande tillkallas för att hjälpa en underhyresgäst för att lösa ett problem i inbrottslarmsystemet i lokalen. 

I modulen används AJAX-inbrottslarmsystemet. 

I uppgiften bedöms interaktion, kunskaper i att använda systemet, förståelse av inbrottslarmsystemets funktion samt problemlösningsförmåga gällande det. 

Modul 4 / Situation i anslutning till användning av maktmedel som har med kunnande i grundläggande bevakning och övervakning av ordning att göra 25p 

Den tävlande agerar som en vakt som utför stängningsomgången i en fastighet. Under stängningsomgången påträffas en obehörig person. Personen avlägsnas genom att fysiska maktmedel används.  

I uppgiften bedöms kundbetjäningsförmåga, interaktion, situationskontroll och arbetssäkerhet, användning av maktmedel samt verksamhetens laglighet. 

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Beskrivning av bedömningens genomförande: 

Kvalitativ bedömning 75% 

Kvantitativ bedömning 25% 

Bedömningen görs av 3 domare i varje modul. 

Exempel på bedömningen: 
Modul 1 bedöms huvudsakligen utgående från kvantitativa påståendefrågor eller entydiga öppna frågor. 

I de övriga modulerna ligger tyngdpunkten i bedömningen på grund av uppgifternas karaktär mera på kvalitativ bedömning. 

Grenens tidtabell

För modul 1 reserveras 45 min och för de övriga modulerna är prestationstiden per modul ca 15min. Mellan modulerna kan det bli väntetider, men utan väntetiderna är den tävlandes totala prestationstid ca 2h.  I praktiken är prestationstiden med väntetiderna medräknade troligen 2-5h. 

Semifinalarrangören kan planera tidsschemat för dagen så att gruppen på semifinalorten indelas grupper som anländer på förmiddagen och på eftermiddagen för att minska på väntetiderna. 

Material och maskiner

  • Uppgifterna utförs i en skolmiljö som liknar ett typiskt lokalt bevakningsobjekt.  
  • Semifinalarrangören avgränsar vid behov prestationsplatserna så att det inte finns någon risk att utomstående hindrar prestationen 
  • I modul 3 används AJAX-inbrottslarmsystem  

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig: 

  • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)   
  • skisseringsredskap, pennor och papper 
  • den förstahjälpen-väska som nämns i modul 2 ska åtminstone ha ett normalt förband, tryckförband samt åtdragningsförband (t.ex. CAT) 
  • kläder eller en dräkt som inte far illa av att nersölas av låtsasblod under tävlingsprestationen 

Om man vill får man ta med sig lite mellanmål. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.