306 Rengöringsservice / Final

Finalister

Leena Haavisto

Sataedu

Melaine N’guessan Epse Silvast

Savon ammattiopisto

Neera Reunanen

Turun Ammatti-instituutti

Ulaiwan Saenboran

WinNova

Lauri Sipilä

Turun Ammatti-instituutti

Anabel Väänänen

Savon ammattiopisto

Finalplats

Karhuhalli

Urheilutie 1

28500 Pori

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll

Uppgiften är att städa ett motionsrum på en arbetsplats. Till dina arbetsuppgifter hör att i ett motions- och vistelserum utföra underhålls- och periodisk städning samt storstädning i vistelserummet. I dina arbetsuppgifter ingår även kvalitetskontroll.

Modul A. Underhållstädning och periodiska arbetsuppgifter i ett motions- och vistelserum, 40 poäng

Modul D 1. Utvärdering av det egna arbetet (av modul A, skriftlig uppgift)

Modul B. Provtagning av en rengjord yta samt tolkning av resultatet och planering av fortsatta åtgärder, 20 poäng

Modul C. Grundrengöring av möbler och maskinell rengöring av textilmatta, 30 poäng

Modul D 2. Muntlig utvärdering av det egna arbetet (presentation av den skriftliga uppgiften i D1), 10 poäng

De tävlande utför uppgifterna individuellt.

Uppgiftens omfattning och tävlingstid

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen, kompetensområdena för lokalvård och för hemarbetsservice. Bedömningen bygger på kriterierna för berömliga nivån i produktion av kundorienterade rengörings- och  fastighetstjänster, i underhålls- och storstädningstjänster samt i rengöringstjänster i läroanstalter och daghem.

Tävlingstiden är sammanlagt 4,5 timmar.

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i en gren är 100 poäng. 

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen, grenens styrgrupp bestämmer de slutliga bedömningskriterierna. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under den tid tävlingsarbeten utförs.

Beskrivning av bedömningens genomförande

Tre domare åt gången deltar i den kvalitativa bedömningen.

I uppgifterna ska man på berömlig nivå behärska den teorikunskap som ligger till grund för yrket. I arbetet ska man visa kunnande i planering av arbetet och i arbetets lönsamhet samt kunna behärska städredskap och -maskiner. Domarkåren består av representanter för arbetsgivarna och arbetstagarna i arbetslivet samt av lärarrepresentanter för yrkesutbildningen. Bedömningen av modulerna A och C är kvantitativ. Bedömningen av modulerna B och D är kvalitativ.

Kvalitativ bedömning 30% och kvantitativ bedömning 70%

Mästare-tävlingens obligatoriska teman sammanlagt 5%

 • företagsamhet
 • hållbar utveckling
 • arbetshälsa och arbetssäkerhet

Grenens tidtabell

Tävlingens tidtabell

Måndag 16.5.2022        Evenemangsdag 1

Kl. 11.00–15.00 De tävlandes ackreditering

Kl. 14.00–16.00 Tid för samverkan mellan de tävlande, domarna och grenfunktionärerna på grenområdet, man får bekanta sig med grenområdet.

 • Den grenansvariga ger instruktioner om säkerheten och praktiska frågor.
 • Huvuddomaren presenterar funktionärerna och ger instruktioner angående tävlingen.
 • De tävlande får under handledning bekanta sig med tävlingsområdet, maskinerna och apparaterna.

Kl. 18.00–19.00 Öppningsceremoni i Isomäki Areena

Tisdag 17.5.2022          Evenemangsdag 2, kl. 8.00–17.00

Modul A.   120 min. /tävlande

Modul D1.  30 min. /tävlande

Onsdag 18.5.2022        Evenemangsdag 3, kl. 8.00–17.00

Modul B. 15 min. /tävlande

Modul C. 90 min. /tävlande

Torsdag 19.5.2022       Evenemangsdag 4, kl. 8.00–12.00

Modul D2. max. 20 min. /tävlande

Kl. 15.00–16.30 Avslutningsceremoni i Isomäki Areena

Material och maskiner

Material, utrustning, arbetsskeden och grenområde

På grenområdet finns tävlingsområden och servicepunkter för rengöringen, och där finns redskap, maskiner och rengöringsmedel för underhålls- och storstädning.

Anvisningar som behövs för att utföra uppgifterna ges i samband med att tävlingsuppgiften inleds. Introduktion i redskap och maskiner som används ges den första tävlingsdagen.

Den tävlande ska ta med sig

Den tävlande ska ta med egna arbetsskor och egna skyddsglasögon.

