101 Fordonsteknik / Semifinal

Tid

Keskiviikko 2.2.2022 kl. 8.30-16.00

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Teemu Savolainen, Omnia 

teemu.2.savolainen@omnia.fi

040 126 7119

Tävlingsuppgifter

Tävlingen består av tre (3) fristående praktiska uppgifter som har utarbetats i samarbete med olika aktörer inom bilbranschen. 
 

Uppgift 1.  
Felsökning i ABS-systemet. (Mätning och reparation av elutrustning)   

Tävlingstid för uppgiften är 50 min, 40p  

Uppgift 2. 
Mätning och justering av hjulvinklarna på en bil (Bilreparation)  

Tävlingstid för uppgiften är 50 min, 30p 

Uppgift 3. 
Däckarbete (Bil- eller motorcykelservice)  

Tävlingstid för uppgiften är 50 min, 30p 

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier  

Vid bedömningen fäster man uppmärksamhet vid arbetets kvalitet, korrekta arbetsmetoder samt vid den tävlandes färdigheter och kunskaper att fungera som bilmekaniker och inom kundservice som en del av verksamheten inom bilbranschen. Tävlingsuppgifterna kan utföras på finska, svenska eller engelska. 

Mästare-tävlingens obligatoriska teman företagsamhet, hållbar utveckling, arbetshälsa och arbetssäkerhet har en andel på totalt ca 8 % av hela bedömningen.  

Bedömningskriterierna baserar sig på kriterierna för kravnivån berömliga (B5) i examensgrunderna för kompetensområdet för bilteknik. 

Beskrivning av bedömningens genomförande  
 

Vid varje uppgift finns två domare. Den ena kan fungera som kund eller arbetsledare. Alla domare har yrkeserfarenhet och är erkända yrkesmänniskor inom branschen.  

Bedömningen genomförs som kvantitativ bedömning. Maxpoängen är 100 poäng. Poängen för varje uppgift har angetts i uppgiftsbeskrivningen. Vid poängräkningen används CIS-systemet. 

Exempel på bedömningen  

Bil- eller motorcykelservice, däck, 25 p  

 • Sätta sig in i uppgiften, 1p  
 • Lösgörning av ett däck på bilen utan skador (rätt hylsa), 2p  
 • Granskning med ögonmått av det yttre skicket på däck, 1p  
 • Avlägsnande av gamla balanseringsvikter, 1p   
 • Lösgörning av däck från fälgen, utan att skada fälgen/däcket, 4p  
 • Granskning med ögonmått av det inre skicket på däck, 1p  
 • Val av nytt däck, 1p  
 • Montering av ett däck på fälgen, utan att skada fälgen/däcket, 4p  
 • Rätt fastsättning i däckmaskinen, rätta vikter, montering av vikter, hur balanseringen lyckades, 2p  
 • Montering av hjul på bilen, momentåtdragning på aluminiumfälg med lämplig hylsa, 2p 
 • Hur anvisningarna följs, inga farliga situationer, använder personlig skyddsutrustning, 1,5p   
 • Granskar skicket på bilens övriga däck, 1,5p  
 • Använder material på ett genomtänkt sätt, städar efter sig på sin arbetsstation, 1,5p  
 • Uppmärksammar ergonomiaspekter i sitt arbete, 1,5p  

Grenens tidtabell

Vid varje arbetsstation har den tävlande max. 50 minuter på sig att utföra uppgiften.  

Material och maskiner

Tävlingsområdet är i indelat i tre områden, ett för varje uppgift. På alla områden finns de verktyg, maskiner och apparater som behövs för uppgiften. En del av utrustningen finns samlad på en central plats på området.  

Det finns också omklädningsrum för de tävlande, men de är inte nödvändigtvis placerade på själva tävlingsområdet. 

Praktiska råd

Den tävlande ska ta med sig personlig skyddsutrustning. Det är också bra att ta med en ficklampa.   
Den tävlande representerar sin egen organisation, så egna arbetskläder ska tas med.  

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.