607 Maskinmontering och underhåll / Semifinal

Tid

Fredag 11.2.2022

Måndag 14.2.2022

Tisdag 15.2.2022

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tommi Backman, Koulutuskeskus Salpaus

tommi.backman@salpaus.fi

044 708 1338

Tävlingsuppgifter

I grenen Maskinmontering och underhåll tävlar man i monterings- och underhållsfärdigheter. Grenen baserar sig på examensgrunderna för grundexamen inom maskin- och produktionsteknik och på arbetslivets aktuella krav. För de tävlingsuppgifter som ska tillverkas får de tävlande material, apparater, ritningar och anvisningar, utifrån vilka tävlingsarbetena ska tillverkas. 

Bland de examensdelar som är obligatoriska för alla betonas grundläggande arbeten, mätningar, monteringsfärdigheter och färdigheter att avläsa ritningar. Om den tävlande sätter sin egen eller andras säkerhet i fara eller använder förbjudna metoder, kan tävlingsprestationen avbrytas/underkännas. 

Modul 1. Montering, 30 p 

Möjliga arbetsuppgifter är 

 • linjeringsuppgift 
 • montering/underhåll av lager 
 • smörjning av lager 
 • bedömning av lagrens skick 
 • teoriuppgifter om ämnet i fråga 

Modul 2. Automation, 30 p  

Möjliga arbetsuppgifter är 

 • tolkning av hydraulik-/pneumatikschema 
 • montering och ibruktagande av en hydraulik-/pneumatikkoppling 
 • teoriuppgift  

Modul 3. Svetsning, 20 p 

Möjliga arbetsuppgifter är 

 • svetsning med metod 111 och/eller metod 135 
 • sågning, bearbetning av plåt (skärning, kantpressning och mangling) 
 • teoriuppgift i svetsning (källa: Hitsaustekniikka ja teräsrakenteet, Lepola P, Ylikangas R) 
 • arbetssäkerhet 
 • gasskärning 
 • tolkning av svetsbeteckningar 

Modul 4. Maskinbearbetning, 20 p 

Möjliga arbetsuppgifter är 

 • svarvning av lagerpassning på axel och/eller lagerhus 
 • gängning med gängsnitt och/eller gängtapp 
 • tolkning av toleranstabell 
 • borrning av hål, håluppdelning 3-8 hål 
 • centrering 
 • bestämning av bearbetningsdata 

Alla tävlingsuppgifter inom grenen baserar sig på berömliga nivån i examensgrunderna för grundexamen i maskin- och produktionsteknik samt på arbetslivets krav på unga arbetstagare. 

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

Installation, 30 p 

 • montering av lager enligt anvisade monteringsvärden och metoder 
 • användning av rätta arbetsredskap och -metoder 
 • korrekta arbetssätt och snygghet 
 • teoriuppgift 

Automation, 30 p 

 • tolkning av pneumatik-/hydraulikschema 
 • montering av apparaturen 
 • ibruktagande och inställning av apparaturen 
 • teoriuppgift 

Svetsning, 20 p 

 • kännedom om svetsbeteckningar, -lägen och -processer  
 • måttnoggrannhet 
 • a-mått 
 • okulär granskning av svetsar 

Maskinbearbetning, 20 p 

 • måttnoggrannhet 
 • bearbetningsdata / arbetsplan 
 • Arbetssäkerhet, företagsamhet, hållbar utveckling och arbetshälsa, minst 5 % av poängen (Mästare-reglerna §6.5)  
 • ordning och reda i arbetsmiljön 
 • användning av skyddsutrustning 

Säker användning av maskiner och apparatur bedöms i samband med varje uppgiftsmodul 

Beskrivning av bedömningens genomförande 

Bedömningen genomförs som kvantitativ (genom mätning) och kvalitativ bedömning med hjälp av följeslagare på plats samt eventuella arbetslivsrepresentanter. Domaren får inte bedöma tävlande från sin egen bakgrundsorganisation i den kvalitativa bedömningen, men hen kan delta i den kvantitativa bedömningen (Mästare-reglerna punkterna 7.7 och 6.5). 

Exempel på bedömningen 

I det objekt som ska tillverkas finns det enligt ritningen 4 fasetter. Maxantal poäng enligt föremålet för bedömning är 2 p – för varje fasett som saknas dras 0,5 p av.  

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 4–7 h och anmälan pågår under tävlingsdagen kl. 7:15–8:00. Vi strävar efter att ordna uppgifterna så att de tävlande får åka hem senast kl. 16.00.  

Material och maskiner

Tävlingsarrangören skaffar till tävlingsplatsen maskiner, utrustning och verktyg som behövs i tävlingen. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig 

 • identitetsbevis 
 • arbetskläder, säkerhetsskor 
 • personlig skyddsutrustning: montörshandskar, skyddsglasögon, hörselskydd, egen svetsmask 
 • måttband 
 • skjutmått 
 • rits, körnare 
 • kalkylator, penna, anteckningsblock 
 • bågmikrometrar, mätområden: 0-25 mm och 25-50 mm 
 • 3-punktshålmikrometer, mätområde 35-40 mm 

Om det inte finns mätverktyg för varje tävlande ska kontaktpersonen på semifinalplatsen genast informeras om detta. Avsikten är att ordna uppgiftsmodulerna så att alla tävlande från samma ort inte nödvändigtvis utför samma modul samtidigt, vilket möjliggör samanvändning av mätverktygen. Ett annat alternativ är att de tävlande kompenseras för väntetiden med tilläggstid för att tävlingen ska bli jämlik. 

Övrigt 

Följeslagare i tävlingen klär sig i arbetskläder som passar i branschens arbetsuppgifter och använder säkerhetsskor och skyddsglasögon. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.