605 Svetsning / Semifinal

Tid

Tisdag 1.2.2022 kl. 8.30-16.30 

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Tävlingen har två moduler. Först ordnas ett teoriprov och därefter tillverkas en produkt enligt ritningar. De tävlande arbetar självständigt.  

Modul 1. Teoriprov 
Tävlingstid för uppgiften är 30 min, 9 p 

Modul 2. Semifinalarbete 
I semifinalen tillverkas en kvistspis (fi. Risukeitin). Tävlingstid för uppgiften är 300 min, 91 p 

Efter anmälning inleder de tävlande dagen med ett teoriprov. De tävlande får arbetsritningar för den tävlingsuppgift som ska tillverkas och därefter ska den tävlande tillverka produkten med hjälp av det material som finns reserverat för detta. En del av materialet har på förhand skurits till rätta mått och en del av materialet ska de tävlande tillverka själva. 

För att klara sig bra ska de tävlande behärska följande delområden: kunna läsa ritningar, ha plåt- och svetsningskunskap som motsvarar examenskraven, behärska de vanligaste maskinerna och handverktygen inom branschen, känna igen svetsbeteckningar samt beakta arbetssäkerheten i arbetet. I samband med att tävlingsuppgiften publiceras får de tävlande veta vilka typer av maskiner och apparater som kommer att användas under tävlingen o.d. teknisk information, samt vilka tillsatsämnen för svetsning som kommer att användas. Det är möjligt att bekanta sig med maskinerna före tävlingen på tävlingsdagens morgon. 

Uppgiften kan ändras 30 procent. Ändringen presenteras först i början av tävlingsdagen i samband med att den egentliga semifinaluppgiften delas ut. 

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier 

Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

 • Teoriprov, 9 p 
 • Arbetets kvalitet och måttnoggrannhet, 25 p  
 • Svetsningar, 21 p  
 • Arbetsteknik, 10 p  
 • Snabbhet i arbetet, 15 p  
 • Ordning på arbetsplatsen och arbetssäkerhet, 10 p  
 • Samarbetsförmåga, 10 p 
 • Totalt = 100 p 

Beskrivning av bedömningens genomförande 

Förutom tävlingsledaren ska det finnas minst två domare på plats på semifinalorterna (domarna utses av semifinalorterna). Domarna bedömer de tävlandes arbetsteknik, snabbhet i arbetet, arbetsplatsens ordning och arbetssäkerhet samt samarbetsförmåga. Till dessa delar bedömer (poängsätter) domarna de tävlande på färdiga bedömningsformulär. Teoriproven och de svetsade produkterna sänds 3.2.2022 till Jyväskylä, där den slutliga bedömningen sker. 

Grenens tidtabell

Kl. 8.30–16.30

Material och maskiner

Utrustning som används i tävlingen  

 • Nc-styrd maskingradsax  
 • nc-kantpress 
 • borrmaskin 
 • manuell rundbockningsmaskin, kantvikare och maskingradsax  
 • MAG-, elektrod- och TIG-svetsar  
 • utrustning för skärbrännare  

Tävlingsarrangören reserverar egna arbetsytor (undervisningsplatser) för varje tävlande. Arrangören ser till att svetstillsatserna och råvarorna som behövs för arbetet står till förfogande. 

Material som används i tävlingen  

 • Plåt s355  

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig 

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)  
 • Skisseringsredskap, kalkylator (det är inte tillåtet att använda telefonen), pennor och papper 
 • Den tävlande ska ta med egna handverktyg för en plåtslagare-svetsare (ritsnål, körnare, vinkelslip, handborrmaskin, borrsats, skarvsladd, mätinstrument, skärbrännarsats med passare o.s.v.).  
 • Den tävlande ska också ta med skyddskläder, säkerhetsskor, skyddsglasögon samt en egen svetsmask och svets handskar. 
 • Om man vill får man ta med sig lite mellanmål. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.