Redskap och material på tävlingsplatsen:

Diversey levererar följande produkter

 • Kombiskurmaskin: TASKI swingo 250μicro

Kiilto levererar följande produkter

 • Desinfektionsmedel, fuktighetskräm
 • Flergångsskyddshandskar
 • Doseringsflaskor
 • Matt- och golvdammsugare:Lindhaus LS38 Li-ion                         
 • Extraktionsmaskin: Cleanfix TW300S       
 • Reservmaskin: kombimaskin, Cleanfix RA 405 B

Kiilto levererar följande rengöringsmedel

 •                                                                          
 • Kiilto 10 universum                     
 • Kiilto Illusia                                  
 • Kiilto Jiffy                                     
 • Kiilto Antifoam                             
 • Kiilto Klorilli            
 • Kiilto Tevan Panox 200               
 • Kiilto Rosita                                 
 • Killto Stain Spurt                         
 • Serto Green tvättpulverkoncentrat                    
 • Kiilto Teho A 100                        
 • Kiilto Easydes                             
 • Wipeclean universal cleaning     

 Vileda Professional levererar följande produkter

 • Städvagnar: MultiSteel Plus
 • Moppar
 • Möbelmoppar
 • Golvtorkare/-skrapor
 • Halvlånga sopborstar och sopskyfflar
 • Rengöringstextiler

Net-foodlab levererar följande produkter

 • Luminometer: EnSure Touch
 • UltraSnap-provtagningspinnar

Reservmaskiner

 • Kombimaskin, Cleanfix RA 405 B
 • Dammsugare: Nilfisk VP100
 • Extraktionsmaskin: Kärcher Puzzi 10/1

Övriga tillbehör

 • Tvättborstar
 • Engångsskyddshandskar

Exempeluppgift och bedömningen i sin helhet

Uppgifterna bygger på uppgifter i Mästare under tidigare år. Finalbeskrivningen kan ändras med max 30%.

Uppgifter och bedömningar från tidigare år finns i Skills Finland rf:s uppgiftsbank.

Praktiska råd

OBSERVERA:

Tekniska problem

Om du har tekniska problem eller något annat att fråga, ska du markera med handen.

Domaren avgör om han eller hon kan hjälpa dig i saken och om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om.

Telefoner och andra mobila apparater

Telefoner och andra mobila apparater får inte finnas på tävlingsområdet.

Domare

Tävlingens domare:

Huvuddomare, Minna Kyllinen

Bianca Hintsa, WinNova

Virpi Nurmi, WinNova

Tuula Koivunen, Sataedu

Sari Kotila, Oulun palvelualan opisto

Sirpa Liuska, Oulun palvelualan opisto

Ulla Simula, Diakon Oy

Terhi Nokkala, staden Huittinen

Riikka Maikkala, Net-Foodlab Oy

Tiina Saranen, Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Päivi-Leena Salviander, Kiilto Oy

Rauni Lehisto, Ammattiopisto Live

Reservdomare:

 Katja Piiparinen, Savon ammattiopisto

 Marjo Hartikainen, Diakon Oy

Modul A./Underhållstädning och periodiska arbetsuppgifter i ett motions- och vistelserum

Modul A.

Tidtabell och poäng

Tid för uppgiften:120 min.
Poäng:40 poäng  

Bedömningskriterier

 • Arbetets planering 
 • Arbetets genomförande
 • Arbetets avslutning 
 • Arbetshygien
 • Kundservice 
 • Arbets- och kundsäkerhet

Modul B./ Provtagning av en rengjord yta samt tolkning av resultatet och planering av fortsatta åtgärder

Modul B.

Tid för uppgiften:15 min.
Poäng:20 poäng  

Bedömningskriterier

 • Arbetets planering 
 • Arbetets genomförande 
 • Arbetets avslutning
 • Arbetshygien
 • Arbets- och kundsäkerhet
 • Slutsatser utgående från resultatet

Modul C./Grundrengöring av möbler och maskinell rengöring av textilmatta, 30 poäng
 

Modul C.

Tid för uppgiften:90 min.
Poäng:30 poäng  

Bedömningskriterier

 • Arbetets planering 
 • Arbetets genomförande 
 • Arbetets avslutning
 • Arbetshygien
 • Kundservice 
 • Arbets- och kundsäkerhet

Modul D.

Modul D.

Muntlig presentation av utvärderingen av det egna arbetet

Tid för uppgiften:Max. 20 min
Poäng D1 och D2:10 poäng  

Bedömningskriterier

Den tävlande ska muntligt presentera sin egen verksamhet, samt hur arbetsprestationen lyckades enligt servicebeskrivningen i arbetsuppgifterna vid underhålls- och periodisk städning av motions- och vistelserummet.

Den tävlande får som hjälp använda sin skriftliga utvärdering och ska i sin muntliga presentation beakta den egna verksamhetens lönsamhet, arbetshygien och miljövänlighet.

Modul D1 Skriftlig utvärdering av det egna arbetet

Tid för uppgiften:30 min.
Poäng D1 och D2:10 poäng  

Bedömningskriterier

Den tävlande ska skriftligt utvärdera sin egen verksamhet, samt hur arbetsprestationen lyckades enligt servicebeskrivningen i arbetsuppgifterna vid underhålls- och periodisk städning av motions- och vistelserummet.

Den tävlande ska i sin utvärdering beakta den egna verksamhetens lönsamhet, arbetshygien och miljövänlighet.

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.