203 Mediaplanering / Semifinal

Tid

Onsdag 2.2.2022

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Marknadsföringsprodukt med text, grafik och bilder. Materialet produceras så det är digitalt och tryckfärdigt. 

Uppgift och genomförande enligt anvisningar. I arbetet ska givna texter, bildmaterial och logon användas och dessutom ska den tävlande skapa lämplig grafik till temat. Text- och bildmaterialet ska justeras trycktekniskt korrekt. Filerna ska namnges och sparas så att vem som helst kan fortsätta arbetet utan problem. Slutprodukten ska vara användningsklara filer.  

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-formuläret. Tävlingsuppgiften bedöms enligt skalan 0–100 p. 

Beskrivning av hur bedömningen ska genomföras: 

Kvalitativ bedömning 30 % 

 • Lämplighet för målgruppen och för ändamålet samt val av bilder 
 • Idérikedom, originalitet och användning av färger 
 • Estetisk balans/typografi och läsbarhet 
 • Produktens visuella kvalitet 

Kvantitativ bedömning 70 % 

 • Användning och val av program 
 • Användning av bilder och bildernas tekniska kvalitet  
 • Användning och behärskande av vektorgrafik  
 • Iakttagande av anvisningar 
 • Kvaliteten på filer och hanteringen av filer 

Bedömningen utförs av 4 domare. 

Kimmo Koskinen, Esa Saksoila, Jan Myller samt Finlands internationella tävlande i Graphic design technology. 

Bedömningsexempel: 
Exempel på bedömningen finns i uppgiftsbanken.

Grenens tidtabell

Tiden för tävlingsuppgiften är 5 timmar (9.00–15.00). 

Det finns två uppgiftsmoduler. 

Material och maskiner

 • Dator (PC/MAC) och nätförbindelse 
 • Adobe CC-program (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat, Premiere Pro) 
 • Fonturval 
 • Printer 

Praktiska råd

De tävlande ska ha med sig: 

 • id-kort, körkort eller liknande för att bevisa sin identitet (också FPA-kortet fungerar) 
 • skissmaterial, pennor och papper 
 • hörlurar med sladd för att lyssna på anvisningar och musik 

Den som vill kan ta med ett litet mellanmål.  

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.