203 Mediaplanering / Final

Finalister

Julia Hovi

Careeria

Niilo Hämäläinen

Gradia

Nikodem Janowski

Tredu

Nelli Klemetti

Tredu

Tini Kopra

Tredu

Viivi Merilä

Turun Ammatti-instituutti

Eevi Mäki-Uuro

Tredu

Veeti Taimisto

OSAO

Finalplats

Karhuhalli

Urheilutie 1

28500 Pori

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgiftens uppbyggnad och det centrala innehållet i uppgiftsmodulerna

Planering och genomförande av det visuella utseendet i digitalt och tryckt marknadsförings- och informationsmaterial/-produkter med hjälp av mediebranschens program och verktyg. 

I tävlingsuppgifterna ingår grafisk planering, fotografering, bildbehandling samt genomförande av illustrationer och grafik. I uppgifterna kan också rörliga bilder ingå. 

De färdiga produkterna publiceras som filer, som utskrifter samt på sociala medier.

I tävlingsuppgifterna och i bedömningen beaktas Mästaretävlingens obligatoriska teman: företagsamhet, hållbar utveckling, välmående på arbetsplatsen och arbetarskydd.

Uppgiftens omfattning och tid för uppgiften

Omfattningen på grenens tävlingsuppgifter baserar sig på de examensgrunderna som ingår i kompetensområdet för publikationsproduktion inom grundexamen inom mediebranschen och visuell framställning. Bedömningen baserar sig särskilt på kraven på berömliga kunskaper inom examensdelarna verksamhet inom mediebranschen, arbete inom publikationsproduktion och produktion av publikationsgrafik.

Tävlingstiden är totalt 22 timmar.

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier

Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängsättningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoäng för grenen är 100 poäng.

Tävlingsprestationen bedöms dagligen, grenens domare avgör de slutliga bedömningskriterierna. Om de tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i fara kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna kan också bedömas under tiden de utförs.

Beskrivning av hur bedömningen ska genomföras

Tre domaren i taget deltar i den kvalitativa bedömningen.

Bedömningarna offentliggörs senast på morgonen följande tävlingsdag, på sista tävlingsdagen kl. 12.30.

Kvalitativ bedömning 70 % och kvantitativ bedömning 30 %

Bedömningskriterierna för medieplanering

 • förståelse för uppgiften och iakttagande av anvisningarna 
 • teknisk funktionalitet 
 • användning av programmen och behärskande av filer 
 • materialets ändamålsenlighet och användbarhet
 • visuell kvalitet, estetik och användning av stilmedel 
 • tidshantering och färdigheter i interaktion

Obligatoriska teman i Mästare-tävlingen sammanlagt 5 %

 • företagsamhet
 • hållbar utveckling
 • trivsel på arbetet och arbetssäkerhet

Exempeluppgift och bedömningen i sin helhet

Uppgifterna baserar sig på Mästareuppgifter från tidigare år. Finalbeskrivningens uppgift kan ändras med ungefär 30 %.

Grenens tidtabell

Tidtabell för tävlingarna

Måndag 16.5

 • kl. 11–15              De tävlandes och lagledarnas ackreditering
 • kl. 14–16              Gemensamt program för de tävlande, domarna och grenfunktionärerna
 • på grenområdet, besiktning av grenområdet
 • kl. 15–16              Juryn, lagledarna och följeslagarna träffas
 • kl. 18–19              Öppningsceremoni

Tisdag 17.5

 • kl. 8.30–11.00     Modul B
 • kl. 11.00–11.30   Lunch
 • kl. 11.30–17.00    Modul C

Onsdag 18.5

 • kl. 8.30–11.00     Modul D
 • kl. 11.00–11.30   Lunch
 • kl. 11.30–17.00    Modul E

Torsdag 19.5

 • kl. 8.00–12.00     Modul F och G
 • kl. 12.00               Tävlingen slutar
 • kl. 12.00               Lunch
 • kl. 12.30               Bedömningen klar, 30 minuter tid att komma med invändningar
 • kl. 12.30               Förslag på Mästarnas Mästare till juryn, intervjuer 12.30–14.30
 • kl. 14.30               Mästarnas Mästare har valts, alla resultat har fastställts
 • kl. 15.00               Avslutningsceremonin börjar

