103 Billackering / Final

Finalister

Julia Autio

OSAO

Janika Heiskanen

Gradia

Justus Hämäläinen

Tredu

Irina Karvinen

Riveria

Aatu Kilpinen

Etelä-Savon Ammattiopisto

Jesse Saarinen

Tredu

Anna-Sofia Tiainen

Riveria

Ida Väisänen

Savon ammattiopisto

Finalplats

Ammattiopisto Tavastia

Hattelmalantie 8. E-rakennus Pintakäsittely. 

Tävlingsuppgifter

Beskrivning av finaluppgifterna.

Tävlingsuppgifternas bedömningskriterier

Tävlingsuppgifterna är arbetsuppgifter inom billackering, och i dessa bedöms hur den tävlande behärskar teori och praktisk arbetsskicklighet. Objekten som ska lackeras i tävlingen är fordonsdelar. Tävlingsuppgifterna i grenen baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (B5) för billackerare i examensgrunderna för grundexamen inom bilbranschen.

Prydlighet, användning av skyddsutrustning, arbetssäkerhet samt ekonomisk användning av material iakttas under hela tävlingen och utgör en del av bedömningen.

Bedömning

På bedömningen av tävlingsprestationen inverkar:

 • Rätt sätt att utföra arbetet
 • Organisation av det egna arbetet
 • Rätt teknik att använda material
 • Överensstämmande färgnyanser
 • Lackeringsytans kvalitet (den slutliga ytan)
 • Arbetssäkerhet
 • Nyckelfärdigheter i hållbar utveckling
 • Domarna kan eventuellt ändra uppgifterna med 30 % före tävlingens början.

Bedömning

 • All bedömning baserar sig på objektiv bedömning.
 • Domarna avgör de tävlandes ordningsföljd i tävlingen genom att fastställa poängen för varje tävlande. I poängbedömningen används det WordSkills-baserade CIS-poängberäkningssystemet där maxpoängen i grenen är 100 poäng.

Tävlingsprestationerna bedöms dagligen. Grenens domarkår bestämmer de slutliga bedömningskriterierna vid sitt möte. Om en tävlande i tävlingsuppgiften framskrider i sin uppgift så att den egna eller andras säkerhet äventyras eller orsakar orimligt stor fara, kan tävlingen avbrytas för den tävlandes del.

Grenens tidtabell

Tävlingsdag 1, Tisdag 17.5. 8.00–16.00

Tävlingsdag 2 kl. 8.00-16.00

Tävlingsdag 3 kl. 8.00-16.00 (tävlingstiden avslutas kl. 12.00)

Material och maskiner

Material och apparater och som används i tävlingen

Lechler-produkter

 • MC421 CLEARCOAT
 • MH 100-120 HARDENER
 • PW600 POWER VIPES
 • HYDROFAN  BASECOAT
 • HR101 – HYDROFAN ONE-STEP ADDITIVE
 • MF302/MF306/MF310 AUTOLEVER PRIMER
 • MACROFAN GREEN-TECH FILLER
 • 04465 – POLYDUR PLASTIC
 • 04380-POLYDUR ZINC
 • 05781 – CLARPRIMER
 • EL010 – ENERGY LINE PLASTIC PRIMER
 • 00699 – HYDROCLEANER
 • 00695 – SILICONE REMOVER SLOW
 • 3M 08881 & 08882 Water-Based Coatings
 • 3M 08684 polyuretantätning
 • Anordning för tvätt av sprutor
 • Lackeringsställningar
 • 3M pps koppar, slipmaskiner, slippapper, polermaskiner och -medel samt tejp

Reparation av skada

 • 3M Limborttagare 08984
 • 3M Rengöringsmedel VHB 
 • 3M Primer 06396 och 05917
 • 3M Plastreparationsmaterial FPRM 05901
 • 3M Reparationslapp 0588

Målfärgssprutor för olika målfärgstyper

SPRUTMÅLNINGSBOX x2+3xTROTTER (flyttbara boxar)

Den tävlande ska ta med sig

 • Personlig skyddsutrustning, sprutningsoverall
 • Handredskap
 • Ytriktningsverktyg

Domare

Domare

Huvuddomare Martti Volotinen, Ykkösväri Oy

Jari Salovuori, Suomen 3M Oy
Jouni Puolakanaho, OSAO
Saara Salmi, TavastiaKari Huhkio, K-Auto
Helena Toivo, EMS Autoväri
Juha Viljamaa, SP-Automaalit
Jani Voimanen, Ykkösväri oy

Kari Huhkio, K-Auto

Kia Laakso, Colorkit oy

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.