605 Svetsning / Final

Finalister

Ilmari Halonen

Vamia

Eetu Keltto

Gradia

Iiro Koski

OSAO

Teemu Laitinen

Savon ammattiopisto

Jimi Leppälä

Koulutuskeskus JEDU

Arttu Manninen

OSAO

Filip Nyman

Optima

Joonas Tölli

Koulutuskeskus JEDU

Finalplats

Harjoitusjäähalli

Urheilutie 1

28500 Pori

Tävlingsuppgifter

Tävlingsuppgifternas uppbyggnad och uppgiftsmodulernas centrala innehåll 

Uppgiften är en värmeanordning med namnet YYTERI. 

Omfattningen av tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på examensgrunderna i grundexamen i maskin- och produktionsteknik, kompetensområdet för plåtslagare-svetsare. Bedömningen baserar sig på kravnivån berömliga i examensdelen för plåtslagare-svetsare. 

Uppgifterna bygger på uppgifter i Mästare under tidigare år. Finalbeskrivningen kan ändras med ca 30%.  

Grenens tidtabell

Huvudsakliga bedömningskriterier 

Domarna avgör de tävlandes placering i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängbedömningen används CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen för kompetens i grenen är 100 poäng (teori 10, provsvetsning 20, yyteri 25 och arbetssäkerhet, företagsamhet, hållbar utveckling 5).  

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen, grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna. Om en tävlande äventyrar säkerheten för sig själv eller andra, kan tävlingsprestationen avbrytas. Tävlingsprestationerna bedöms också under den tid tävlingsarbeten utförs. Grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna vid sitt möte. 

Beskrivning av bedömningens genomförande 

Tre domare åt gången deltar i den kvalitativa bedömningen. 

Kvalitativ bedömning 50% och kvantitativ bedömning 50% 
 

Mästare-tävlingens obligatoriska teman sammanlagt 5% 

 • företagsamhet 
 • hållbar utveckling 
 • arbetshälsa och arbetssäkerhet 

Grenens tidtabell

Måndag 16.5.2022 

Måndag 16.5.2022

11.00-12.00     Ackreditering för de tävlande och lagledarna
12.00- 13.00Huvuddomaren och den grenansvariga träffas 
13.00 – 16.00Samverkan för tävlande, domare och grenfunktionärer på grenområdet, genomgång av maskiner, man bekantar sig med
grenområdet
16.00 – 16.30De tävlandes teoriprov
17.00 – 19.00Öppningsceremoni för alla  

Tisdag 17.5.2022 

Tiistai 17.5.2022

7.45–8.00Info om tävlingsdagen för tävlande och följeslagare
8.00–8.05 8.05 – 10.00Tävlingen öppnas Kompetensprov 2 st och man får se på ritningar över produkten som ska tillverkas
10.00 – 11.30Tävlingsdagen fortsätter (1,5 h)
11.30–12.00LUNCH
12.00–15.00 Tävlingsdagen fortsätter (3,0 h )
15.00–15.15Paus på tävlingsplatsen
15.15–19.00Tävlingsdagen fortsätter (3,5 h)   
19.00–19.05Feedbackdiskussion

Dagens uppgifter: Teoriprov, svetsprov (135PF och 111PF), samt tillverkning av inre mantel 

Onsdag 18.5.2022 

Onsdag 18.5.2022

7.45–8.00Info om tävlingsdagen för tävlande och följeslagare
8.00–11.30 Tävlingsdagen börjar (3,5h ) GRUPP 1 bekantar sig med tävlingsområdet. (4 personer)
11.30–12.00LUNCH
12.00–14.30 Tävlingen fortsätter (2,5h) GRUPP 2 bekantar sig med tävlingsområdet. (4 personer)
14.30–14.45Paus på tävlingsplatsen
14.45–17.00Tävlingsdagen fortsätter (2,0 h)

Dagens uppgifter: Tillverkning av yttermantel 

Torsdag 19.5.2022 

7.45–8.00Info om tävlingsdagen för de tävlande och följeslagarna
8.00–11.30Tävlingsdagen börjar (3,5 h)
11.30–12.00LUNCH
12.00–14.55Domarnas bedömning
15.00 – 16.00Prisutdelning

Dagens uppgifter: Färdigställande av anordningen och  kontroll av att den fungerar 

Material och maskiner

Det material (S355) som behövs i uppgifterna delas ut i samband med att anvisningar för tävlingsuppgiften ges. En assistent assisterar i användning av apparaterna och före tävlingen bekantar sig de tävlande tillsammans med grenområdet. Arbetsskedena presenteras förutom i bilder även som animationer. Tävlingsplatserna lottas den första dagen för hela veckan. 

