410 Anläggning av grönområde / Semifinal

Tid

Onsdag 2.2.2022

Tävlingsplatser

Semifinalerna genomförs i de tävlandes egna läroanstalter.  

Semifinal-koordinator

Miikka Kääntä, Omnia 

miikka.kaanta@omnia.fi

040 126 7251

Tävlingsuppgifter

Semifinalen ordnas som kontrolluppgifter.  

Modulernas centrala innehåll:  

 • Betongbeläggning  
 • Naturstensbeläggning  
 • Träarbete

Bedömning

Huvudsakliga bedömningskriterier: 

Utförande av arbetet, arbetets precision och det visuella uttrycket.   

En noggrannare bedömning görs på CIS import-formuläret. Tävlingsuppgiften bedöms enligt skalan 0–100 p.  

Beskrivning av hur bedömningen ska genomföras: 

Kvalitativ bedömning 50%  

Kvantitativ bedömning 50%  

Bedömningen utförs av 9 domare.  

Bedömningsexempel: 

Kvalitativ/KvantitativFöremål för bedömningDomarpoäng Maxpoäng       Den tävlandes poäng
KvalitativGranitstenens visuella utseende 
KvalitativSkifferstenens visuella utseende 
KvalitativDet tekniska genomförandet av granitstenen 
KvalitativDet tekniska genomförandet av skifferstenen
Kvalitativ Arbetssäkerhet
KvalitativAnvänd tid
KvalitativEn ordningsam arbetsplats
Kvantitativ Korsmått
Kvantitativ Jämnheten i stenbeläggningen 

Grenens tidtabell

Tiden för tävlingsuppgiften är 4,5 timmar. 

Arbetstiden för varje modul är 1,5 timmar. 

Material och maskiner

 • vanligt betong-, naturstens- och trämaterial inom anläggning av grönområde  
 • vanliga arbetsredskap och maskiner inom anläggning av grönområde  
 • grenområdet är Omnias grönområdeshall med sandbotten. 

Praktiska råd

De tävlande ska ha med sig: 

 • Den tävlande ska ha med sig id-kort, körkort eller liknande för att bevisa sin identitet (också FPA-kortet fungerar).  
 • Den tävlande tar med sig egna skydd och arbetskläder.  
 • Den tävlande tar det mellanmål som hen vill med sig.    
 • Den tävlande tar med sig en egen mottagare för nivålaser. 

Uppgiftsbanken

Du får tillgång till förra årens uppgifterna i Skills uppgiftsbanken.

Grenens samarbetspartners

Evenemangets huvudsamarbetspartners

 • Skills Finlandin logo, linkki Skills Finlandin verkkosivuille.