102 Bilskadereparation / Semifinal

Tid

Onsdag 2.2.2022 kl. 9.00 -12.00

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Tävlingsuppgifter

Riktning av skadad främre stänkskärm samt kapning av nederkant och svetsning tillbaka, och även löstagning av stödplåt från punkterna på sidan och svetsning tillbaka. 

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

En noggrannare bedömning görs på CIS import-blanketten.  Tävlingsuppgiften bedöms på skalan 0–100 p.  

 • Riktningsarbetets slutresultat  40p 
 • Svetsningens kvalitet  25p 
 • Slipning och slutfinish 25p 
 • Löstagning och svetsning av punkter 10p. 

Beskrivning av bedömningens genomförande: 

 • Kvalitativ bedömning 0% 
 • Kvantitativ bedömning 100% 

Bedömningen görs av två utomstående domare som blindbedömning. 

Exempel på bedömningen: 

Riktningen av stänkskärmen granskas i fråga om materialets hårdhet, riktningens kvalitet kvantitativt, den rengjorda ytans storlek och antalet utjämningar. 

Grenens tidtabell

Tävlingstiden är 3 timmar (9:00-12:00).  

Material och maskiner

 • främre stänkskärm med skada 
 • arbetsbord 
 • trefas- och enfasuttag 
 • tryckluftsanslutning och tryckluftsslang 
 • anvisningar för att utföra tävlingsuppgiften 

Praktiska råd

 • ID-kort, körkort eller liknande för bestyrkande av identiteten (även FPA-kortet duger)   
 • skisseringsredskap, pennor och papper 
 • verktyg för riktning av stänkskärmen, kapning av ett stycke, borrning av punkter samt svetsmaskin för svetsning  tillbaka 
 • verktyg för lackerarens finisharbete 
 • personlig skyddsutrustning   
 • Om man vill får man ta med sig lite mellanmål. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.