201 CAD-planering / Semifinal

Tid

Tisdag 1.2.2022

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Harri Hassinen, Salon seudun ammattiopisto

harri.hassinen@sskky.fi

0440859075

Tävlingsuppgifter

Modul 1 Med AutoCad-programmet 

Skapa 2D-bilder av ett givet stycke. Utgångsdata ges skriftligt, inget fysiskt mätbart stycke.  
En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  
Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–40 p.  

Uppgiftens omfattning och tävlingstid: 135 min 

Modul 2 / Med Inventor-programmet 

3D-modellering av hopmonteringen och dess delar, skapa ritningar och producera ett presentationsmaterial. 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–60 p. 

Tid för uppgiften: 195 min. I lika poäng löser modul 2.

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten. Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

Beskrivning av bedömningens genomförande: 

Kvalitativ bedömning 10% 

Kvantitativ bedömning 90% 

Bedömningen görs av 3-5 domare. 

Grenens tidtabell

Modul 1: 135min

Modul 2: 195min

Material och maskiner

Grenområdet är en arbetssal i planeringsteknik som har ett tävlingsområde med staket runtom. Åskådarna kan följa med tävlingen utanför staketet. De tävlande får använda en egen arbetspunkt med en CAD-arbetsstation. Programmen är Autocad, Inventor och Office. Programversionsnummer 2022.

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig: 

  • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)  
  • Anteckningsmaterial, kalkylator, skallinjal och vinkelmått 
  • Den tävlande kan ta med en egen mus, ett eget tangentbord eller en 3D-mus (Hen ska dock se till att lämna in de drivrutiner som behövs i tid före tävlingen, så att man hinner installera drivrutinerna.)  
  • Böcker, manualer och andra skriftliga material är tillåtna. Alla digitala och elektroniska material är förbjudna. 
  • Musik får man lyssna på bara via en musikspelare. Det är inte tillåtet att använda telefon som musikspelare. Telefonerna samlas in för förvaring före tävlingen.  
  • Om man vill får man ta med sig lite mellanmål. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

  • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.