Material 

 • Laserskurna delar (SSAB) 
 • Profilrör 

Personlig skyddsutrustning   

 • Svetshalare (Kemppi) 
 • Friskluftsmasker (Kemppi) 
 • handskar m.fl. säkerhetsprodukter (Würth) 

Maskiner och apparater 

 • Mig/mag -svetsmaskin (Kemppi) 
 • Tig -svetsmaskin (Kemppi) 
 • Maskin för metallbågsvetsning (Kemppi) 
 • Tillsatsmaterial (Retco) 
 • Utrustning för gasskärning (AirLiqued och Würth) 
 • tillåtet men inte nödvändigt innehåll i tävlingsback (den tävlande ska ta med sig)  
Benämning och märke med nummer Item (på engelska) 
Verktygslåda Tool Box 
Blyerts pennor, linjal, passare, vinkelmått gradskiva, gummi  Lead pencils, ruler, compass divider, angel protractor, rubber eraser 
Tändare för gasskär Lighter for oxy torch 
Körnare Centre punch 
Rotameter gasflöde Gas flow gauge 
Centreringsvinkel mått Centering angle 200*150 
Krita French Chalk 
Rullmått   Foot rule 
Penna (tusch o.d.) Pens 
Skyddsglasögon Safety goggles, eye protection 
Ögonskydd vid gasskärning Gas welding goggles 
Centrumborr Hubdrill 
Rits Scriber 
Stållinjal 300 mm Steel ruler 300 
Stållinjal 600 mm Steel ruler 600 
Spetspassare för plåt Compass divider 
Styr järn för gasskärn. Tex flat järn  Steel bar for oxy fuel cutting  
Tejp Tabe roll 
Glas till svetsmask    Welding helmet lens 
Fil File 
Skjutmått 150 mm Caliber rule 150 mm 
Skruvmejselserie Screw drivers 
Ställbar skiftnyckel Adjustable wrench 
Låstänger Locking pliers 
Kalkylator Calculator 
Polygrip Plumbing pliers 
Stålborste Wire brush 
Magneter 90 /45 grader Magnet angle 90/45 degree 
Vattenpass Level 
Vinkelhake 90 grader Framing square 90 degree 
Vinkelmätare Angel gauge 
Brytjärn, kofot Crowbar 
Hammare Hammer 
Skruvtving Carpenter’s cramp 
Brännarset X-11 eller motsvarande Welding torch set  
Gasskärningsmunstycken för tjocklek 3mm-10mm  Cutting torch and nozzles for 3-10mm 
Gasskärningspassare Compasses for cutting torch 
Kniv Knife 
Huggmejsel Chisel 
Plåtsax Sheet metal scissors 
Slagghacka Welding chip/slag hammer 
Ficklampa Flash light 
Måttband Tape measure 
Försänkare Countersink 
Svetstång Welder pliers 
A-mått Weld gauge 
Järnsåg Hacksaw 
Järnsågsblad Hacksaw blade 
Gängsnitt/tapp serie, M4-5-6-8-10-12 Threading tap/die set, M4-5-6-8-10-12 
Ringnycklar 13,17,19 Wrenches seize 13 /17/19 mm 
El-förlängningssladd Electric extension cord 
Borrsats upp till 1-13mm Drill set 1-13mm 
Digitalt vinkelmått Digital angle gauge 
Brytjärn Torsion iron 
Klocka Clock 
Vinkelslip Angle grinder 
Rits/Strykmått Sheet metal marking gauge 
Batteriladdare för borrmaskin Battery charger cordless drill 
Reservbatteri Spare battery 
Sladdlös borrmaskin Cordless Drill 
Skyddsskor Safety shoes 
Häfte Note book 
3 st. valfria verktyg 3 pcs voluntary tool 

Praktiska råd

Tekniska problem 

Om du har tekniska problem eller något annat att fråga, ska du markera med handen. 

Domaren avgör om han eller hon kan hjälpa dig i saken och om det är en sådan sak som de andra tävlande behöver få information om. 

Extern utrustning 

Koppling av all slags extern utrustning (hårdskiva, USB, pekplatta, telefoner e.d.) till tävlingsdatorn är förbjudet.  

Telefoner 

Telefonerna ska vara avstängda under tävlingsprestationen. 

Datafiler och utskrifter 

Det är förbjudet att föra datafiler och tävlingsmaterial utanför tävlingsområdet. 

Att lyssna på musik   

Det är tillåtet att lyssna på musik med hörlurar via en egen musikspelare eller via en på förhand installerad app på datorn. Musikspelaren får inte kopplas till tävlingsdatorn. 

Domare

 • Päätuomari Suihkonen Matti, Esedu
 • Lajivastaava Piikkilä Vesa, Sataedu
 • Saastamoinen Jukka, Sakky
 • Kivioja Keijo, Osao
 • Liekola Mauri, Jedu
 • Stagnäs Peter, Vamia
 • Kivioja Jussi, Nakkila Works
 • Tuuri Joni, Omnia
 • Rautamies juha, Omnia
 • Jussila Juhani, Wurth
 • Kallioniemi Tero, Sataedu
 • Pirttijärvi Atte, Sataedu
 • Knuuttila Mikko, Sataedu
 • Männistö Oskari, Sataedu

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.