Material och maskiner

Material som används i tävlingen, utrustning, arbetsskeden och grenområde

 • egen arbetspunkt med iMac, om man så vill finns det ett Wacom Intuos-ritbord som kan användas  
 • Adobe CC 2022-program (Photoshop, Lightroom, Bridge, Illustrator, InDesign, Acrobat), övriga program som behövs, t.ex. textbehandlingsprogram 
 • Adobe Fonts
 • tilläggsmaterial som behövs i tävlingsuppgifterna
 • PMS-solfjäder för gemensamt bruk
 • fyrfärgsskrivare för utskrift av provtryck

Det material som behövs för uppgifterna delas ut i samband med att instruktionerna för tävlingsuppgiften ges.

Kunden har rätt att använda och vidareutveckla det material som de tävlande har producerat.

Tävlingsplatserna för hela veckan lottas ut under första dagen.

Tävlingen ordnas i Karhuhalli i Björneborg, adress Urheilutie 1.

Egen utrustning som den tävlande ska ha med

 • skissmaterial
 • en mobiltelefon för fotograferande och filmande
 • hörlurar med sladd för att lyssna på musik

Praktiska råd

Tekniska problem

Om du får tekniska problem eller har andra frågor ska du markera med handen.

Domaren avgör om hen kan hjälpa dig i ärendet samt om det är en sådan fråga som de andra tävlande bör informeras om.

Extern apparatur

Det är förbjudet att koppla in annan extern apparatur på tävlingsdatorn än den som arrangören har tillhandahållit.

Telefoner

Telefonerna ska vara släckta under tävlingsuppgiften, såvida det inte står något annat i anvisningarna för uppgiften.

Filer och utskrifter

Det är förbjudet att föra ut filer och utskrifter utanför tävlingsområdet.

Musiklyssnande

Det är tillåtet att med hörlurar lyssna på musik med egen musikspelare eller via en applikation som installerats på datorn i förväg. Musikspelaren får inte kopplas till tävlingsdatorn.

Domare

Tävlingens domare

 • Huvuddomarei Minna Alanko-Pirinen, Tredu
 • Kimmo Koskinen, Tredu
 • Tuula Karastie, Stadin AO
 • Esa Saksola, Gradia
 • Petra Suominen, World Skills 2022 -tävlande, Tredu
 • Kirsti Koskinen, Reklambyrån Jabadabaduu
 • Kundernas representanter

Modul A./Förhandsuppgift:

Modul A.

Planering av affisch, 5 poäng
Förhandsuppgiften publiceras och sänds till följeslagarna 17.3.2022. 

Modul B.

Modul B.

Planering av logo och presentation av planen för samfundskunden, 15 poäng

Planera en logo för ungdomars hobbyfond. Presentera din plan för kunden via e-post.

Modul C.

Modul C.

Ombrytning av broschyr, 23 poäng

Planera och förverkliga broschyren och den digitala reklamen för ungdomars hobbyfond. Använd den logo som du har planerat.

Modul D.

Modul D.

Planering av servett, 12 poäng Planera en personifierad servett som stöder kundens varumärke och fungerar bra i sociala medier

Modul E.

Modul E.

Visuell planering av förpackning och utarbetande av dummy, 20 poäng

Planera och genomför med hjälp av de grafiska anvisningarna utseendet på den förpackning som ska användas för välkomstpresenten till nya medlemmar.

Modul F.

Modul F.

Reklam för dagligvarubutik, 15 poäng

Utarbeta reklam för en dagligvarubutik i form av både en tryckt och en digital version på den färdiga ombrytningsbottnen.

Modul G.

Modul G.

Bilder och video för sociala medier, 8 poäng

Gör ett Instagraminlägg för varje tävlingsuppgift.

Modul H.

Modul H.

Ergonomi och välmående på arbetsplatsen, 2 poäng

Beakta ergonomin och din ork i ditt arbetet under hela tävlingen.

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.